User Tools

Site Tools


qu-n-fulton-indiana-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-fulton-indiana-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p><​b>​ Quận Fulton </b> là một hạt nằm ở tiểu bang Indiana của Hoa Kỳ. Tính đến năm 2010 <sup class="​plainlinks noexcerpt noprint asof-tag update"​ style="​display:​none;">​[update]</​sup>​dân số là 20.836 <sup id="​cite_ref-census-quickfacts_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​  Ghế quận là Rochester. <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Người Mỹ bản địa đầu tiên từng đặt chân trong những gì bây giờ là Fulton County, Indiana là thương nhân lông thú Pháp. Rất ít người trong số họ vẫn vĩnh viễn là cư dân quanh năm của khu vực và vào những năm 1830 đã không có dân số Pháp của những gì bây giờ là Fulton County.
 +</​p><​p>​ Vào những năm 1820 và 1830, những người di cư đến từ New England bắt đầu chuyển đến những gì hiện tại là Indiana với số lượng lớn (mặc dù có một số người định cư New England đến trước ngày này). Đây là những người định cư “Yankee”,​ đó là để nói rằng họ là hậu duệ của người Anh gốc định cư ở New England trong thời kỳ thuộc địa. Trong khi hầu hết họ đến Indiana trực tiếp từ New England, có rất nhiều người đến từ ngoại ô New York. Đây là những người mà cha mẹ của họ đã chuyển từ New England đến ngoại ô New York trong hậu quả ngay lập tức của Cách mạng Mỹ. Do sự phổ biến của New Englanders và New England ghép từ thượng nguồn New York, thứ ba phía bắc của Indiana rất văn hóa tiếp giáp với nền văn hóa New England sớm cho phần lớn lịch sử ban đầu của nó <sup id="​cite_ref-Fulton_County_page_199_3-0"​ class="​reference">​ [3] </​sup>​ </​p><​p>​ Yankee di cư đến Indiana là kết quả của nhiều yếu tố, một trong số đó là sự bùng nổ dân số của New England. Dân số Yankee cũ có gia đình lớn, thường mang đến mười đứa con trong một hộ gia đình. Hầu hết mọi người được dự kiến ​​sẽ có mảnh đất riêng của họ để trang trại, và do sự bùng nổ dân số lớn và không ngừng, đất ở New England trở nên khan hiếm như mọi con trai tuyên bố trang trại của riêng mình. Kết quả là, không có đủ đất để mỗi gia đình có một trang trại tự duy trì, và những người định cư Yankee bắt đầu rời New England cho vùng Trung Tây Hoa Kỳ. <sup id="​cite_ref-Fulton_County_page_199_3-1"​ class="​reference">​ [3] </​sup>​ </​p><​p>​ Họ được trợ giúp trong việc này nỗ lực của việc xây dựng và hoàn thành Kênh đào Erie khiến cho việc di chuyển đến khu vực này dễ dàng hơn nhiều, gây ra một sự gia tăng thêm ở những người di cư đến từ New England. Thêm vào đó là sự kết thúc của Chiến tranh Black Hawk, khiến khu vực này an toàn hơn nhiều để đi qua và định cư cho những người định cư da trắng. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​ [4] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong trường hợp của Fulton County, không có nỗ lực của người định cư Hoa Kỳ để định cư vĩnh viễn khu vực này cho đến khi kết thúc Chiến tranh Blackhawk. Những người định cư Mỹ gốc Phi vĩnh viễn đầu tiên của Fulton County đến vào tháng 9 và tháng 10 năm 1832, hầu hết trong số họ đến từ New England mặc dù một số người trong số họ là ghép tạng New England từ ngoại ô New York. Hầu hết những người định cư ở New England của Fulton County đến từ Franklin County, Massachusetts,​ Grafton County, New Hampshire và Orange County, Vermont, cũng như một số gia đình nông dân từ Maine và vùng nông thôn phía bắc Connecticut. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​ [5] </​sup>​ </​p><​p>​ Những người định cư này chủ yếu là thành viên của Giáo hội Congregational,​ mặc dù do sự thức tỉnh lớn thứ hai, nhiều người trong số họ đã chuyển đổi sang Methodism, và một số đã trở thành người Báp-tít trước khi đến với Hạt Cook. Giáo hội Congregational sau đó đã trải qua nhiều bộ phận, và một số phe phái, bao gồm cả những người ở Cook County, bây giờ được gọi là Giáo hội của Chúa Kitô và Nhà thờ Chúa Kitô. