User Tools

Site Tools


qu-n-fulton-kentucky-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-fulton-kentucky-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​p><​b>​ Quận Fulton </b> là hạt cực tây của tiểu bang Kentucky của Hoa Kỳ, với ranh giới phía tây Sông Mississippi. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 6.813 người. <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Quận lỵ của nó là Hickman. <sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Quận được thành lập năm 1845 từ hạt Hickman, Kentucky và đặt tên cho Robert Fulton, người phát minh ra chiếc tàu hơi nước. với Tennessee bởi thương mại và văn hóa, người da trắng Fulton County chủ yếu là ủng hộ Liên minh trong cuộc nội chiến Mỹ. Do các cuộc điều tra ban đầu không chính xác về biên giới phía nam của Kentucky, Quận Fulton được chia thành hai phần không tiếp giáp. Một exclave trên bán đảo ở Kentucky Bend của sông Mississippi có thể đạt được chỉ bằng đường bộ qua Tennessee.
 +</​p><​p>​ Quận Fulton là một phần của Khu vực thống kê đô thị thành phố Union, TN – KY, được bao gồm trong Khu vực thống kê kết hợp TN-KY của Martin-Union City.
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​Kentucky_Bend_map.png/​220px-Kentucky_Bend_map.png"​ width="​220"​ height="​220"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​Kentucky_Bend_map.png/​330px-Kentucky_Bend_map.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​60/​Kentucky_Bend_map.png/​440px-Kentucky_Bend_map.png 2x" data-file-width="​720"​ data-file-height="​720"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Kentucky Bend và khu vực xung quanh </​div></​div></​div>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Quận nông thôn không được tổ chức cho đến năm 1845, từ một phần của Quận Hickman. Nó được đặt tên cho Robert Fulton, nhà phát minh ra chiếc tàu hơi nước. Hickman, Kentucky được chỉ định làm quận lỵ. Quận được phát triển cho nông nghiệp, vốn phụ thuộc vào lao động của những người Mỹ gốc Phi bị nô lệ. Nông dân vùng có quan hệ với người trồng Tennessee, và vận chuyển sản phẩm xuống sông Mississippi,​ tạo thành biên giới phía tây của hạt. Họ ủng hộ Liên minh miền Nam, trong khi Kentucky duy trì tính trung lập chính thức như một bang biên giới.
 +</​p><​p>​ Trong giai đoạn hậu tái thiết, bạo lực chủng tộc đáng kể do người da trắng chống lại người da đen ở Quận Fulton; họ thực hiện chủ nghĩa khủng bố để tái lập và duy trì uy quyền tối cao. Người da trắng lynched 20 người Mỹ gốc Phi ở đây từ 1877-1950; hầu hết đã bị giết vào khoảng đầu thế kỷ 20. Đây là tổng số cao nhất của bất kỳ quận nào trong tiểu bang, nhiều gấp mười lần tổng số hạt ở nhiều quận khác. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Năm người đàn ông bị lynched 1883-1917, bị cáo buộc hãm hiếp, tấn công, đốt, và cướp và giết người <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​ [7] </​sup>​ </​p><​p>​ Sau Nội chiến, một số người Mỹ gốc Phi đã trở thành chủ đất trong quận. Đáng chú ý là lynching là vào ngày 3 tháng 10 năm 1908 trong Hickman của David Walker và cả gia đình của mình bởi 50 Night Riders. Điều này có thể là một phần của bạo lực vô chính phủ đã được hướng vào người da đen phát sinh từ &​quot;​Reelfoot Lake Uprising&​quot;,​ nhưng nó cũng xuất hiện rằng người da trắng thèm muốn vùng đất của Walker. Walker và vợ, một đứa trẻ trong vòng tay, và ba đứa trẻ bị bắn nhiều lần; con trai lớn bị thiêu chết trong trang trại của họ; bảy trong tổng số đã bị giết vào đêm ngày 03 tháng 10 năm 1908 tại Hickman. Walker sở hữu một trang trại rộng 21 mẫu Anh; người láng giềng da trắng của ông đã tiếp quản nó sau vụ giết người, và sau đó bán nó cho một người da trắng khác. Một trong những hậu duệ sau vẫn tiếp tục sở hữu đất nông thôn. <sup id="​cite_ref-Lewan_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 231 dặm vuông (600 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 206 dặm vuông (530 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 25 dặm vuông (65 km <sup> 2 </​sup>​) (11%) là nước. <sup id="​cite_ref-GR1_9-0"​ class="​reference">​ [9] </​sup>​ </​p><​p>​ về 11 dặm vuông (28 km <sup> 2 </​sup>​) của quận được tách ra trong một bán đảo với phần còn lại của nhà nước bởi một Oxbow của sông Mississippi,​ được gọi là Kentucky Bend hoặc New Madrid Bend, sau thành phố ở Missouri ở phía bắc của dòng sông. Du khách đến đó phải vượt qua Tennessee bằng đường bộ (không có cầu nối từ Missouri) và sau đó đi về phía bắc để đến vùng Kentucky Bend exclave. Điểm thấp nhất ở bang Kentucky nằm trên sông Mississippi ở Kentucky Bend ở Quận Fulton, nơi nó chảy qua Kentucky và giữa Tennessee và Missouri. Người ta hy vọng rằng theo thời gian, con sông sẽ cắt ngang qua cổ ngắn của bán đảo, cắt nó hoàn toàn khỏi Kentucky, với đất dần dần lấp đầy phía sau nó để kết nối nó với Missouri.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​National_protected_area">​ Khu vực được bảo vệ quốc gia </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,446 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 5.3317 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 19,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,161 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 15,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,977 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 29,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,005 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 25,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,546 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 15,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,114 [19659032] 22,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 15,197 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 7,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 14,927 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ -1,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 15,413 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 3,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 [1965903113668</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −11,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 11,256 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −17,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 10,183 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −9,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8,971 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −11,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8,271 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −7,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,752 