User Tools

Site Tools


qu-n-goodhue-minnesota-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-goodhue-minnesota-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div>​
 +<table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em;​ line-height:​1.15em;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​ Quận Goodhue </​span><​span class="​adr"><​span class="​region">​ Minnesota </​span></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-weight:​bold;"><​b/></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" GoodhueCountyCourthouseMN2006-07-08.JPG &​quot;​src =&quot; http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​GoodhueCountyCourthouseMN2006-07 -08.JPG / 220px-GoodhueCountyCourthouseMN2006-07-08.JPG &​quot;​width =&quot; 220 &​quot;​height =&quot; 179 &​quot;​srcset =&quot; // upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​GoodhueCountyCourthouseMN2006-07- 08.JPG / 330px-GoodhueCountyCourthouseMN2006-07-08.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ad/​GoodhueCountyCourthouseMN2006-07-08.JPG/​440px-GoodhueCountyCourthouseMN2006-07-08. JPG 2x &​quot;​dữ liệu-file-width =&quot; 1468 &​quot;​dữ liệu-file-height =&quot; 1193 &​quot;/&​gt;​ </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ của Minnesota làm nổi bật Quận Goodhue " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Map_of_Minnesota_highlighting_Goodhue_County.svg/​200px-Map_of_Minnesota_highlighting_Goodhue_County.svg.png"​ width="​200"​ height="​228"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Map_of_Minnesota_highlighting_Goodhue_County.svg/​300px-Map_of_Minnesota_highlighting_Goodhue_County.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Map_of_Minnesota_highlighting_Goodhue_County.svg/​400px-Map_of_Minnesota_highlighting_Goodhue_County.svg.png 2x" data-file-width="​5746"​ data-file-height="​6539"/><​br/><​small>​ Vị trí ở tiểu bang Minnesota của Hoa Kỳ </​small>​ </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Hoa Kỳ làm nổi bật Minnesota " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Map_of_USA_MN.svg/​200px-Map_of_USA_MN.svg.png"​ width="​200"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Map_of_USA_MN.svg/​300px-Map_of_USA_MN.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Map_of_USA_MN.svg/​400px-Map_of_USA_MN.svg.png 2x" data-file-width="​286"​ data-file-height="​186"/><​br/><​small>​ Vị trí của Minnesota ở Mỹ </​small></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Được thành lập </​th><​td>​ Ngày 5 tháng 3 năm 1853 <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ Được đặt tên theo </​th><​td>​ James Madison Goodhue, <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ người biên tập máy in đầu tiên ở Minnesota </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Seat </​th><​td>​ Đỏ Cánh </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ Thành phố lớn nhất </​th><​td>​ Cánh đỏ </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Khu vực </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng </​th><​td>​ 780 dặm vuông (2.020 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất </​th><​td>​ 757 dặm vuông (1.961 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Nước </​th><​td>​ 24 dặm vuông (62 km <sup> 2 </​sup>​),​ 3,0% </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Dân số (est.) </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • (2016) [19659009] 46,676 </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ </​th><​td>​ 61 / sq mi (24 / km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khu đại hội </​th><​td>​ </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ <span class="​nowrap">​ Múi giờ </​span>​ </​th><​td>​ Trung tâm: UTC − 6 / −5 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Trang web </​th><​td>​ <span class="​url">​ www <​wbr/>​ .co <​wbr/>​ .goodhue <​wbr/>​ .mn <​wbr/>​ .us </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Quận Goodhue </b> là hạt nằm ở tiểu bang Minnesota của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 46.183 người. <sup id="​cite_ref-QF_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Quận lỵ của nó là Cánh Đỏ <sup id="​cite_ref-GR6_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Gần như tất cả Cộng đồng Ấn Độ Đảo Prairie đều nằm trong hạt.
 +</​p><​p>​ Quận Goodhue bao gồm Cánh đỏ, Vùng thống kê đô thị MN và được bao gồm trong Minneapolis-St. Paul, MN-WI Khu vực thống kê kết hợp.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Quận được thành lập từ lãnh thổ trong Quận Wabasha vào ngày 5 tháng Ba năm 1853. Các ranh giới của Quận được xác định vào năm 1854 và được cải tiến lại vào năm 1855.