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​ [6] </​sup>​ </​p><​p>​ Anh đến, không có gì ngoài khu rừng nguyên sinh dày đặc và đồng cỏ hoang dã. Họ đặt ra các trang trại, xây dựng đường xá, dựng lên các tòa nhà chính phủ và thiết lập các tuyến đường bưu điện. Vào mùa xuân năm 1833, khu định cư là một cộng đồng nông nghiệp thành công và thịnh vượng. Rochester được đặt ra vào năm 1835. Người sáng lập Alexander Chamberlain đặt tên nó cho quê hương cũ của mình là Rochester, New York. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ Bưu điện Rochester được thành lập năm 1836. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​ [8] </​sup>​ </​p><​p>​ Quận Fulton là <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ Người Mỹ bản xứ trong quận tin rằng một con quái vật khủng khiếp sống ở hồ Manitou và vì lý do đó họ không bao giờ sống quanh hồ. Những người định cư đầu tiên gọi nó là Hồ Quỷ và có nhiều sự báo cáo về một con quái vật <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​ [10] </​sup>​ </​p><​p>​ Con đường mòn Potawatomi đến mặc dù thị trấn năm 1838. <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo điều tra dân số năm 2010, quận có tổng diện tích là 371,26 dặm vuông (961,6 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 368,39 dặm vuông (954,1 km <sup> 2 </​sup>​) (hoặc 99,23%) là đất và 2,88 dặm vuông (7,5 km <sup> 2 </​sup>​) (hoặc 0,78%) là nước. [19659020] Các thành phố và thị trấn [19659005] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​ Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Railroads">​ Đường sắt </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Climate_and_weather">​ Khí hậu và thời tiết </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​ 19.5em; float: right; clear: both; text-align: center; border: solid 1px silver"​ cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​th>​ Rochester, Indiana
 +</​th></​tr><​tr><​th style="​font-size:​ 90%">​ Biểu đồ khí hậu (giải thích) </​th></​tr><​tr><​td><​table class="​infobox"​ style="​width:​ 100%; margin: 0; float: right; clear: both; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​td>​ J </​td><​td>​ F </​td><​td>​ M </​td><​td>​ A </​td><​td>​ M </​td><​td>​ J </​td><​td>​ J </​td><​td>​ A </​td><​td>​ S </​td><​td>​ O [19659035] N </​td><​td>​ D </​td></​tr><​tr><​td/>​
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +</​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: red">​ Giá thầu CPC và min. nhiệt độ ở ° F </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: blue">​ Tổng lượng mưa tính theo inch </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em"><​i>​ Nguồn: Kênh thời tiết <sup id="​cite_ref-weather_13-0"​ class="​reference">​[13]</​sup></​i></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr><​td>​
 +<table class="​infobox collapsible collapsed"​ style="​width:​ 100%; margin: 0; float: right; clear: both; text-align: center; border: none; font-size: 90%" cellspacing="​0"​ cellpadding="​0"><​tbody><​tr><​th colspan="​12">​ Chuyển đổi số liệu </​th></​tr><​tr><​td>​ J </​td><​td>​ F </​td><​td>​ M </​td><​td>​ A </​td><​td>​ M </​td><​td>​ J [19659035] J </​td><​td>​ A </​td><​td>​ S </​td><​td>​ O </​td><​td>​ N </​td><​td>​ D </​td></​tr><​tr><​td/>​
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +<td/>
 +</​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: red">​ Giá thầu CPC trung bình và min. nhiệt độ trong ° C </​td></​tr><​tr><​td colspan="​12"​ style="​padding:​ 2px; text-align: left; line-height:​ 1.5em; color: blue">​ Tổng lượng mưa tính bằng mm </​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Trong những năm gần đây, nhiệt độ trung bình ở Rochester đã dao động từ mức thấp 15 ° F (-9 ° C) trong tháng 1 đến nhiệt độ cao 84 ° F (29 ° C) ) vào tháng 7, mặc dù mức thấp kỷ lục −25 ° F (−32 ° C) đã được ghi lại vào tháng 1 năm 1985 và mức cao kỷ lục 103 ° F (39 ° C) được ghi lại vào tháng 7 năm 1980. Lượng mưa trung bình hàng tháng dao động từ 1,74 inch (44 mm) vào tháng 2 tới 4,16 inch (106 mm) vào tháng 5. <sup id="​cite_ref-weather_13-1"​ class="​reference">​[13]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government">​ Chính phủ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<p> Chính quyền quận là cơ quan lập hiến và được cấp quyền cụ thể bởi Hiến pháp của Indiana, và theo Bộ luật Indiana.
