User Tools

Site Tools


qu-n-golden-valley-b-c-dakota

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-golden-valley-b-c-dakota [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em;​ line-height:​1.15em;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​ Golden Valley County </​span><​span class="​adr"><​span class="​region">​ North Dakota </​span></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-weight:​bold;"><​b/></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Golden Valley County Courthouse.jpg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4f/​Golden_Valley_County_Courthouse.jpg/​220px-Golden_Valley_County_Courthouse.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4f/​Golden_Valley_County_Courthouse.jpg/​330px-Golden_Valley_County_Courthouse.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4f/​Golden_Valley_County_Courthouse.jpg/​440px-Golden_Valley_County_Courthouse.jpg 2x" data-file-width="​3264"​ data-file-height="​2448"/><​p>​ Tòa án hạt Golden Valley ở bãi biển </​p></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ North Dakota làm nổi bật Golden Valley County " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​16/​Map_of_North_Dakota_highlighting_Golden_Valley_County.svg/​200px-Map_of_North_Dakota_highlighting_Golden_Valley_County.svg.png"​ width="​200"​ height="​119"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​16/​Map_of_North_Dakota_highlighting_Golden_Valley_County.svg/​300px-Map_of_North_Dakota_highlighting_Golden_Valley_County.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​16/​Map_of_North_Dakota_highlighting_Golden_Valley_County.svg/​400px-Map_of_North_Dakota_highlighting_Golden_Valley_County.svg.png 2x" data-file-width="​5804"​ data-file-height="​3456"/><​br/><​small>​ Vị trí trong Tiểu bang Bắc Dakota </​small></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Hoa Kỳ làm nổi bật Bắc Dakota " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Map_of_USA_ND.svg/​200px-Map_of_USA_ND.svg.png"​ width="​200"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Map_of_USA_ND.svg/​300px-Map_of_USA_ND.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​72/​Map_of_USA_ND.svg/​400px-Map_of_USA_ND.svg.png 2x" data-file-width="​286"​ data-file-height="​186"/><​br/><​small>​ Vị trí của Bắc Dakota tại Hoa Kỳ </​small></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Được thành lập </​th><​td>​ 13 tháng 11 năm 1912 <sup id="​cite_ref-chronology_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Seat </​th><​td>​ Beach </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ Thành phố lớn nhất [19659010] Bãi biển </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Diện tích </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng số </​th><​td>​ 1,002 dặm vuông (2,595 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất </​th><​td>​ 1,001 dặm vuông (2,593 km <sup> 2 </​sup>​ ) </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Nước </​th><​td>​ 1,6 dặm vuông (4 km <sup> 2 </​sup>​),​ 0,2% </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Dân số (ước tính) </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • (2016) </​th><​td>​ 1,817 </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ </​th><​td>​ 1.7 / sq mi (0.7 / km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khu vực đại hội </​th><​td>​ Lớn </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ <span class="​nowrap">​ Múi giờ </​span>​ </​th><​td>​ Núi: UTC − 7 / −6 [19659027] Website </​th><​td>​ <span class="​url">​ www <​wbr/>​ .goldenvalleycounty <​wbr/>​ .org </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Quận Golden Valley </b> là một quận nằm ở tiểu bang Bắc Dakota của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 1.680, <sup id="​cite_ref-QF_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ khiến nó trở thành quận đông dân thứ tư ở Bắc Dakota. <sup id="​cite_ref-GR6_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Quận được tổ chức vào ngày 13 tháng 11 năm 1912. <sup id="​cite_ref-chronology_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​ Quận không nên nhầm lẫn với thành phố Golden Valley, nằm ở Quận Mercer.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Thung lũng Vàng ban đầu là một phần của Quận Billings. Các cử tri được bầu để tách ra khỏi Quận Billings vào năm 1910, nhưng vụ kiện đã ngăn cản tổ chức chính thức của quận cho đến năm 1912. Lãnh thổ trong khu vực xung quanh thường được gọi là Rattlesnake Flats, do số lượng lớn các loài rắn tìm thấy trong khu vực. Khu vực này được mệnh danh là Thung lũng Vàng vào năm 1902 sau khi một nhóm các nhà khảo sát địa phương nhận thấy rằng ánh sáng mặt trời đã cho các loại cỏ xung quanh có màu vàng riêng biệt <sup id="​cite_ref-archives_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Election_controversy">​ Tranh cãi bầu cử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Năm 1910 để tạo ra Golden Valley County là 837 cho và 756 chống lại. Ngay sau khi lá phiếu được chứng nhận, vụ kiện đã được đệ trình lên Ủy ban Hạt Billings để lật đổ kết quả. Các nguyên đơn cáo buộc rằng việc xác nhận bầu cử là không đúng và một số lá phiếu &​quot;​không chính thức&​quot;​ được đánh dấu trước bởi những người ủng hộ quận mới đã được đưa ra thay cho phiếu bầu chính thức và sẽ bị hủy. Tòa án xét xử ban đầu được phán quyết ủng hộ các nguyên đơn. Quận đã kháng cáo lên Tòa án tối cao Bắc Dakota, trong đó duy trì chứng nhận của quận về cuộc bầu cử. Tòa án cũng phán quyết lá phiếu được đánh dấu trước là không hợp lệ, nhưng số phiếu bầu không hợp lệ không đủ để lật đổ kết quả bầu cử. