User Tools

Site Tools


qu-n-eaton-michigan-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-eaton-michigan-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em;​ line-height:​1.15em;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​ Quận Eaton </​span><​span class="​adr"><​span class="​region">​ Michigan </​span></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-weight:​bold;"><​b/></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Tòa án quận Eaton.jpg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2d/​Eaton_County_Courthouse.jpg/​220px-Eaton_County_Courthouse.jpg"​ width="​220"​ height="​275"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2d/​Eaton_County_Courthouse.jpg/​330px-Eaton_County_Courthouse.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2d/​Eaton_County_Courthouse.jpg/​440px-Eaton_County_Courthouse.jpg 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​1250"/><​p>​ Tòa án quận Eaton </​p></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center"><​table style="​width:​100%;​ background:​none"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​text-align:​center"><​img alt=" Con dấu của quận Eaton, Michigan " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​e/​ea/​Eaton_County_mi_seal.jpg/​75px-Eaton_County_mi_seal.jpg"​ width="​75"​ height="​74"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​e/​ea/​Eaton_County_mi_seal.jpg 1.5x" data-file-width="​111"​ data-file-height="​110"/><​br/><​small><​b>​ Con dấu </​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Michigan làm nổi bật hạt Eaton [19659008] Vị trí ở tiểu bang Michigan </​small></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Hoa Kỳ làm nổi bật Michigan " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0b/​Map_of_USA_MI.svg/​200px-Map_of_USA_MI.svg.png"​ width="​200"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0b/​Map_of_USA_MI.svg/​300px-Map_of_USA_MI.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0b/​Map_of_USA_MI.svg/​400px-Map_of_USA_MI.svg.png 2x" data-file-width="​286"​ data-file-height="​186"/><​br/><​small>​ Vị trí của Michigan ở Hoa Kỳ </​small></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Được thành lập </​th><​td>​ 1837 <sup id="​cite_ref-clarke_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ Được đặt tên theo </​th><​td>​ John Eaton </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ghế [19659012] Charlotte </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ Thành phố lớn nhất </​th><​td>​ Charlotte </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Diện tích </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng </​th><​td>​ 579 dặm vuông (1.500 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất </​th><​td>​ 575 dặm vuông ( 1.489 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Nước </​th><​td>​ 4,3 dặm vuông (11 km <sup> 2 </​sup>​),​ 0,7% </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Dân số </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • (2010) </​th><​td>​ 107,759 </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ </​th><​td>​ 187 / dặm vuông (72 / km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khu vực đại hội </​th><​td>​ 7th </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ <span class="​nowrap">​ Múi giờ </​span>​ </​th><​td>​ Đông [19659035] Quận Eaton </b> là một hạt ở tiểu bang Michigan của Hoa Kỳ. Theo Điều tra Dân số Hoa Kỳ năm 2010, dân số là 107.759 <sup id="​cite_ref-QF_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Quận lỵ là Charlotte. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Quận được tổ chức vào năm 1837; nó được đặt tên cho John Eaton, là Bộ trưởng Chiến tranh dưới thời Tổng thống Hoa Kỳ Andrew Jackson, biến nó trở thành một trong các quận nội các của Michigan. <sup id="​cite_ref-clarke_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​ Quận Eaton được đưa vào khu vực Lansing-East Lansing, Vùng thống kê đô thị ở Trung tâm Michigan.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Quận Eaton được thành lập năm 1837 từ lãnh thổ mở. Nó được đặt tên theo John H. Eaton, một Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Quận này là một trong những cái gọi là Hạt Nội các vì nó được đặt theo tên của một thành viên trong nội các của Tổng thống Hoa Kỳ Andrew Jackson. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​ Quận Eaton được tạo ra bởi Cơ quan lập pháp lãnh thổ Michigan ngày 29 tháng 10 năm 1829: &​quot;​Đó là phần lớn đất nước được bao gồm trong các giới hạn sau đây, phía bắc của đường cơ sở và phía nam của đường giữa các thị trấn bốn và năm phía bắc của đường cơ sở , và phía đông của dòng giữa khoảng sáu và bảy phía tây của kinh tuyến, và phía tây của dòng giữa hai và ba phía tây của kinh tuyến, được và cùng được đặt thành một quận riêng biệt, và tên của nó sẽ là Eaton . &quot; Quận được đặt theo tên của Tướng John H. Eaton, thư ký chiến tranh trong nội các của Tổng thống Andrew Jackson. Tuần tiếp theo (4 tháng 11), cơ quan lập pháp đã thêm chỉ thị này: &​quot;​Đó là hạt của Eaton sẽ được gắn vào và soạn một phần của hạt St. Joseph.&​quot;​ Vào ngày 5 tháng 11, họ cũng bổ sung một hành động để chỉ đạo rằng các quận của Eaton, Chi nhánh và Calhoun, và tất cả các quốc gia phía bắc gắn liền với Eaton được đặt vào một thị trấn bằng tên của Eaton, và nó đã được ra lệnh cho cuộc họp thị trấn đầu tiên nên được tổ chức tại nhà của Jabez Bronson, những người sống trên trang web của ngôi làng hiện tại của Bronson trong chi nhánh quận. Đây không phải là khó khăn, vì không có lúc đó một người định cư da trắng duy nhất trong giới hạn của quận Eaton.