 +</​p><​p>​ <b> Quận Hội đồng: </b> Hội đồng quận là chi nhánh lập pháp của chính quyền quận và kiểm soát tất cả các chi tiêu và thu doanh thu trong quận. Các đại biểu được bầu từ các quận hạt. Các thành viên hội đồng phục vụ nhiệm kỳ bốn năm. Họ chịu trách nhiệm thiết lập lương, ngân sách hàng năm và chi tiêu đặc biệt. Hội đồng cũng có thẩm quyền hạn chế áp đặt thuế địa phương, dưới hình thức thuế thu nhập và thuế tài sản phải được phê duyệt cấp nhà nước, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế dịch vụ. <sup id="​cite_ref-inc3623_14-0"​ class="​reference">​ [14] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-inc2102_15-0"​ class="​reference">​ [15] </​sup>​ </​p><​p>​ <b> Ủy viên Ủy viên: </b> Cơ quan điều hành của quận được làm bằng một ủy ban hội đồng. Các ủy viên được bầu trong toàn quận, theo các điều khoản so le, và mỗi người đều có nhiệm kỳ bốn năm. Một trong những ủy viên, thường là người cao cấp nhất, là chủ tịch. Các ủy viên bị buộc tội thực hiện các hành vi được lập pháp luật bởi hội đồng, thu thập doanh thu và quản lý các chức năng hàng ngày của chính quyền quận. <sup id="​cite_ref-inc3623_14-1"​ class="​reference">​ [14] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-inc2102_15-1"​ class="​reference">​ [15] </​sup>​ [19659007<​b>​ Tòa án: </b> Quận duy trì một tòa tuyên bố nhỏ có thể xử lý một số vụ kiện dân sự. Thẩm phán tòa án được bầu vào nhiệm kỳ bốn năm và phải là thành viên của Hiệp Hội Luật Sư Indiana. Thẩm phán được hỗ trợ bởi một hiến pháp cũng được bầu vào nhiệm kỳ bốn năm. <sup id="​cite_ref-inc2102_15-2"​ class="​reference">​ [15] </​sup>​ </​p><​p>​ <b> Viên chức quận: </b> Quận có một số văn phòng được bầu khác, bao gồm cảnh sát trưởng, nhân viên điều tra, kiểm toán viên, thủ quỹ, ghi âm, điều tra viên, và thư ký tòa án mạch. Mỗi cán bộ được bầu này phục vụ nhiệm kỳ bốn năm và giám sát một phần khác của chính quyền quận. Các thành viên được bầu vào các vị trí của chính phủ hạt được yêu cầu tuyên bố các đảng phái và là cư dân của quận. <sup id="​cite_ref-inc2102_15-3"​ class="​reference">​ [15] </​sup>​ </​p><​p>​ Quận Fulton là một phần của quận đại hội số 2 của Indiana và năm 2015 được đại diện bởi Jackie Walorski Quốc hội Hoa Kỳ <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup> ​  Nó cũng là một phần của Thượng viện Indiana 18, <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup> ​ và Hạ viện Indiana các quận 16 và 23. <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup></​p>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Tổng thống bầu cử kết quả </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Tổng thống bầu cử kết quả </​b><​sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 71,2% </b> <i> 6,010 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 23,2% <i> 1,960 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,5% <i> 467 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 65,4% </b> <i> 5,317 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,3% <i> 2,621 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,3% <i> 188 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,2% </b> <i> 5,147 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,1% <i> 3,702 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,7% <i> 157 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 69,3% </b> <i> 6,027 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30,0% <i> 2,607 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 69 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 62,7% </b> <i> 5,218 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 35,6% <i> 2,960 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8 % <i> 149 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 48,8% </b> <i> 3,934 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,6% <i> 2,956 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 14,6% <i> 1,180 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 46,7% </b> <i> 3,982 [19659084] 29,9% <i> 2,552 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 23,4% <i> 1,993 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 65,0% </b> <i> 5,234 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,6% <i> 2,788 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 29 [19659086] 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 70,1% </b> <i> 6,057 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 29,3% <i> 2,527 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 51 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 62,5% </b> <i> 5,458 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 31,9% <i> 2,788 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,5% <i> 482 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,4% </b> <i> 5.083 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,1% <i> 3,488 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,5% <i> 132 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 73,8% </b> <i> 6,170 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 25,7% <i> 2,150 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 38 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,7% </b> <i> 5,145 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30,2% <i> 2,561 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 9,1% <i> 768 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,0% </b> <i> 4,410 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 49,6% <i> 4,374 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 