User Tools

Site Tools


qu-n-dickens-texas-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-dickens-texas-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em;​ line-height:​1.15em;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​ Dickens County </​span><​span class="​adr"><​span class="​region">​ Texas </​span></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-weight:​bold;"><​b/></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Dickens02 courthouse.jpg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a7/​Dickens02_courthouse.jpg/​250px-Dickens02_courthouse.jpg"​ width="​250"​ height="​159"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a7/​Dickens02_courthouse.jpg/​375px-Dickens02_courthouse.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a7/​Dickens02_courthouse.jpg/​500px-Dickens02_courthouse.jpg 2x" data-file-width="​991"​ data-file-height="​630"/><​p>​ Tòa án hạt Dickens ở Dickens </​p></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Texas làm nổi bật Dickens County " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Map_of_Texas_highlighting_Dickens_County.svg/​200px-Map_of_Texas_highlighting_Dickens_County.svg.png"​ width="​200"​ height="​190"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Map_of_Texas_highlighting_Dickens_County.svg/​300px-Map_of_Texas_highlighting_Dickens_County.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Map_of_Texas_highlighting_Dickens_County.svg/​400px-Map_of_Texas_highlighting_Dickens_County.svg.png 2x" data-file-width="​12473"​ data-file-height="​11855"/><​br/><​small>​ Vị trí ở tiểu bang Texas của Hoa Kỳ [19659007] Bản đồ của Hoa Kỳ làm nổi bật Texas " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cc/​Map_of_USA_TX.svg/​200px-Map_of_USA_TX.svg.png"​ width="​200"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cc/​Map_of_USA_TX.svg/​300px-Map_of_USA_TX.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cc/​Map_of_USA_TX.svg/​400px-Map_of_USA_TX.svg.png 2x" data-file-width="​286"​ data-file-height="​186"/><​br/><​small>​ Vị trí của Texas ở Mỹ </​small></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Thành lập </​th><​td>​ 1891 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Seat </​th><​td>​ Dickens </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ Thành phố lớn nhất </​th><​td>​ Spur </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Area </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng </​th><​td>​ 905 dặm vuông (2.344 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất </​th><​td>​ 902 dặm vuông (2,336 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Nước </​th><​td>​ 3,5 sq mi (9 km <sup> 2 </​sup>​),​ 0,4% </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Dân số </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • (2010) </​th><​td>​ 2,444 </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ </​th><​td>​ 2,7 / sq mi (1,0 / km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khu Quốc hội </​th><​td>​ 13 </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ <span class="​nowrap">​ Múi giờ </​span>​ </​th><​td>​ Trung tâm: UTC − 6 / −5 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Trang web </​th><​td>​ <span class="​url">​ www <​wbr/>​ .co <​wbr/>​ .dickens <​wbr/>​ .tx <​wbr/>​ .us </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Quận Dickens </b> là một quận nằm ở tiểu bang Texas của Hoa Kỳ. Theo số liệu điều tra dân số năm 2010, dân số của nó là 2.444 <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận của nó là Dickens. <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Quận được thành lập năm 1876 và sau đó được tổ chức vào năm 1891. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Cả hạt và ghế của nó được đặt tên cho J. Dickens , người đã chết trong trận Alamo <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​ Nông trại Pitchfork ở Dickens và Quận King liền kề. Nó được quản lý từ năm 1965 đến 1986 bởi Jim Humphreys, người cũng liên kết với Trung tâm Di sản Nông trại Quốc gia ở Lubbock. Nông trại Matador, có trụ sở tại huyện Motley, từng đến Quận Dickens <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​ Cộng hòa Drew Springer, Jr, một doanh nhân từ Muenster ở Cooke County, kể từ tháng 1 năm 2013 đại diện cho Quận Dickens tại Hạ viện Texas. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Vị trí địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 905 dặm vuông (2.340 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 902 dặm vuông (2.340 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 3,5 dặm vuông (9,1 km <sup> 2 </​sup>​) (0,4%) là nước. [19659042] chính đường cao tốc [19659040] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 28 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 295 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 953.6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,151 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 290,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,092 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 168,6% </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,876 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 90,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8,601 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 46,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,847 [19659054] −8.8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,177 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −8,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,963 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −30,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,737 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −24,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,539 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,571 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −27,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,762 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 7,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,444 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - 11,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,184 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −10,6% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số