 +</​p><​p>​ Mùa hè tiếp theo (30 tháng 7 năm 1830), Cơ quan lập pháp lãnh thổ đã thay đổi nhiệm vụ của Eaton, gắn nó với Kalamazoo cho mục đích hành chính, doanh thu và tư pháp. Sau đó, ngày 17 tháng 3 năm 1835, đạo diễn: &​quot;​Đó là hạt của Eaton sẽ là thị trấn của Belleville&​quot;​ và cuộc họp thị trấn đầu tiên sẽ được tổ chức tại địa điểm như cảnh sát trưởng quận Calhoun sẽ bổ nhiệm trong quận Eaton nói trên, và gắn liền với quận Eaton cho tất cả các mục đích tư pháp. &quot;
 +</​p><​p>​ Vào năm 1837, Lãnh thổ đã được nhận vào Liên minh với tư cách là một quốc gia. Vào ngày 29 tháng 12 năm đó, cơ quan lập pháp tiểu bang mới đã thành lập Quận Eaton là một thực thể độc lập: &​quot;​Đó là hạt của Eaton và được tổ chức theo cách này, và những người đó được hưởng tất cả các quyền và đặc quyền theo luật của cư dân các quận khác của tiểu bang này có quyền. &quot;
 +</​p><​p>​ Trong khi cái tên &​quot;​Belleville&​quot;​ được trao cho thị trấn được tổ chức đầu tiên, bao gồm toàn bộ quận, nó dường như không được sử dụng trong bất kỳ tài liệu chính thức nào. Vị trí thứ hai nơi tên của thị trấn được đề cập trong một ban hành pháp luật là ngày 17 tháng 3 trong luật phiên họp năm 1837, nơi nó xuất hiện dưới cái tên &​quot;​Bellevue&​quot;​. Kinh doanh chính thức luôn được giao dịch dưới tên, và chưa có luật nào cho thấy tên đã từng được thay đổi một cách hợp pháp từ &​quot;​Belleville&​quot;​.
 +</​p><​p>​ Phân chia đầu tiên của thị trấn Bellevue xảy ra vào ngày 11 tháng 3 năm 1837, khi Eaton và Vermontville được tổ chức. Bốn thị trấn phía tây bắc, hiện nay là Vermontville,​ Chester, Roxand và Sunfield, được thành lập như một thị trấn và đặt tên là Vermontville;​ trong khi bốn thị trấn đông nam, bây giờ Eaton, Eaton Rapids, Hamlin, và Brookfield được tổ chức như là thị trấn của Eaton.
 +</​p><​p>​ Điều này đã rời bốn thị trấn đông bắc, Benton, Oneida, Delta và Windsor, và bốn thị trấn còn lại, Bellevue, Kalamo, Carmel và Walton, vào trung tâm địa lý của quận trong một thị trấn được tổ chức duy nhất có tên là Bellevue . Nhưng ngày 6 tháng 3 năm 1838, khu đông bắc của quận được tách ra khỏi Bellevue và được hình thành là thị trấn của Oneida.