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −6,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,813 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −12,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Ước tính. Năm 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 6,179 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_10-0"​ class="​reference">​[10]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −9,3% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ. Tổng điều tra dân số <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_15-0"​ class="​reference">​[15]</​sup> ​ năm 2000, đã có 7,752 người, 3.237 hộ gia đình và 2.113 gia đình cư trú trong quận. Mật độ dân số là 37 trên một dặm vuông (14 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 3.697 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 18 trên một dặm vuông (6,9 / km <sup> 2 </​sup>​). Trang điểm chủng tộc của quận là 75,12% trắng, 23,19% người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,12% người Mỹ bản xứ, 0,31% người châu Á, 0,32% từ các chủng tộc khác và 0,94% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 0,72% dân số là người gốc Tây Ban Nha hay La tinh của bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​ Có 3.237 hộ gia đình, trong đó 29,30% trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 44,40% là các cặp vợ chồng chung sống với nhau, 18,00% có chủ hộ nữ không có chồng và 34,70% không phải là gia đình. 32,30% hộ gia đình được tạo thành từ cá nhân và 16,20% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,32 và quy mô gia đình trung bình là 2,92.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 24,90% dưới 18 tuổi, 8,90% từ 18 đến 24, 25,50% từ 25 đến 44, 23,20% từ 45 đến 64 và 17,50% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 38 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 87,70 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 82.00 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 24,382, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 30,788. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 26,401 so với $ 19,549 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là 14.309 đô la. Khoảng 20,10% gia đình và 23,10% dân số sống dưới chuẩn nghèo, bao gồm 32,30% những người dưới 18 tuổi và 16,00% của những người 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 65,0% </b> <i> 1,549 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,5% <i> 774 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,5% <i> 59 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,4% </b> <i> 1,425 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,2% <i> 1,022 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,4% <i> 34 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,2% </b> <i> 1,530 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 43,8% <i> 1,238 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,0% <i> 57 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 52,8% </b> <i> 1,527 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,4% <i> 1,340 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 23 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 46,4% <i> 1,293 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 52,1% </b> <i> 1,452 [19659106] 1,5% <i> 43 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 31,9% <i> 863 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 59,6% </b> <i> 1,614 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 8,6% <i> 233 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 33,5 % <i> 1,073 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 56,6% </b> <i> 1,813 </b> <i> 1,893 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 9,9% <i> 318 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 48,9% <i> 1,474 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 50,8% </b> <i> 1,531 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 11 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,5% </b> <i> 1,780 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,1% <i> 1,534 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 16 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 41,2% <i> 1,46 2 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 56,8% </b> <i> 2,016 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,9% <i> 69 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 30,6% <i> 1,060 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 68,3% </b> <i> 2,370 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1.2% <i> 40 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61.3% </b> <i> 1,807 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,8% <i> 1,024 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,9% <i> 116 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​D99FE8"><​b>​ Năm 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 28,3% <i> 1,079 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 31,5% <i> 1,204 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ <b> 40,2% </b> <i> 1,535 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 31,8% <i> 1,169 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 67,9% </b> <i> 2,493 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3 % <i> 10 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 36,7% <i> 1,567 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 63,4% </b> <i> 2,708 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,0% <i> 0 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 27,8% <i> 1.147 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 71,5% </b> <i> 2,953 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 28 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 32,1% <i> 1,266 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 67,8% </b> <i> 2,673 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ ] 0.1% <i> 3 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 13,8% <i> 450 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 76,3% </b> <i> 2,497 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 10,0% <i> 326 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 18,0% <i> 654 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 81,7% </b> <i> 2,973 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 13 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 18,0% <i> 791 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 81,8% </b> <i> 3,592 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2 % <i> 9 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 17,3% <i> 782 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 82,4% </b> <i> 3,727 