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Quyết định của tòa án duy trì quận mới được đưa ra vào ngày 19 tháng 9 năm 1912, và Thung lũng Vàng là long trọng tổ chức vào ngày 13, 1912. [19659044] Địa lý [19659038] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659039] Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 1.002 dặm vuông (2.600 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 1.001 dặm vuông (2.590 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 1,6 dặm vuông (4,1 km <sup> 2 </​sup>​) (0,2%) là nước. [19659047] Liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​National_protected_area">​ Khu vực được bảo vệ quốc gia </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659053] Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4.832 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,122 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −14,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,498 [19659061] .115.1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,499 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3,100 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −11,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,611 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −15,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 [19659060] 2,391 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −8,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2,108 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −11,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,924 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −8,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,680 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −12,7 % </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 1,817 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,2% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Tổng điều tra dân số thập phân <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ 2010-2016 <sup id="​cite_ref-QF_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số năm 2000, có 1.924 người, 761 hộ gia đình và 506 gia đình sống trong quận. Mật độ dân số là 1,92 người trên một dặm vuông (0,74 / km²). Có 973 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 0,97 mỗi dặm vuông (0,37 / km²). Các trang điểm chủng tộc của quận là 97,77% trắng, 0,73% người Mỹ bản địa, 0,10% châu Á, 0,31% từ các chủng tộc khác, và 1,09% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 1,04% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào. 49,4% là người Đức, 13,7% người Na Uy và 5,6% người Ba Lan.
 +</​p><​p>​ Có 761 hộ, trong đó 29,20% có trẻ em dưới 18 tuổi sống với họ, 58,30% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 4,90% có chủ hộ nữ không có chồng, và 33,40% không phải là gia đình. 31,50% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 15,80% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,38 và quy mô gia đình trung bình là 3,01.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 28,30% dưới 18 tuổi, 5,10% từ 18 đến 24, 22,20% từ 25 đến 44, 23,00% từ 45 đến 64 và 21,30% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 41 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 92,60 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 88,10 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 29,967, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 37,105. Nam giới có thu nhập trung bình là 25.478 đô la so với 18.000 đô la cho phái nữ. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 14,173. Khoảng 10,80% gia đình và 15,30% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 21,40% những người dưới 18 tuổi và 7,70% những người từ 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo Điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, đã có 1.680 người, 774 hộ gia đình và 429 gia đình sống trong quận. <sup id="​cite_ref-census-dp1_13-0"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ Mật độ dân số là 1,7 người mỗi dặm vuông (0,66 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 967 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 1,0 mỗi dặm vuông (0,39 / km <sup> 2 </​sup>​). <sup id="​cite_ref-census-density_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ Trang điểm chủng tộc của quận là 97,4% màu trắng, 0,6% người Mỹ da đỏ, 0,6% màu đen hoặc Người Mỹ gốc Phi, 0,1% dân đảo Thái Bình Dương, 0,1% người châu Á, 0,5% từ các chủng tộc khác, và 0,8% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Những người gốc Tây Ban Nha hoặc Latino chiếm 2,1% dân số <sup id="​cite_ref-census-dp1_13-1"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ Về tổ tiên, 69,0% là người Đức, 14,7% là người Na Uy, 10,7% là người Ba Lan, 7,9% là người Ai-len, 7,5% là người Anh và 2,5% <sup id="​cite_ref-census-dp2_15-0"​ class="​reference">​ [15] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong số 774 hộ gia đình, 22,7% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 48,4% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 4,3% có chủ hộ nữ không có chồng hiện nay, 44,6% là không phải là gia đình, và 39,4% tổng số hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân. Quy mô hộ trung bình là 2,10 và quy mô gia đình trung bình là 2,85. Tuổi trung bình là 45,9 năm <sup id="​cite_ref-census-dp1_13-2"​ class="​reference">​ [13] </​sup>​ </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là 33.333 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 47.500 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 32,875 so với $ 26,750 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 21,899. Khoảng 8,9% gia đình và 13,0% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 17,7% những người dưới 18 tuổi và 11,4% những người dưới 65 tuổi. <sup id="​cite_ref-census-dp3_16-0"​ class="​reference">​[16]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Unincorporated_communities">​ Cộng đồng chưa được hợp nhất </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​ Townships </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Former_townships">​ Cựu thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Unorganized_territories">​ Vùng đất chưa được tổ chức </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​ Thung lũng vàng Đông </li>
 +<li> Elmwood (trước đây là một thị trấn) [19659124] North Golden Valley </li>