 +</​p><​p>​ Quận ban đầu được định cư độc quyền bởi những người định cư &​quot;​Yankee&​quot;,​ có nghĩa là cả hai đều đến Quận Goodhue hoặc trực tiếp từ sáu tiểu bang New England hoặc họ đến từ ngoại ô New York, nơi họ sinh ra với cha mẹ đã chuyển đến khu vực từ sáu tiểu bang New England trong hậu quả trực tiếp của cuộc cách mạng Mỹ, và rằng họ được hạ xuống từ những người Anh gốc Anh di cư đến Bắc Mỹ trong đầu những năm 1600. Do sự phổ biến của New Englanders và New England cấy ghép từ upstate New York quận được cho là có một &​quot;​nhân vật mới rõ ràng của Anh&​quot;​. Trong khi điều này đúng với nhiều quận lân cận, nó được coi là đặc biệt đúng với Quận Goodhue. Những người New England mang đến cho họ nhiều giá trị New England của họ bao gồm cả tình yêu giáo dục và sự hỗ trợ nhiệt tình của phong trào bãi bỏ. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​  Khi những người New England lần đầu tiên đến từ đó trở thành Quận Goodhue, chẳng có gì khác ngoài một đồng cỏ hoang dã . Họ đặt ra các trang trại, thiết lập các tuyến đường bưu điện, xây dựng trường học và các tòa nhà chính phủ từ các tài liệu sẵn có tại địa phương. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​  ​Những người New England và con cháu của họ chiếm đa số cư dân của quận Goodhue cho đến cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ XX những người nhập cư từ Đức và Na Uy bắt đầu đến vùng biên giới Minnesota-Wisconsin với số lượng lớn. Tuy nhiên, có rất nhiều người nhập cư từ Đức, Na Uy và Thụy Điển, trong nhiều thập niên đầu của lịch sử Quận Goodhue. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​ [7] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​ [8] </​sup>​ </​p><​p>​ Hamline University, Trường đại học đầu tiên của Minnesota học cao hơn, ban đầu được đặt tại Red Wing, Minnesota. Nó mở cửa vào năm 1854 nhưng đóng cửa trong cuộc nội chiến do số lượng người đăng ký thấp. Đại học Hamline mở cửa trở lại tại Saint Paul, Minnesota năm 1869.
 +</​p><​p>​ Quận là nhà sản xuất lúa mì hàng đầu vào giữa thế kỷ XIX, và trong nhiều năm, hạt tự hào sản xuất lúa mì cao nhất trong cả nước, gửi lúa mì qua nhiều nhà máy ở Cánh đỏ và sau đó vận chuyển hạt dọc theo sông Mississippi .
 +</​p><​p>​ Ảnh hưởng của hỏa hoạn tại hai nhà máy của Red Wing trong thập niên 1880 và phát triển các tuyến đường sắt trên khắp Minnesota khuyến khích nông dân từ các hạt lân cận bắt đầu gửi lúa mì đến các nhà máy ở Minneapolis,​ giảm tầm quan trọng của hạt trong thương mại lúa mì vào đầu ngày 20 thế kỷ.
 +</​p><​p>​ Hồ bơi đầu tiên của thành phố trong tiểu bang được xây dựng trong quận.