34 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 66,1% </b> <i> 6,038 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 33,4% <i> 3,047 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 48 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 67,6% </b> <i> 6,258 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 31,8% <i> 2,945 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 56 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 68,1% </b> <i> 6,247 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 30,5% <i> 2,799 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,4% <i> 129 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,7% </b> <i> 4,930 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,5% <i> 3,233 [19659085] 2,8% <i> 235 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,3% </b> <i> 5,190 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,8% <i> 3,201 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,9% <i> 78 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,4% [19659083 5.532 [19659084] 41.0% <i> 3,879 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 61 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,4% </b> <i> 4,541 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 48,0% <i> 4,322 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,6% <i> 141 [19659186] 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 43,4% <i> 3,787 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 55,0% </b> <i> 4,794 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,6% <i> 141 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,1% </b> <i> 4,627 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,0% <i> 2,881 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,9% <i> 66 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,5% </b> <i> 4,329 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,6% <i> 3,244 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,9% <i> 223 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 [19659082540%</​b>​ <i> 4,618 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,1% <i> 3,602 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,9% <i> 334 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 48,7% </b> <i> 2,325 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,8% <i> 2,231 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4.5% <i> 216 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 32,2% <i> 1,427 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 45,6% </b> <i> 2,022 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 22,2% <i> 985 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 49,3% [19659083] 2,426 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 47,8% <i> 2,350 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,9% <i> 141 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,0% </b> <i> 2,394 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,6% <i> 2,182 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,4% <i> 210 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 48,5% <i> 2,313 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 49,4% </b> <i> 2,358 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,1% <i> 99 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 49,0% <i> 2,349 [19659084] <b> 50,3% </b> <i> 2,409 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 36 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1892 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 46,1% <i> 2,053 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 50,4% </b> <i> 2,247 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,5% <i> 157 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1888 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 47,8% <i> 2.053 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 50,4% </b> <i> 2,163 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,9% <i> 80 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1840 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,993 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5,982 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 200,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 9,422 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 57,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 12,726 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 35,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,301 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 12,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16,746 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 17,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 17,453 [19659254] 4,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16,879 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −3,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16,478 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 15,038 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −8,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 15,577 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16,565 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 6,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16,957 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 16,984 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,2% [19659255] 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 19,335 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 