 +<li> South Golden Valley </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 83,2% </b> <i> 796 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 10,3% <i> 99 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,5% <i> 62 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 80,0% </b> <i> 742 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 17,5% <i> 162 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,6% <i> 24 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 73,4% </b> <i> 642 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 24,0% <i> 210 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,6% <i> 23 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 77,6% </b> <i> 719 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 21,0% <i> 195 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,4% <i> 13 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 75,3% </b> <i> 611 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 19,2% <i> 156 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,5 % <i> 45 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,3% </b> <i> 520 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 25,4% <i> 235 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 18,3% <i> 169 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 45,2% </b> <i> 503 [19659138] 22,9% <i> 255 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 32,0% <i> 356 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 66,0% </b> <i> 781 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,8% <i> 388 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,2% <i> 14 [19659140] 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 73,1% </b> <i> 964 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 24,6% <i> 325 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,3% <i> 30 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 74,6% </b> <i> 1,006 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 19,2% <i> 259 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,2% <i> 84 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1976 [19659136] 52,4% </b> <i> 633 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,7% <i> 479 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 8,0% <i> 96 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 63,0% </b> <i> 774 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 29,5% <i> 362 [19659139] 7,6% <i> 93 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,3% </b> <i> 735 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 29,0% <i> 348 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 9,7% <i> 116 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,5% </b> <i> 722 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,5% <i> 602 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,0% </b> <i> 825 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,8% <i> 672 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,1% <i> 2 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,0% </b> <i> 824 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,6% <i> 567 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 6 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 75,9% </b> <i> 1,186 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 24,1% <i> 376 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;">​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1948 [19659136] 56,3% </b> <i> 788 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,8% <i> 585 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,0% <i> 28 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,2% </b> <i> 709 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,3% <i> 443 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0.5% <i> 6 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,6% </b> <i> 873 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 43,9% <i> 689 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 9 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 35,0% <i> 581 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 59,7% </b> <i> 991 [19659139] 5,2% <i> 87 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 38,5% <i> 653 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 60,4% </b> <i> 1,023 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 19 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 62,5% </b> <i> 937 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,8% <i> 552 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,7% <i> 10 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 48,3% </b> <i> 718 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 9,4% <i> 140 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 42,3% <i> 629 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 77,1% </b> <i> 1,177 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 18,7% <i> 286 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,2% <i> 64 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 39,3% <i> 499 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 54.9% </b> <i> 697 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5.8% <i> 73 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-chronology-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ [19659270] </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Long, John H. (2006). &​quot;​Lãnh thổ Dakota, Nam Dakota và Bắc Dakota: Theo dõi hạt nhân riêng lẻ&​quot;​. <i> Lãnh thổ Dakota Bản đồ các Ranh giới Hạt Lịch sử </i>. Thư viện Newberry. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2007-11-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Dakota+Territory+Atlas+of+Historical+County+Boundaries&​rft.atitle=Dakota+Territory%2C+South+Dakota%2C+and+North+Dakota%3A+Individual+County+Chronologies&​rft.date=2006&​rft.aulast=Long&​rft.aufirst=John+H.&​rft_id=http%3A%2F%2Fhistorical-county.newberry.org%2Fwebsite%2FNorth_Dakota%2Fdocuments%2FDAKs_Individual_County_Chronologies.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGolden+Valley+County%2C+North+Dakota"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QF-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 31 tháng 10, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F38%2F38033.