 +</​p><​p>​
 +Vào tháng 10 năm 1960, Tổng thống Dwight D. Eisenhower đã đến thăm quận để dự lễ cầu nguyện. Cầu Hiawatha đã được xây dựng để thay thế Cầu Cao Cũ đã kéo dài dòng sông Mississippi từ năm 1895. Chuyến thăm này đã thu hút 20.000 người. Eisenhower hy vọng rằng chuyến thăm của ông sẽ giúp đỡ trong cuộc bầu cử, đung đưa các cử tri Minnesota bỏ phiếu cho Richard Nixon trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1960 trong tháng tới. Tuy nhiên, chuyến thăm này không đủ, khi John F. Kennedy mang quốc gia trên đường để được bầu làm tổng thống kế tiếp. </​p><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Goodhue_Co_Pie_Chart_No_Text_Version.pdf/​page1-220px-Goodhue_Co_Pie_Chart_No_Text_Version.pdf.jpg"​ width="​220"​ height="​170"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Goodhue_Co_Pie_Chart_No_Text_Version.pdf/​page1-330px-Goodhue_Co_Pie_Chart_No_Text_Version.pdf.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​Goodhue_Co_Pie_Chart_No_Text_Version.pdf/​page1-440px-Goodhue_Co_Pie_Chart_No_Text_Version.pdf.jpg 2x" data-file-width="​1650"​ data-file-height="​1275"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Đất của Quận Goodhue <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​div></​div></​div>​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Warsaw_WMA_Area_Wiki_Version.jpg/​220px-Warsaw_WMA_Area_Wiki_Version.jpg"​ width="​220"​ height="​150"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Warsaw_WMA_Area_Wiki_Version.jpg/​330px-Warsaw_WMA_Area_Wiki_Version.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Warsaw_WMA_Area_Wiki_Version.jpg/​440px-Warsaw_WMA_Area_Wiki_Version.jpg 2x" data-file-width="​4650"​ data-file-height="​3161"/> ​ </​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e8/​Barn_in_Goodhue_County.jpg/​220px-Barn_in_Goodhue_County.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e8/​Barn_in_Goodhue_County.jpg/​330px-Barn_in_Goodhue_County.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e8/​Barn_in_Goodhue_County.jpg/​440px-Barn_in_Goodhue_County.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​768"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 780 dặm vuông (2.000 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 757 dặm vuông (1.960 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 24 dặm vuông (62 km <sup> 2 </​sup>​) (3,0%) là nước. [19659054] goodhue là một trong 17 quận với đất xavan hơn hoặc đồng cỏ hoặc đất rừng Minnesota.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Lakes"><​span id="​Lakes"/>​ Hồ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​ Birch Lake: trong Wacouta Township </li>
 +<li> Brewer Lake: trong Wacouta Township </li>
 +<li> Cannon Lake: trong Wacouta Township </li>
 +<li> Clear Lake: trong Welch Township </li>
 +<li> Devils Lake: trong Wacouta Township </li>
 +<li> Espen Lakes: trong Wacouta Township </li>
 +<li> Goose Lake: trong Wacouta Township </li>
 +<li> Lake Byllesby: nửa phía bắc ở Dakota County và nửa phía nam ở Stanton Township </li>
 +<li> Hồ Larson: ở Thị trấn Wacouta </li>
 +<li> Hồ Nelson: ở Thị trấn Wacouta </li>
 +<li> Hồ Bắc: ở Welch Township </li>
 +<li> Rattling Springs Lake: ở Welch Township </li>
 +<li> Spring Banks Lake: ở Welch Township </li>
 +<li> Hồ Xuân Hồ: trong Wacouta Township </li>
 +<li> Hồ Cá Tầm: ở Wacouta Township </li>
 +<li> Hồ Twin: ở Welch Township </​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Lịch sử p sự phát triển
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 8,977 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 22,018 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 145,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 29,651 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 34,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 28,806 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 31,137 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 31,637 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 30,799 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 31,317 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 31,564 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 32,118 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 [19659084] 33,035 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 34,804 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 38,749 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 11,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 40,690 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 44,127 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 46,183 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Ước tính. 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 46.676 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,1% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ. Tổng điều tra dân số thập niên 19659135] 1790-1960 <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup> ​ 2010-2016 <sup id="​cite_ref-QF_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3d/​USA_Goodhue_County%2C_Minnesota_age_pyramid.svg/​220px-USA_Goodhue_County%2C_Minnesota_age_pyramid.svg.png"​ width="​220"​ height="​254"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3d/​USA_Goodhue_County%2C_Minnesota_age_pyramid.svg/​330px-USA_Goodhue_County%2C_Minnesota_age_pyramid.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3d/​USA_Goodhue_County%2C_Minnesota_age_pyramid.svg/​440px-USA_Goodhue_County%2C_Minnesota_age_pyramid.svg.png 2x" data-file-width="​520"​ data-file-height="​600"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Theo điều tra dân số năm 2000, có 44.127 người, 16.983 hộ gia đình, và 11.905 gia đình cư ngụ trong quận . Mật độ dân số là 58 người trên một dặm vuông (22 / km²). Có 17.879 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 24 mỗi dặm vuông (9 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 96,57% người da trắng, 0,63% người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,98% người Mỹ bản xứ, 0,57% người châu Á, 0,03% người Thái Bình Dương, 0,53% từ các chủng tộc khác và 0,69% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 1,07% dân số là người gốc Tây Ban Nha hay La tinh của bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​ Có 16.983 hộ, trong đó 33,80% có trẻ em dưới 18 tuổi sống với họ, 59,20% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 7,20% có chủ hộ nữ không có chồng, và 29,90% không phải là gia đình. 25,20% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 11,50% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,53 và quy mô gia đình trung bình là 3,04.