13,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 18,840 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20,511 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20,836 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,6 % </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 20.139 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_20-0"​ class="​reference">​[20]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −3,3% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số năm 1952 <sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​[22]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-23"​ class="​reference">​[23]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-census-quickfacts_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo Điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, có 20.836 người, 8.237 hộ gia đình và 5.736 gia đình cư trú tại <sup id="​cite_ref-census-dp1_25-0"​ class="​reference">​[25]</​sup> ​ Mật độ dân số là 56,6 người trên mỗi dặm vuông (21,9 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 9.708 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 26,4 mỗi dặm vuông (10,2 / km <sup> 2 </​sup>​). <sup id="​cite_ref-census-density_12-1"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ Trang điểm chủng tộc của quận là 95,0% màu trắng, 0,7% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,5% Châu Á, 0,5% người Mỹ da đỏ, 2,2% từ các chủng tộc khác, và 1,1% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Những người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh chiếm 4,2% dân số <sup id="​cite_ref-census-dp1_25-1"​ class="​reference">​[25]</​sup> ​ Về tổ tiên, 28,7% là người Đức, 19,0% là người Mỹ, 10,9% là người Ailen và 10,0% là người Anh. <sup id="​cite_ref-census-dp2_26-0"​ class="​reference">​[26]</​sup> ​  &​quot;​tổ tiên ở Fulton County được khai thác hoàn toàn bằng tiếng Anh, tuy nhiên hầu hết người Mỹ gốc Anh chỉ đơn giản là có tổ tiên người Mỹ vì nguồn gốc của họ đã ở Bắc Mỹ quá lâu, trong một số trường hợp kể từ những năm 1600. <sup id="​cite_ref-27"​ class="​reference">​ [27] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-28"​ class="​reference">​ [28] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​ [29] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-30"​ class="​reference">​ [30] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-31"​ class="​reference">​ [31] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong số 8.237 hộ gia đình, 32,2% có trẻ em dưới độ tuổi trong số 18 người sống chung với họ, 54,2% là các cặp vợ chồng chung sống với nhau, 10,2% có một chủ hộ nữ không có chồng, 30,4% không phải là gia đình, và 25,8% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân. Quy mô hộ trung bình là 2,50 và quy mô gia đình trung bình là 2,97. Tuổi trung bình là 40,3 năm <sup id="​cite_ref-census-dp1_25-2"​ class="​reference">​ [25] </​sup>​ </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 47,697 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 47,972. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 40,110 so với $ 28,417 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 21,119. Khoảng 8,5% gia đình và 11,3% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 15,1% những người dưới 18 tuổi và 6,9% những người 65 tuổi trở lên. <sup id="​cite_ref-census-dp3_32-0"​ class="​reference">​[32]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Các trường công lập ở Fulton County được quản lý bởi Tổng công ty trường Caston, Tổng công ty trường cộng đồng Rochester, Tổng công ty trường cộng đồng Culver và Tổng công ty trường học thung lũng Tippecanoe.
 +</​p><​p>​ <b> Trường trung học cơ sở và trung học cơ sở </b>
 +</p>
 +<​p><​b>​ Trường tiểu học </b>
 +</p>
 +<​ul><​li>​ Trường tiểu học Akron </li>
 +<li> Trường tiểu học Caston </li>
 +<li> Trường tiểu học Columbia </li>
 +<li> Trường tiểu học Riddle </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-census-quickfacts-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Fulton County QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-07-10 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-09-17 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Fulton+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F18%2F18049.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Fulton_County_page_199-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ Lịch sử hạt ngắn của Hạt Fulton, Indiana, Văn phòng Hạt, và 1942 Hàng tồn kho của Lưu trữ Hạt của Công nhân bởi Công nhân WPA Field; Chuẩn bị bởi Khảo sát hồ sơ lịch sử Indiana, Phòng Chương trình dịch vụ cộng đồng, Quản lý dự án làm việc; Được tài trợ bởi Cục Lịch sử Indiana - Dấu trang, 1942 - trang 199 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Lịch sử hạt ngắn của Hạt Fulton, Indiana, Văn phòng Hạt và 1942 Bản lưu trữ của Hạt Hạt nhân của Công nhân WPA Field; Chuẩn bị bởi Khảo sát hồ sơ lịch sử Indiana, Phòng Chương trình dịch vụ cộng đồng, Quản lý dự án làm việc; Được tài trợ bởi Cục Lịch sử Indiana - Dấu trang, 1942 - trang 200 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Lịch sử hạt ngắn của Hạt Fulton, Indiana, Văn phòng Hạt và 1942 Bản lưu trữ của Hạt của Cơ quan Lưu trữ WPA; Chuẩn bị bởi Khảo sát hồ sơ lịch sử Indiana, Phòng Chương trình dịch vụ cộng đồng, Quản lý dự án làm việc; Được tài trợ bởi Cục Lịch sử Indiana - The Bookmark, 1942 - trang 209 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Lịch sử hạt ngắn của Hạt