User Tools

Site Tools


qu-n-fentress-tennessee-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-fentress-tennessee-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em;​ line-height:​1.15em;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​ Quận Fentress </​span><​span class="​adr"><​span class="​region">​ Tennessee </​span></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-weight:​bold;"><​b/></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Fentress-Quận-Tòa án-east-tn1.jpg &​quot;​src =&quot; http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5c /​Fentress-County-Courthouse-east-tn1.jpg/​220px-Fentress-County-Courthouse-east-tn1.jpg &​quot;​width =&quot; 220 &​quot;​height =&quot; 146 &​quot;​srcset =&quot; // upload.wikimedia.org/​wikipedia/​ commons / thumb / 5 / 5c / Fentress-Quận-Tòa Án-east-tn1.jpg / 330px-Fentress-Quận-Tòa Án-east-tn1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​ 5 / 5c / Fentress-County-Tòa án-east-tn1.jpg / 440px-Fentress-Quận-Tòa án-đông-tn1.jpg 2x &​quot;​dữ liệu-tệp-chiều rộng =&quot; 3931 &​quot;​dữ liệu-tệp-chiều cao =&quot; 2605 &quot;/ &gt; <p> Tòa án quận Fentress ở Jamestown </​p></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Tennessee nổi bật Quận Fentress " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Map_of_Tennessee_highlighting_Fentress_County.svg/​200px-Map_of_Tennessee_highlighting_Fentress_County.svg.png"​ width="​200"​ height="​49"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Map_of_Tennessee_highlighting_Fentress_County.svg/​300px-Map_of_Tennessee_highlighting_Fentress_County.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​80/​Map_of_Tennessee_highlighting_Fentress_County.svg/​400px-Map_of_Tennessee_highlighting_Fentress_County.svg.png 2x" data-file-width="​7814"​ data-file-height="​1916"/><​br/><​small>​ Vị trí ở tiểu bang Tennessee </​small></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Hoa Kỳ làm nổi bật Tennessee " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e5/​Map_of_USA_TN.svg/​200px-Map_of_USA_TN.svg.png"​ width="​200"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e5/​Map_of_USA_TN.svg/​300px-Map_of_USA_TN.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e5/​Map_of_USA_TN.svg/​400px-Map_of_USA_TN.svg.png 2x" data-file-width="​286"​ data-file-height="​186"/><​br/><​small>​ Vị trí của Tennessee ở Hoa Kỳ </​small></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Được thành lập </​th><​td>​ 1823 </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ Được đặt tên theo </​th><​td>​ James Fentress, nhà lập pháp tiểu bang <sup id="​cite_ref-tehc_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Seat </​th><​td>​ Jamestown </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ Thành phố lớn nhất </​th><​td>​ Jamestown </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Tổng diện tích </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng </​th><​td>​ 499 dặm vuông (1.292 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất </​th><​td>​ 499 dặm vuông (1,292 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Nước </​th><​td>​ 0,3 dặm vuông (1 km <sup> 2 </​sup>​),​ 0,06% </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Dân số </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • (2010) </​th><​td>​ 17,959 </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ </​th><​td>​ 36 / sq mi (14 / km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khu đại hội </​th><​td>​ </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ <span class="​nowrap">​ Múi giờ </​span>​ </​th><​td>​ Trung tâm: UTC − 6 / −5 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Website </​th><​td>​ <span class="​url">​ www <​wbr/>​ .fentresscountytn <​wbr/>​ .com </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Quận Fentress </b> là một quận nằm ở tiểu bang Tennessee của Hoa Kỳ. <sup id="​cite_ref-QF_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Quận lỵ của nó là Jamestown <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​TVA_water_supply_Wilder.gif/​250px-TVA_water_supply_Wilder.gif"​ width="​250"​ height="​172"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​TVA_water_supply_Wilder.gif/​375px-TVA_water_supply_Wilder.gif 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​TVA_water_supply_Wilder.gif/​500px-TVA_water_supply_Wilder.gif 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​412"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Bơm nước bằng tay vào năm 1942 từ nguồn cung cấp nước duy nhất trong phần này của Wilder, Tennessee ở Quận Fentress </​div></​div></​div>​
 +<p> Quận Fentress được thành lập vào năm 1823 từ các phần của các quận Morgan, Overton và White. Quận kết quả được đặt tên theo James Fentress <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ (1763–1843),​ là chủ tịch của tiểu bang, chủ tịch của Montgomery County Court, và ủy viên để chọn chỗ cho các hạt Haywood, Carroll, Gibson và Weakley ở West Tennessee. <sup id="​cite_ref-tehc_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​ Quận Fentress là địa điểm của một số mỏ muối. Saltpeter là thành phần chính của thuốc súng và thu được bằng cách lọc đất từ ​​các hang động địa phương. Mỏ lớn nhất ở York Cave, gần Bưu điện Sông Wolf. Tại một thời điểm, hai mươi lăm thùng rác lớn đang hoạt động trong hang động này. Theo Barr (1961) hang động này được khai thác trong cuộc nội chiến. Hang Buffalo gần Jamestown cũng là một mỏ lớn với mười hai thùng rác. Manson Saltpeter Cave ở Big Indian Creek Valley là một hoạt động nhỏ hơn với bốn thùng rác. Những hang động này cũng có thể đã được khai thác trong Chiến tranh năm 1812, như khai thác mỏ muối đã được phổ biến rộng rãi ở Kentucky và Tennessee trong thời kỳ đó. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​ Trong cuộc chạy đến Nội chiến Hoa Kỳ, khi Thống đốc bang Tennessee Harris yêu cầu Cơ quan lập pháp bang bỏ phiếu ly khai, hai đại diện từ Hạt Fentress (Reese T. Hildreth và RH Bledsoe) đã bỏ phiếu cho Ly khai.