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được trải ra với 26,50% dưới 18 tuổi, 7,40% từ 18 đến 24, 27,90% từ 25 đến 44, 23,20% từ 45 đến 64 và 15,00% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 38 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 98,10 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 95,40 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 46,972, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 55,689. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 36,282 so với $ 25,442 đối với nữ. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 21,934. Khoảng 3.70% gia đình và 5.70% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 6.20% trong số những người dưới 18 tuổi và 8.60% trong độ tuổi từ 65 trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​ Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659149] </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_unincorporated_communities">​ Các cộng đồng chưa được hợp nhất khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Ghost_town">​ Thị trấn ma </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,6% </b> <i> 14,041 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,7% <i> 9,446 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 8,7% <i> 2,230 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,3% </b> <i> 12,986 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 47,3% <i> 12,212 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,3% <i> 603 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 49,5% </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 12,775 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 48,2% <i> 12,420 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,3% <i> 600 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,3% </b> <i> 13,134 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 47,3% <i> 12,103 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,5% <i> 371 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 48,8% </b> <i> 10,852 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,8% <i> 9,981 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,4 % <i> 1,424 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 35,9% <i> 7,293 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 48,9% </b> <i> 9,931 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 15,2% <i> 3,094 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 34,5% [194591087321</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 37,3% </b> <i> 7,916 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 28,3% <i> 6,013 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 49,5% </b> <i> 9,455 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 49,4% <i> 9,438 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 209 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,9% </b> <i> 11,171 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 43,4% <i> 8,679 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 128 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 46,1% [19659165] 9,329 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,3% <i> 8,566 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 11,6% <i> 2,353 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,6% </b> <i> 9,967 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,2% <i> 8,926 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,2% <i> 428 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 63,0% </b> <i> 11,107 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,9% <i> 6,147 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,1% <i> 377 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,9% </b> <i> 8,283 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,2 % <i> 7.220 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2.9% <i> 461 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 42.0% <i> 6.539 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 58.0% </b> <i> 9.035 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0.1% <i> 15 [19659168] 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 65,2% </b> <i> 10,473 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,6% <i> 5,562 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 38 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 65,3% </b> <i> 9,365 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,6% <i> 4,969 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,1% <i> 19 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 67,3% </b> <i> 10,422 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,5% <i> 5,037 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 35 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 47,1% <i> 6,704 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 51,4% </b> <i> 7,313 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,4% <i> 205 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,2% </b> <i> 7,820 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,3% <i> 5,791 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0.5% <i> 68 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,1% </b> <i> 9,095 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,4% <i> 6,475 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 86 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 39,6% <i> 5,682 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 57,5% </b> <i> 8,257 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,9% <i> 422 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 41,2% <i> 5,486 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 56,0% </b> <i> 7,450 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,8 % <i> 374 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 72.9% </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 72.9% </b> <i> 9,752 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 26,3% <i> 3,520 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 100 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,1% </b> <i> 6,849 [19659166] 5,3% <i> 615 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 35,7% <i> 4,135 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 85,1% </b> <i> 9,330 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 10,2% <i> 1,118 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,7% <i> 520 [19659168] 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,4% </b> <i> 3,471 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 33,2% <i> 1,875 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,5% <i> 