Fulton, Indiana, Văn phòng Hạt, và Hàng tồn kho năm 1942 của Văn phòng Hạt của Công nhân WPA; Chuẩn bị bởi Khảo sát hồ sơ lịch sử Indiana, Phòng Chương trình dịch vụ cộng đồng, Quản lý dự án làm việc; Được tài trợ bởi Cục Lịch sử Indiana - The Bookmark, 1942 - trang 211 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation book">​ Baker, Ronald L. (tháng 10 năm 1995). <i> Từ Needmore đến thịnh vượng: Hoosier Đặt tên trong văn hóa dân gian và lịch sử </i>. Indiana University Press. p. 283. ISBN 978-0-253-32866-3. <q> Alexander Chamberlain ... đến đây từ khu vực quanh Rochester, New York ... </​q></​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=From+Needmore+to+Prosperity%3A+Hoosier+Place+Names+in+Folklore+and+History&​rft.pages=283&​rft.pub=Indiana+University+Press&​rft.date=1995-10&​rft.isbn=978-0-253-32866-3&​rft.aulast=Baker&​rft.aufirst=Ronald+L.&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DSXB5AAAAMAAJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Quận Fulton&​quot;​. Lịch sử Bưu điện Jim Forte <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 10 tháng 9 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Fulton+County&​rft.pub=Jim+Forte+Postal+History&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.postalhistory.com%2Fpostoffices.asp%3Ftask%3Ddisplay%26state%3DIN%26county%3DFulton%26searchtext%3D%26pagenum%3D2&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 133. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=133&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA133%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation book">​ De Witt Clinton Goodrich và Charles Richard Tuttle (1875). <i> Một lịch sử minh họa của bang Indiana </i>. Indiana: R. S. Peale &amp; co. p. 559. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=An+Illustrated+History+of+the+State+of+Indiana&​rft.place=Indiana&​rft.pages=559&​rft.pub=R.+S.+Peale+%26+co.&​rft.date=1875&​rft.au=De+Witt+Clinton+Goodrich+%26+Charles+Richard+Tuttle&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DYDIUAAAAYAAJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Nơi để xem, những điều cần làm ở Fulton Co&​quot;​. The Rochester Sentinel. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 11 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 10 tháng 9 </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Places+to+see%2C+things+to+do+in+Fulton+Co.&​rft.pub=The+Rochester+Sentinel&​rft_id=http%3A%2F%2Frochsent.com%2Fmain.asp%3FSectionID%3D45&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-density-12"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số, đơn vị nhà ở, khu vực và mật độ: 2010 - Quận &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-07-10 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population%2C+Housing+Units%2C+Area%2C+and+Density%3A+2010+-+County&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FGCTPH1.CY10%2F0500000US18049&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-weather-13"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trung bình hàng tháng cho Rochester, Indiana&​quot;​. Kênh thời tiết <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-01-27 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Monthly+Averages+for+Rochester%2C+Indiana&​rft.pub=The+Weather+Channel&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.weather.com%2Fweather%2Fwxclimatology%2Fmonthly%2Fgraph%2FUSIN0567&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-inc3623-14"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Mã Indiana. &​quot;​Tiêu đề 36, Điều 2, Phần 3&​quot;​. IN.gov <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-09-16 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Title+36%2C+Article+2%2C+Section+3&​rft.pub=IN.gov&​rft.au=Indiana+Code&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.in.gov%2Flegislative%2Fic%2Fcode%2Ftitle36%2Far2%2Fch3.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-inc2102-15"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ d </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Mã Indiana. &​quot;​Tiêu đề 2, Điều 10, Phần 2&quot; <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. IN.gov <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2008-09-16 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Title+2%2C+Article+10%2C+Section+2&​rft.pub=IN.gov&​rft.au=Indiana+Code&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.in.gov%2Flegislative%2Fic%2Fcode%2Ftitle3%2Far10%2Fch2.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân biểu Mỹ Joe Donnelly&​quot;​. Quốc hội Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2008-05-16 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-10-08 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Congressman+Joe+Donnelly&​rft.pub=US+Congress&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.house.gov%2Fdonnelly%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Quận Thượng viện Indiana&​quot;​. Tiểu bang Indiana <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-01-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Indiana+Senate+Districts&​rft.pub=State+of+Indiana&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.in.gov%2Fsos%2Felections%2F3006.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Quận Nhà Indiana&​quot;​. Tiểu bang Indiana <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-01-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Indiana+House+Districts&​rft.pub=State+of+Indiana&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.in.gov%2Fsos%2Felections%2F3005.