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGolden+Valley+County%2C+North+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGolden+Valley+County%2C+North+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Lịch sử Hạt&​quot;​. <i> North Dakota.gov </i>. Bang North Dakota <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 1 tháng 2, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=North+Dakota.gov&​rft.atitle=County+History&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.nd.gov%2Fcontent.htm%3FparentCatID%3D83%26id%3DCounty%2520History&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGolden+Valley+County%2C+North+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-archives-5"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Khảo sát hồ sơ lịch sử Bắc Dakota (1941). <i> Hàng tồn kho lưu trữ của Quận Bắc Dakota </i>. Số 17, Quận Golden Valley. Bismarck, Bắc Dakota: Khảo sát hồ sơ lịch sử Bắc Dakota </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Inventory+of+the+County+Archives+of+North+Dakota&​rft.place=Bismarck%2C+North+Dakota&​rft.pub=North+Dakota+Historical+Records+Survey&​rft.date=1941&​rft.au=North+Dakota+Historical+Records+Survey&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGolden+Valley+County%2C+North+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/> ​ Truy cập thông qua Ancestry.com </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite><​i>​ Pederson v. Ủy viên Ủy viên quận Billings </​i></​cite>​23 N.D. 547., 137 N.W. 484 (N.D. 1912). Truy cập thông qua Westlaw </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Điều tra Dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 29 tháng 1 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 28 tháng 1, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fmaps-data%2Fdata%2Fdocs%2Fgazetteer%2Fcounties_list_38.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGolden+Valley+County%2C+North+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6 năm 1945 </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGolden+Valley+County%2C+North+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 28 tháng 1, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGolden+Valley+County%2C+North+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 28 tháng 1, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGolden+Valley+County%2C+North+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Forstall, Richard L., ed. (27 tháng 3 năm 1995). &​quot;​Dân số theo số liệu của Tổng điều tra dân số năm 1900: 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 28 tháng 1, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=1995-03-27&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fnd190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGolden+Valley+County%2C+North+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 2 tháng 4 năm 2001 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 28 tháng 1, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2001-04-02&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGolden+Valley+County%2C+North+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp1-13"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c [19659273] &​quot;​Hồ sơ DP-1 về đặc điểm dân số và nhà ở chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2016-03-14 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP-1+Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FDPDP1%2F0500000US38033&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGolden+Valley+County%2C+North+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-density-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số, đơn vị nhà ở, khu vực và mật độ: 2010 - Quận&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2016-03-14 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population%2C+Housing+Units%2C+Area%2C+and+Density%3A+2010+-+County&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FGCTPH1.CY07%2F0500000US38033&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGolden+Valley+County%2C+North+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp2-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP02 CHỌN ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI Ở HOA K UN - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2016-03-14 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP02+SELECTED+SOCIAL+CHARACTERISTICS+IN+THE+UNITED+STATES+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP02%2F0500000US38033&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGolden+Valley+County%2C+North+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp3-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP03 CHỌN ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2016-03-14 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP03+SELECTED+ECONOMIC+CHARACTERISTICS+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP03%2F0500000US38033&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGolden+Valley+County%2C+North+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2018-04-12 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGolden+Valley+County%2C+North+Dakota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Frontier Cavalcade, The Dickinson Press, ngày 14 tháng 3 năm 1957 </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Golden_Valley_County,​_North_Dakota"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​ Địa điểm giáp với Quận Golden Valley, Bắc Dakota </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: [19659327] 46 ° 56′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 103 ° 50′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 46,94 ° N 103,84 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 46,94; -103,84 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1335
 +Cached time: 20181110033237
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.552 seconds
 +Real time usage: 0.712 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3433/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 101974/​2097152 bytes
 +Template argument size: 10343/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 44082/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.248/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.02 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 568.595 ​     1 -total
 + ​36.95% ​ 210.096 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​33.35% ​ 189.623 ​     1 Template:​Reflist
 + ​29.34% ​ 166.843 ​     1 Template:​Infobox
 + ​27.03% ​ 153.693 ​    15 Template:​Cite_web
 +  6.96%   ​39.562 ​     8 Template:​Convert
 +  6.31%   ​35.889 ​     1 Template:​Coord
 +  6.29%   ​35.760 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +  6.25%   ​35.528 ​     3 Template:​Navbox
 +  5.96%   ​33.909 ​    11 Template:​Rnd
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​93202-0!canonical and timestamp 20181110033237 and revision id 843830923
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
qu-n-golden-valley-b-c-dakota.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)