 +</​p><​p>​ Năm 1832, một khảo sát viên, George W. Barnes, đã mua một nhà cửa ở trung tâm Quận Eaton; khu vực đó giờ đã được chứa trong Charlotte. Vào ngày 21 tháng 3 năm 1833, ông nộp đơn cho Thống đốc lãnh thổ George B. Porter cho một ủy ban được chỉ định để xác định vị trí ghế quận: &​quot;​Điều đó trong tháng cuối cùng ông ta có thể đặt ở ba nơi công cộng tại hạt Kalamazoo. được giao cho thống đốc của lãnh thổ Michigan để chỉ định các ủy viên để xác định vị trí công lý cho Quận Eaton, đồng ý với luật pháp trong những trường hợp như vậy được đưa ra và cung cấp. &quot; Theo đó, ba người dân địa phương (Charles C. Hascall, Stillman Blanchard, John W. Strong) được đặt tên vào ngày 29 tháng Tư. Vào ngày 5 tháng 6, họ báo cáo với Thống đốc rằng họ đã gặp &​quot;​tại Prairie Ronde [Round] ở hạt Kalamazoo vào ngày 27 tháng 5 năm 1833, và vào ngày 4 tháng Sáu, đặt trụ sở quận trên đất thuộc sở hữu của George W. Barnes. các điểm đã chọn cho ghế của công lý ở quận này là trên một đồng cỏ đẹp, khoảng một dặm vuông, gần hai năm rưỡi dặm về phía nam của trung tâm của quận, và khoảng một dặm về phía bắc của Battle Creek, gần nhất chỉ đến trung tâm của quận, nơi nước có thể thu được cho các mục đích thủy lực. &quot;
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 579 dặm vuông (1.500 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 575 dặm vuông (1.490 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 4.3 dặm vuông (11 km <sup> 2 </​sup>​) (0,7%) là nước. [19659053] Sông [19659040] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Transportation">​ Giao thông </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Airports">​ Sân bay </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1840 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,379 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,058 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 196,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16,476 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 133,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 18,17 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 52,171 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 52,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 31,225 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 24,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 32,094 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 31,668 [19659071] −1,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 30,499 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −3,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 29,377 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −3,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 31,728 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 34,124 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 7,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 40,023 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 17,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 49,684 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 24,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 68,892 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 38,7% [19659072] 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 88,337 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 28,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 92,879 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 103,655 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 11,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 107,759 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2017 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 109,027 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,2% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-QF_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo Điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010 , có 107.759 người cư trú trong quận. 87,8% là người da trắng, 6,3% người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 1,7% người châu Á, 0,4% người Mỹ bản địa, 1,2% của một số chủng tộc khác và 2,6% của hai hoặc nhiều chủng tộc. 4,7% là người gốc Tây Ban Nha hoặc người La tinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào). 24,2% là tổ tiên người Anh, 22,9% là tổ tiên của người Đức và 9,3% là tổ tiên Ailen <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​ [13] </​sup>​ </​p><​p>​ Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2000, <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ có 103.655 người, 40.167 hộ gia đình và 28.237 gia đình trong quận. Mật độ dân số là 180 người trên một dặm vuông (69 / km²). Có 42.118 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 73 mỗi dặm vuông (28 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 90,25% người da trắng, 5,29% người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,44% người Mỹ bản xứ, 1,13% người châu Á, 0,03% người Thái Bình Dương, 1,17% từ các chủng tộc khác và 1,70% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 3.21% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào. 95,6% chỉ nói tiếng Anh, trong khi 2,0% nói tiếng Tây Ban Nha.
 +</​p><​p>​ Có 40.167 hộ trong đó 33,80% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 56,30% là cặp vợ chồng chung sống, 10,30% có chủ hộ nữ không có chồng, và 29,70% không phải là gia đình. 24,50% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 8,40% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,54 và quy mô gia đình trung bình là 3,03.