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-19"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2018-05-16 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-20"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-21"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 10 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-22"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 10 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-23"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo các điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 10 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fin190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-24"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 10 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp1-25"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c [19659339] &​quot;​Hồ sơ DP-1 về đặc điểm dân số và nhà ở chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2015-07-10 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP-1+Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FDPDP1%2F0500000US18049&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp2-26"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP02 CHỌN ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI Ở HOA K UN - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2015-07-10 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP02+SELECTED+SOCIAL+CHARACTERISTICS+IN+THE+UNITED+STATES+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP02%2F0400000US18%257c0500000US18049&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-27"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tổ tiên của Dân số theo Bang: 1980 - Bảng 3&quot; <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span><​span class="​reference-accessdate">​. <span class="​nowrap">​ 2012-02-10 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Ancestry+of+the+Population+by+State%3A+1980+-+Table+3&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcensusdata%2Ffiles%2Fpc80-s1-10%2Ftab03.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-28"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Chia sẻ giấc mơ: Những con đực trắng ở một nước đa văn hóa Do Dominic J. Pulera. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-29"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Reynolds Farley, &#​39;​Cuộc Tổng điều tra mới Câu hỏi về tổ tiên: Nó đã nói gì với chúng ta? &#39;, <i> Nhân khẩu học </​i>​Vol. 28, số 3 (tháng 8 năm 1991), trang 414, 421. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-30"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Stanley Lieberson và Lawrence Santi, &#​39;​Sử dụng dữ liệu sinh thái để ước tính các đặc điểm và mô hình dân tộc&#​39;,​ <i> Nghiên cứu khoa học xã hội </​i>​Tập. 14, số 1 (1985), trang 44-6. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-31"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Stanley Lieberson và Mary C. Waters, &#​39;​Nhóm sắc tộc trong thông lượng: Sự thay đổi phản ứng của người dân tộc thiểu số Mỹ&#​39;,​ <i> Biên niên sử Học viện Khoa học Chính trị và Xã hội Hoa Kỳ </​i>​Vol. 487, số 79 (tháng 9 năm 1986), trang 82-86. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp3-32"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP03 CHỌN ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. <span class="​nowrap">​ 2015-07-10 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP03+SELECTED+ECONOMIC+CHARACTERISTICS+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP03%2F0400000US18%257c0500000US18049&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Indiana"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Fulton_County,​_Indiana"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​ Địa điểm kế bên Fulton County, Indiana </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 41 ° 02′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 86 ° 16′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 41.04 ° N 86,26 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 41,04; -86,26 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1289
 +Cached time: 20181110030549
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.844 seconds
 +Real time usage: 1.045 seconds
 +Preprocessor visited node count: 5280/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 217462/​2097152 bytes
 +Template argument size: 13376/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 68194/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.310/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 7.46 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 777.115 ​     1 -total
 + ​29.68% ​ 230.649 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​29.13% ​ 226.389 ​     1 Template:​Reflist
 + ​22.10% ​ 171.769 ​    21 Template:​Cite_web
 + ​21.83% ​ 169.647 ​     1 Template:​Infobox
 +  8.16%   ​63.377 ​    14 Template:​Convert
 +  7.07%   ​54.936 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  5.90%   ​45.882 ​     1 Template:​Climate_chart
 +  5.66%   ​44.000 ​     3 Template:​Navbox
 +  5.57%   ​43.270 ​     1 Template:​Coord
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​96124-0!canonical and timestamp 20181110030548 and revision id 859869182
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-fulton-indiana-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)