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 17 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 17,3% <i> 837 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 82.3% </b> <i> 3.985 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0.5% </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0.5% <i> 23 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 30,3% <i> 1,366 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 69,6% </b> <i> 3,132 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ ] 0.1% <i> 5 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 21.0% <i> 902 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 77,5% </b> <i> 3,336 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,5% <i> 65 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 26,1% <i> 1,365 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 73,4% </b> <i> 3,843 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 31 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 25,0% <i> 747 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 73,5% </b> <i> 2,200 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,5% <i> 45 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 22,8% <i> 520 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 70,6% </b> <i> 1,609 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,6% <i> 150 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Census-designated_place">​ Nơi được điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_unincorporated_communities">​ Các cộng đồng chưa hợp nhất khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 6 tháng 3, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F21%2F21075.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-05-31 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book"><​i>​ Sổ đăng ký của Hiệp hội lịch sử bang Kentucky, Tập 1 </i>. Xã hội lịch sử bang Kentucky. 1903. p. 35. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Register+of+the+Kentucky+State+Historical+Society%2C+Volume+1&​rft.pages=35&​rft.pub=Kentucky+State+Historical+Society&​rft.date=1903&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DluoxAQAAMAAJ%26pg%3DPA35%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Hogan, Roseann Reinemuth (1992). <i> Tổ tiên của Kentucky: Hướng dẫn về nghiên cứu lịch sử và phả hệ </i>. Xuất bản tổ tiên. p. 235 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 26 tháng 7 </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Kentucky+Ancestry%3A+A+Guide+to+Genealogical+and+Historical+Research&​rft.pages=235&​rft.pub=Ancestry+Publishing&​rft.date=1992&​rft.au=Hogan%2C+Roseann+Reinemuth&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DhAVlVS29NKIC%26lpg%3DPA193%26dq%3D%2522bell%2520county%2522%25201914%25201918%25201976%26pg%3DPA235%23v%3Donepage%26q%3D%2522bell%2520county%2522%25201914%25201918%25201976%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Quận Fulton, Kentucky Phả hệ, Sự kiện, Hồ sơ &amp; Liên kết&​quot;​. Genealogyinc.com <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 16 tháng 4, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Fulton+County%2C+Kentucky+Genealogy%2C+Facts%2C+Records+%26+Links&​rft.pub=Genealogyinc.com&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.genealogyinc.com%2Fkentucky%2Ffulton-county%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​i>​ Lynching ở Mỹ </i> / Bổ sung: Lynchings by County, 3rd Edition, 2015, p.5 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Rob Gallagher &amp; Lori DeWinkler, &​quot;​Kentucky Lynchings 1882 -1921&​quot;,​ Đường phả hệ, 2018 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Lewan-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Lewan, Todd &amp; Barclay, Dolores. Associated Press, &​quot;​Bất động sản Swindles Victimized Blacks: Torn From The Land.&​quot;​ Trực tuyến Athens, ngày 23 tháng 12 năm 2001. http://​onlineathens.com/​stories/​122301/​new_1223010092.shtml#​.V85WfZgrLIU</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​2010 Tập tin Công khai điều tra dân số &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 8 năm 2014 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 14 tháng 8, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fmaps-data%2Fdata%2Fdocs%2Fgazetteer%2Fcounties_list_21.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 14 tháng 8, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 14 tháng 8, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo các điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 14 tháng 8, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fky190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 14 tháng 8, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR2-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American FactFinder&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFulton+County%2C+Kentucky"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Further_reading">​ Đọc thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +
 +
 +<p> <span style="​font-size:​ small;">​ <span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 36 ° 33′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 89 ° 11′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 36,55 ° N 89,19 ° W [19659294] / <span class="​geo">​ 36,55; -89,19 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1347
 +Cached time: 20181110030548
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.548 seconds
 +Real time usage: 0.719 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3546/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 110933/​2097152 bytes
 +Template argument size: 12894/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 13/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 35611/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.233/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.44 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 573.950 ​     1 -total
 + ​37.68% ​ 216.264 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​29.48% ​ 169.201 ​     1 Template:​Infobox
 + ​23.56% ​ 135.250 ​     1 Template:​Reflist
 + ​18.24% ​ 104.676 ​    11 Template:​Cite_web
 + ​10.46% ​  ​60.050 ​    13 Template:​Jct
 +  7.83%   ​44.952 ​    18 Template:​Rnd
 +  7.17%   ​41.125 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  6.83%   ​39.195 ​     9 Template:​Convert
 +  6.44%   ​36.956 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​95605-0!canonical and timestamp 20181110030547 and revision id 863847398
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-fulton-kentucky-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)