 +</​p><​p>​ Dân số quận có 26,10% dưới 18 tuổi, 9,10% từ 18 đến 24, 28,80% từ 25 đến 44, 24,60% từ 45 đến 64 và 11,30% người từ 65 tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 36 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 94,60 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 91,50 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 49,588, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 57,898. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 41,978 so với $ 29,638 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 22,411. Khoảng 4.10% gia đình và 5.80% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 6.80% trong số những người dưới 18 tuổi và 5.90% của những người 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government">​ Chính phủ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Quận Eaton đã được Đảng Cộng hòa tin cậy ngay từ đầu. Từ năm 1884, ứng cử viên Đảng Cộng hòa đã tiến hành bầu cử quận trong 80% cuộc bầu cử (27 trong số 34 cuộc bầu cử).
 +</p>
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 48,8% </b> <i> 27,609 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,1% <i> 24,938 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 7,1% <i> 4,028 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 47,8% <i> 26,197 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 51.0% </b> <i> 27.913 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1.2% <i> 678 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 45.0% <i> 25.900 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 53,4% </b> <i> 30,742 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,7% <i> 974 [19659161] 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,4% </b> <i> 29,781 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,6% <i> 25,411 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 563 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,3% </b> <i> 24,803 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 47,1% <i> 23,211 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,6% <i> 1,258 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 45,0% </b> <i> 20,092 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,3% <i> 19,781 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 10,7% <i> 4,793 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 39,0 % </b> <i> 18,669 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 35,0% <i> 16,752 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 26,0% <i> 12,462 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,8% </b> <i> 24,193 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,5% <i> 15,322 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 291 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 72,6% </b> <i> 27,720 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 26,9% <i> 10,290 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 189 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,4% </b> <i> 22,927 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 31,9% <i> 12,742 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 10,8% <i> 4,308 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 63,7% </b> <i> 22,120 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,8% <i> 12,083 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,6 % <i> 547 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 68,5% </b> <i> 20,413 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30,1% <i> 8,986 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,4% <i> 412 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,1% </b> <i> 14,184 [19659149] 33,6% <i> 8,347 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 9,2% <i> 2,295 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 41,4% <i> 8,919 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 58,4% </b> <i> 12,590 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 46 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 67,0% </b> <i> 14,163 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,7% <i> 6,912 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 74 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 69,3% </b> <i> 13,762 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30,5% <i> 6.053 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 35 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 72,2% </b> <i> 13,723 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 27,2% <i> 5,170 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 125 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1948 [19659147] 64,8% </b> <i> 8,637 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,0% <i> 4,264 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,2% <i> 419 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 65,9% </b> <i> 9,975 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 33,4% <i> 5,049 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 116 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 63,3% </b> <i> 9,864 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,2% <i> 5,645 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 85 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 47,4% <i> 6,649 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 48,3% </b> <i> 6,780 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,3% <i> 602 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 44,3% <i> 5,840 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 52,3% </b> <i> 6,887 [19659150] 3,4% <i> 445 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​] 19,4 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 78,4% </b> <i> 8,493 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 21,1% <i> 2,285 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 58 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 73,7% [196591488232</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 22.0% <i> 2.462 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4.3% <i> 481 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 71.0% </b> <i> 7.3343 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 26.4% <i> 2.727 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2.7% <i> 274 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,8% </b> <i> 3,802 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,3% <i> 3,461 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,9% <i> 218 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 32,0% <i> 2,333 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 34,1% </b> <i> 