thập niên 19659098] 1850–2010 <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ 2010–2014 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR8_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ năm 2000, có 2.762 người, 980 hộ gia đình và 638 gia đình cư ngụ trong quận. Mật độ dân số là 3 người trên một dặm vuông (1 / km²). Có 1.368 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 2 trên một dặm vuông (1 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 77,62% người da trắng, 8,18% người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,36% người Mỹ bản xứ, 0,11% người châu Á, 0,25% người Thái Bình Dương, 12,35% từ các chủng tộc khác và 1,12% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 23,90% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​ Có 980 hộ trong đó 23,10% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 54,60% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 7,90% có chủ hộ nữ không có chồng và 34,80% là không phải là gia đình. 32,40% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 17,60% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,29 và quy mô gia đình trung bình là 2,89.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 18,50% dưới 18 tuổi, 10,40% từ 18 đến 24, 29,70% từ 25 đến 44, 22,40% từ 45 đến 64 và 19,00% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 39 năm. Cứ 100 phụ nữ thì có 130,70 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 141,90 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 25,898, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 32,500. Nam giới có thu nhập trung bình là 25.000 đô la so với 18.571 đô la cho phái nữ. Thu nhập bình quân đầu người cho quận là $ 13,156. Khoảng 14,10% gia đình và 17,40% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 21,30% những người dưới 18 tuổi và 18,20% những người từ 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Unincorporated_communities">​ Cộng đồng chưa được hợp nhất </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659111] </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Tổng thống bầu cử kết quả </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Tổng thống bầu cử kết quả </​b><​sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 83,1% </b> <i> 755 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 14,1% <i> 128 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,9% <i> 26 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 77,8% </b> <i> 793 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 21,2% <i> 216 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 10 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 75,1% </b> <i> 730 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 24,1% <i> 234 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 8 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 76,7% </b> <i> 815 </b> <i> 23,1% <i> 245 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 3 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 66,9% </b> <i> 589 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,2% <i> 284 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,9 % <i> 8 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 40,0% <i> 421 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 48,3% </b> <i> 509 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 11,7% <i> 123 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 32,2% <i> 373 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 46.2% </b> <i> 536 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 21.6% <i> 251 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 38.1% <i> 435 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 61.0% </b> <i> 696 [19659125] 0,9% <i> 10 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 45,9% <i> 594 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 53,5% </b> <i> 692 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 8 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 37,4% <i> 554 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 61,6% </b> <i> 912 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 15 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 21,8% <i> 343 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 77,8% </b> <i> 1,222 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 6 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 [19659122] 56,9% </b> <i> 708 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,9% <i> 534 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 3 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 27,9% <i> 428 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 52,9% </b> <i> 811 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 19,2% <i> 295 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 20,3% <i> 339 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 79,4% </b> <i> 1,324 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 4 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 32,4% <i> 521 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 66,9% </b> <i> 1,075 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 11 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 31,3% <i> 565 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 68,8% [19659123] 1.243 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 38,4% <i> 782 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 61,4% </b> <i> 1,249 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 4 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 6,8% <i> 115 [19659124] <b> 87,8% </b> <i> 1,492 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,5% <i> 93 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 7,5% <i> 141 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 86,1% </b> <i> 1,617 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,4% <i> 121 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 12.4% <i> 246 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 87.3% </b> <i> 1,728 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 5 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 7,4% <i> 115 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 92,6% [19659123] 1.445 