 +</​p><​p>​ Alvin York (1887–1964),​ một anh hùng trong cuộc tấn công Meuse-Argonne trong Thế chiến thứ nhất, được sinh ra và sống tại Hạt Fentress. Ông thành lập Viện Nông nghiệp Alvin C. York tại Jamestown vào năm 1924. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Nhà và nông trại của York là một phần của Sgt. Công viên Lịch sử Tiểu bang Alvin C. York tại Pall Mall.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 499 dặm vuông (1.290 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 499 dặm vuông (1.290 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 0,3 dặm vuông (0,78 km <sup> 2 </​sup>​) (0,06%) là nước. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​ [7] </​sup>​ [19659043] Quận Fentress bao gồm một phần của Hồ chứa Dale Hollow và được thoát nước bằng các nhánh của Sông Obey và Cumberland.
 +</​p><​p>​ Quận là hạt cực đông ở Hoa Kỳ để quan sát Giờ Trung tâm.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Fentress-county-cumberland-plateau-tn1.jpg/​250px-Fentress-county-cumberland-plateau-tn1.jpg"​ width="​250"​ height="​132"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Fentress-county-cumberland-plateau-tn1.jpg/​375px-Fentress-county-cumberland-plateau-tn1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​64/​Fentress-county-cumberland-plateau-tn1.jpg/​500px-Fentress-county-cumberland-plateau-tn1.jpg 2x" data-file-width="​1340"​ data-file-height="​707"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Thung lũng của Three Forks gần Pall Mall, với Cao nguyên Cumberland thống trị đường chân trời </​div></​div></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​National_protected_area">​ Khu vực được bảo vệ quốc gia </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​State_protected_areas">​ Các khu vực được bảo vệ của Bang </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1830 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,748 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1840 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,550 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 29,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,454 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 25,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,054 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 13,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,717 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −6,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,941 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 25,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,226 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −12.0% </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,106 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 16,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,446 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 21,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,435 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 40,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 [19659064] 11,036 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,262 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 29,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,917 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 13,288 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −10,9% [19659066] 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 12,593 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −5,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,826 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 17,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,669 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ -1,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16,625 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 13,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 17,959 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 18.033 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,4% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ. Tổng điều tra dân số thập phân <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ 2010-2014 <sup id="​cite_ref-QF_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​152px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8a/​USA_Fentress_County%2C_Tennessee.csv_age_pyramid.svg/​150px-USA_Fentress_County%2C_Tennessee.csv_age_pyramid.svg.png"​ width="​150"​ height="​173"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8a/​USA_Fentress_County%2C_Tennessee.csv_age_pyramid.svg/​225px-USA_Fentress_County%2C_Tennessee.csv_age_pyramid.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8a/​USA_Fentress_County%2C_Tennessee.csv_age_pyramid.svg/​300px-USA_Fentress_County%2C_Tennessee.csv_age_pyramid.svg.png 2x" data-file-width="​520"​ data-file-height="​600"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Kim tự tháp tuổi Fentress County <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​ [13] </​sup>​ </​div></​div></​div>​
 +<p> Theo điều tra dân số năm 2010 , <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ có 17.959 người, 7.326 hộ gia đình và 4.818 gia đình cư ngụ trong quận. Mật độ dân số là 36 người trên một dặm vuông (13 / km²). Có 8.927 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 15 trên một dặm vuông (6 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 98,1% người da trắng, 0,2% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,2% người Mỹ bản xứ, 0,2% người châu Á, 0,4% từ các chủng tộc khác và 0,9% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 1,1% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc người La tinh của bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​ Trong 7.326 hộ gia đình của quận, 23,1% có trẻ em dưới 18 tuổi, 57,30% là các cặp vợ chồng chung sống với nhau, 11,30% có một chủ hộ nữ không có chồng và 28,00% không phải là gia đình. 25,50% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 11,10% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,46 và quy mô gia đình trung bình là 2,94.