2,482 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 33,9% <i> 2,472 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,9% </b> <i> 4,364 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,1% <i> 3,131 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,0% <i> 309 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 69,4% </b> <i> 5,553 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 26,8% <i> 2,141 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,9% <i> 309 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,8% </b> <i> 4,809 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 43,7% <i> 3,908 [19659150] 2,5% <i> 225 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 47,0% <i> 4,270 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 51,0% </b> <i> 4,631 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,1% <i> 189 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1892 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 48,2 % </b> <i> 3,788 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,1% <i> 2,837 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 15,6% <i> 1,228 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1888 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 52,1% </b> <i> 4,624 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,8% <i> 3,266 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 11,1% <i> 983 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1884 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 49,4% </b> <i> 4,106 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,7% <i> 3,717 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,9% <i> 494 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<p> Chính quyền quận vận hành nhà tù, duy trì đường giao thông nông thôn, hoạt động các tòa án lớn tại địa phương, hồ sơ hành động, thế chấp và hồ sơ quan trọng, quản lý các quy định y tế công cộng và tham gia với tiểu bang trong việc cung cấp các dịch vụ xã hội. Quận <a href="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​County_commission"​ title="​County commission">​
 +hội đồng ủy viên </a> kiểm soát ngân sách và có thẩm quyền hạn chế để đưa ra luật hoặc pháp lệnh. Ở Michigan, hầu hết các chức năng của chính quyền địa phương - cảnh sát và hỏa hoạn, xây dựng và phân vùng, đánh giá thuế, bảo trì đường phố, v.v. - là trách nhiệm của các thành phố và thị trấn riêng lẻ.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Elected_officials">​ Các quan chức được bầu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​County_Board_of_Commissioners">​ Ủy viên Ủy ban Quận </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> 15 thành viên, được bầu từ các quận (9 đảng Cộng hòa, 6 Dân chủ)
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Các khu học chánh nằm trong Quận Eaton:
 +</p>
 +<div class="​div-col columns column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 18em; -webkit-column-width:​ 18em; column-width:​ 18em;">​
 +<​ul><​li>​ Trường cộng đồng Bellevue, Bellevue </li>
 +<li> Trường công lập Charlotte, Charlotte </li>
 +<li> Học khu trung học Eaton, Charlotte </li>
 +<li> Trường công Eaton Rapids, Eaton Rapids </li>
 +<li> Trường công lập Grand Ledge, Grand Ledge. Làng của trường Mulliken được sáp nhập bởi Trường Công Lập Grand Ledge </li>
 +<li> Trường Maple Valley, Vermontville </li>
 +<li> Trường Cộng Đồng Olivet, Olivet </li>
 +<li> Thị Trấn Oneida S / D # 3, Xã Oneida </li>
 +<li> Trường Công Potterville,​ Potterville [19659326] Khu Học Chánh Roxand Township # 12, Thị Trấn Roxand </li>
 +<li> Các Trường Công Lập Waverly, Delta Township </​li></​ul></​div>​
 +<p> Một số cư dân của quận tham dự các trường ngoài quận:
 +</p>
 +<div class="​div-col columns column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em;">​
 +<​ul><​li>​ Làng Dimondale (Trường Công Holt, Holt, Quận Ingham) </li>
 +<li> Làng Sunfield (Trường Công lập Lakewood, Hồ Odessa, Quận Ionia) </li>
 +<li> Một phần nhỏ của Thị trấn Đông Bắc Delta (Lansing Public Schools, Lansing, Ingham County) </li>
 +<li> Khu Học Chánh Trung Cấp Ingham (Các Trường Cộng Đồng Waverly, Làng Dimondale, một phần của Delta Township) </li>
 +<li> Khu Học Chánh Ionia (Làng Sunfield) </li>
 +<li> Khu Học Chánh Trung Cấp Calhoun (Các Trường Cộng Đồng Bellevue, Cộng Đồng Olivet) Trường học) </​li></​ul></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Villages">​ Làng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Census-designated_place">​ Nơi được điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_unincorporated_communities">​ Các cộng đồng chưa được hợp nhất khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​ Townships </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Eaton_County,​_Michigan"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​ Địa điểm kế bên Hạt Eaton, Michigan </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +
 +<p>
 +<span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 42 ° 35′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 84 ° 51′W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 42,59 ° N 84,85 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 42,59; -84,85 </​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1253
 +Cached time: 20181110031430
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.664 seconds
 +Real time usage: 0.860 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4457/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 141503/​2097152 bytes
 +Template argument size: 13960/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 16/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 38241/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.261/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 7.08 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 621.029 ​     1 -total
 + ​32.60% ​ 202.481 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​25.37% ​ 157.539 ​     1 Template:​Infobox
 + ​22.34% ​ 138.716 ​     1 Template:​Reflist
 + ​18.44% ​ 114.526 ​    14 Template:​Cite_web
 +  9.65%   ​59.920 ​    14 Template:​Jct
 +  7.12%   ​44.194 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  6.97%   ​43.302 ​     6 Template:​Convert
 +  6.85%   ​42.548 ​     5 Template:​Navbox
 +  6.61%   ​41.062 ​    19 Template:​Rnd
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​95100-0!canonical and timestamp 20181110031429 and revision id 861869783
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-eaton-michigan-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)