308 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​00A550"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 18,3% <i> 1,051 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 24,5% <i> 1,405 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ <b> 57,2% </b> <i> 3,283 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 74,9% </b> <i> 4,482 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 19,2% <i> 1,147 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,0% <i> 356 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1904 [19659164] 83,4% </b> <i> 4,562 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 13,4% <i> 735 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,1% <i> 171 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 78,5% </b> <i> 4,894 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 18,1% <i> 1,125 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,4 % <i> 212 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 77,9% </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 77,9% </b> <i> 5,748 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 19,3% <i> 1,426 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,8% <i> 208 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1892 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 61,6% </b> <i> 3,574 [19659166] 28.6% <i> 1,659 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 9.8% <i> 569 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tên địa danh Minnesota&​quot;​. Xã hội lịch sử Minnesota <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 18 tháng 3, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Minnesota+Place+Names&​rft.pub=Minnesota+Historical+Society&​rft_id=http%3A%2F%2Fmnplaces.mnhs.org%2Fupham%2Fcounty.cfm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGoodhue+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Gannett, Henry (1905). <i> Nguồn gốc của tên địa điểm nhất định tại Hoa Kỳ </i>. Govt. In. Tắt. p. 139. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Origin+of+Certain+Place+Names+in+the+United+States&​rft.pages=139&​rft.pub=Govt.+Print.+Off.&​rft.date=1905&​rft.au=Gannett%2C+Henry&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3D9V1IAAAAMAAJ%26pg%3DPA139%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGoodhue+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QF-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 31 tháng 8, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F27%2F27049.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGoodhue+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 5 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 7 tháng 6, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGoodhue+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Lịch sử hạt Goodhue, Minnesota Bởi Franklyn Curtiss-Wedge,​ pg 9, 71, 108, 138, 139, 140, 155, 163 , 213, 254, 259, 260, 261 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Lịch sử của Quận Goodhue, Minnesota Bởi Franklyn Curtiss-Wedge pg. 97, 202, 271 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Lịch sử Quận Goodhue, Minnesota Bởi Franklyn Curtiss-Wedge 365-383 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Lịch sử Quận Goodhue, Minnesota Bởi Franklyn Curtiss-Wedge 340-354 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Nelson, Steven (2011). <i> Đất Savanna của Minnesota. </i> Minnesota: Tự. Trang 43 - 48. <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ ISBN 978-0-615-50320-2 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Điều tra Dân số năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 6 tháng 10 năm 2014 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 15 tháng 10, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fmaps-data%2Fdata%2Fdocs%2Fgazetteer%2Fcounties_list_27.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGoodhue+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6 năm 1945 </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGoodhue+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 15 tháng 10, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGoodhue+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 15 tháng 10, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGoodhue+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo các điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 15 tháng 10, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fmn190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGoodhue+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 15 tháng 10, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGoodhue+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 6 tháng 4, </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AGoodhue+County%2C+Minnesota"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Goodhue_County,​_Minnesota"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​ Địa điểm lân cận với Quận Goodhue, Minnesota </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 44 ° 25′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 92 ° 43′W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 44,41 ° N 92,72 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 44,41; -92,72 </​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1308
 +Cached time: 20181110034446
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.700 seconds
 +Real time usage: 1.031 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3840/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 116913/​2097152 bytes
 +Template argument size: 15059/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 31966/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.255/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.29 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 793.044 ​     1 -total
 + ​27.06% ​ 214.614 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​22.10% ​ 175.237 ​     1 Template:​ISBN
 + ​19.64% ​ 155.767 ​     1 Template:​Infobox
 + ​16.96% ​ 134.513 ​    10 Template:​Cite_web
 +  5.68%   ​45.057 ​     1 Template:​Use_mdy_dates
 +  5.62%   ​44.533 ​    17 Template:​Rnd
 +  5.03%   ​39.894 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +  4.75%   ​37.648 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  4.67%   ​37.018 ​     6 Template:​Convert
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​94974-0!canonical and timestamp 20181110034445 and revision id 861181922
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-goodhue-minnesota-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)