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0.1% <i> 1 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 4.0% <i> 63 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 95,5% </b> <i> 1,491 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 8 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 [19659122] 64.1% </b> <i> 741 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 35.9% <i> 415 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 15,8% <i> 161 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 83,2% </b> <i> 849 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 10 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 18,8% <i> 109 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 74,8% </b> <i> 433 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,4% <i> 37 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 3,4% <i> 15 [19659124] <b> 87,8% </b> <i> 389 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 8,8% <i> 39 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 3,3% <i> 11 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 84,2% </b> <i> 277 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 12,5% <i> 41 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 10 tháng 12 năm 1945 </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F48%2F48125.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADickens+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADickens+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Texas:​ Theo dõi hạt nhân riêng lẻ&​quot;​. <i> Texas Atlas của ranh giới hạt lịch sử </i>. Thư viện Newberry. 2008 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 21 tháng 5, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Texas+Atlas+of+Historical+County+Boundaries&​rft.atitle=Texas%3A+Individual+County+Chronologies&​rft.date=2008&​rft_id=http%3A%2F%2Fpublications.newberry.org%2Fahcbp%2Fdocuments%2FTX_Individual_County_Chronologies.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADickens+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 106. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=106&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA106%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADickens+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​Matador Ranch,&​quot;​ Dấu mốc lịch sử, Ủy ban Lịch sử Texas, Quận Motley, Texas </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​State Rep. Springer thông báo tour du lịch của quận vào ngày 30 tháng 7&​quot;​. <i> Lubbock Avalanche-Journal </​i>​ngày 16 tháng 7 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 18 tháng 7, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+Rep.+Springer+announces+district+tour+July+30&​rft.pub=%27%27Lubbock+Avalanche-Journal%27%27%2C+July+16%2C+2013&​rft_id=http%3A%2F%2Flubbockonline.com%2Finteract%2Fblog-post%2Fadam-d-young%2F2013-07-16%2Fstate-rep-springer-announces-district-tour-july-30%23.UefOvhUo45s&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADickens+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin công khai điều tra dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 22 tháng 4 năm 1945 </​span>​ </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww2.census.gov%2Fgeo%2Fdocs%2Fmaps-data%2Fdata%2Fgazetteer%2Fcounties_list_48.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADickens+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6 năm 1945 </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADickens+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 22 tháng 4 năm 1945 </​span>​ </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADickens+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Texas Almanac: Lịch sử dân số của các hạt từ 1850–2010&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Texas Almanac <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 22 tháng 4 năm 1945 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Texas+Almanac%3A+Population+History+of+Counties+from+1850%E2%80%932010&​rft.pub=Texas+Almanac&​rft_id=http%3A%2F%2Ftexasalmanac.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimages%2Ftopics%2Fctypophistweb2010.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADickens+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR8-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-05-14 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADickens+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2018-07-21 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ADickens+County%2C+Texas"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Dickens_County,​_Texas"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm kế bên hạt Dickens, Texas </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 33 ° 37′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 100 ° 47′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 33,62 ° N 100,78 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 33,62; -100,78 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181115170427
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.692 seconds
 +Real time usage: 0.946 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3398/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 116408/​2097152 bytes
 +Template argument size: 7154/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 29149/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.261/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.61 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 709.519 ​     1 -total
 + ​34.02% ​ 241.358 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​24.03% ​ 170.495 ​     1 Template:​Infobox
 + ​18.29% ​ 129.741 ​     1 Template:​Reflist
 + ​15.63% ​ 110.907 ​     1 Template:​Commons_category
 + ​14.63% ​ 103.817 ​    10 Template:​Cite_web
 + ​13.56% ​  ​96.211 ​     1 Template:​Commons
 + ​13.17% ​  ​93.479 ​     1 Template:​Sister_project
 + ​12.56% ​  ​89.114 ​     1 Template:​Side_box
 + ​11.58% ​  ​82.144 ​     2 Template:​If_then_show
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​91606-0!canonical and timestamp 20181115170426 and revision id 851372562
 + ​-->​
 +</​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
qu-n-dickens-texas-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)