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 24,20% dưới 18 tuổi, 8,00% từ 18 đến 24, 28,10% từ 25 đến 44, 26,10% từ 45 đến 64 và 13,70% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 38 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 96,20 nam giới. Cứ 100 nữ giới từ 18 tuổi trở lên, có 93,10 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là 23.238 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 28.856 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 23,606 so với $ 18,729 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho quận là $ 12,999. 19,50% gia đình và 23,10% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 27,80% những người dưới 18 tuổi và 20,50% những người trên 64 tuổi.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Census-designated_places">​ Địa điểm được điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Unincorporated_communities">​ Cộng đồng chưa hợp nhất </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 82,3% </b> <i> 6,038 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 15,0% <i> 1,100 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,7% <i> 195 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 76,0% </b> <i> 5,243 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 22,6% <i> 1,561 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,3% <i> 91 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 71,1% </b> <i> 4,789 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 27,2% <i> 1,831 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 119 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 64,1% </b> <i> 4,293 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 35,4% <i> 2,371 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 36 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,7% </b> <i> 3,417 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,0% <i> 2,529 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,4 % <i> 83 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 45,6% <i> 2,307 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 46,1% </b> <i> 2,332 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 8,2% <i> 417 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 41,5% <i> 2,391 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 47,4% </b> <i> 2,730 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 11,1% <i> 638 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 62,2% </b> <i> 3,103 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,2% <i> 1,856 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 33 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 62,2% </b> <i> 2,922 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,4% <i> 1,755 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 22 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,8% </b> <i> 2,493 [19659152] 37. 6% <i> 1,543 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,6% <i> 67 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 47,0% <i> 1,767 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 52,0% </b> <i> 1,953 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 38 [19659154] 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 75,5% </b> <i> 2,154 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 23,3% <i> 665 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,2% <i> 34 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,8% </b> <i> 2,026 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 19,1% <i> 671 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 23,1% <i> 808 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,0% </b> <i> 1,969 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,1% <i> 1,550 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 71,9% </b> <i> 2,726 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 26,7 % <i> 1,014 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,4% <i> 52 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 69,5% </b> <i> 2,233 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 29,1% <i> 934 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,4% <i> 45 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 [19659150] 69,7% </b> <i> 2,143 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30,4% <i> 934 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,3% </b> <i> 1,587 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,5% <i> 962 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,2% <i> 85 [19659154] 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 71,4% </b> <i> 1,696 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 27,7% <i> 657 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 23 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,9% </b> <i> 1,365 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,7% <i> 919 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,4% <i> 33 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,5% </b> <i> 1,299 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 35,2% <i> 743 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,3% <i> 69 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,3% </b> <i> 1,383 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39.1% <i> 961 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4.6% <i> 112 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 78,0% </b> <i> 1,398 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 20,9% <i> 375 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 20 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 70,2% </b> <i> 1,197 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 24,6% <i> 420 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,2% <i> 89 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 71,7% </b> <i> 1,808 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 27,5% <i> 694 [19659153] 0,8% <i> 21 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 70,1% </b> <i> 925 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 26,4% <i> 348 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,6% <i> 47 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 37,6% [19659151] 444 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 33,8% <i> 399 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 28,6% <i> 338 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Further_reading">​ Đọc thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​ Công tước, Jason. <i> Khai thác than của Tennessee, Railroading &amp; Logging tại Cumberland, Fentress, Overton &amp; Putnam </i>. Nashville: Turner Publishing (2004). ISBN 1-56311-932-3 </li>
 +<li> Hogue, Albert R. <i> Lịch sử của Quận Fentress, Tennessee </i>. Santa Maria: Xuất bản Janaway (2010). <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ ISBN 1-59641-220-8 </li>
 +<li> Hogue, Albert R. <i> Lịch sử của Quận Fentress, Tennessee; Ngôi nhà cũ của tổ tiên Mark Twain </i>. Memphis: Sách tổng hợp (2010). <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ ISBN 1-150-82647-9 </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-tehc-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b [19659294LoreneCargile&​quot;​QuậnFentress&​quot;<​i>​ Bách khoa toàn thư về lịch sử và văn hóa Tennessee </i>. Truy cập: ngày 27 tháng 6 năm 2013. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QF-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 29 tháng 11 </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F47%2F47049.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFentress+County%2C+Tennessee"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 5 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 7 tháng 6 </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFentress+County%2C+Tennessee"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 125. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=125&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA125%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFentress+County%2C+Tennessee"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Thomas C. Barr, Jr., &​quot;​Hang động Tennessee&​quot;,​ Bản tin 64 của Khoa Địa chất Tennessee, 1961. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Trang web của Viện Alvin C. York. Truy cập ngày 27 tháng 6 năm 2013. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Điều tra Dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012 <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 4 tháng tư </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww2.census.gov%2Fgeo%2Fdocs%2Fmaps-data%2Fdata%2Fgazetteer%2Fcounties_list_47.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFentress+County%2C+Tennessee"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6 </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFentress+County%2C+Tennessee"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 4 tháng 4 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFentress+County%2C+Tennessee"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 4 tháng tư </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFentress+County%2C+Tennessee"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Forstall, Richard L., ed. (27 tháng 3 năm 1995). &​quot;​Dân số theo số liệu của Tổng điều tra dân số năm 1900: 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 4 tháng tư </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=1995-03-27&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Ftn190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFentress+County%2C+Tennessee"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 2 tháng 4 năm 2001 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 4 tháng tư </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2001-04-02&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFentress+County%2C+Tennessee"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Dựa trên dữ liệu điều tra dân số năm 2000 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 14 tháng Năm </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFentress+County%2C+Tennessee"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2018-03-10 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFentress+County%2C+Tennessee"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Fentress_County,​_Tennessee"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm lân cận với Hạt Fentress, Tennessee </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 36 ° 23′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 84 ° 56′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 36,38 ° N 84,93 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 36,38; -84,93 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181115160439
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.668 seconds
 +Real time usage: 0.909 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4135/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 102427/​2097152 bytes
 +Template argument size: 11802/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 34720/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.235/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.07 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 715.200 ​     1 -total
 + ​36.37% ​ 260.136 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​28.22% ​ 201.806 ​     1 Template:​Infobox
 + ​14.19% ​ 101.452 ​     1 Template:​Reflist
 + ​12.21% ​  ​87.318 ​     1 Template:​Commons_category
 + ​11.11% ​  ​79.437 ​     1 Template:​Commons
 + ​10.69% ​  ​76.444 ​     1 Template:​Sister_project
 + ​10.46% ​  ​74.801 ​    10 Template:​Cite_web
 + ​10.27% ​  ​73.464 ​     1 Template:​Side_box
 + ​10.15% ​  ​72.626 ​     3 Template:​ISBN
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​91746-0!canonical and timestamp 20181115160438 and revision id 859742950
 + ​-->​
 +</​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
qu-n-fentress-tennessee-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)