User Tools

Site Tools


qu-n-hartford-connecticut-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-hartford-connecticut-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div>​
  
 +
 +<table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em;​ line-height:​1.15em;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​ Quận Hartford </​span><​span class="​adr"><​span class="​region">​ Connecticut </​span></​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;"><​span class="​category">​ Quận Connecticut </​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-weight:​bold;"><​b>​ Quận Hartford </​b></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Connecticut nêu bật Quận Hartford " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Map_of_Connecticut_highlighting_Hartford_County.svg/​200px-Map_of_Connecticut_highlighting_Hartford_County.svg.png"​ width="​200"​ height="​146"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Map_of_Connecticut_highlighting_Hartford_County.svg/​300px-Map_of_Connecticut_highlighting_Hartford_County.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Map_of_Connecticut_highlighting_Hartford_County.svg/​400px-Map_of_Connecticut_highlighting_Hartford_County.svg.png 2x" data-file-width="​1624"​ data-file-height="​1184"/><​br/><​small>​ Vị trí ở tiểu bang Connecticut của Hoa Kỳ </​small></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ của Hoa Kỳ làm nổi bật Connecticut " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c6/​Map_of_USA_CT.svg/​200px-Map_of_USA_CT.svg.png"​ width="​200"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c6/​Map_of_USA_CT.svg/​300px-Map_of_USA_CT.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c6/​Map_of_USA_CT.svg/​400px-Map_of_USA_CT.svg.png 2x" data-file-width="​286"​ data-file-height="​186"/><​br/><​small>​ Vị trí của Connecticut ở Mỹ </​small></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Được thành lập </​th><​td>​ 1668 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ghế </​th><​td>​ không (từ năm 1960), Hartford (trước 1960) </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ Thành phố lớn nhất </​th><​td>​ Hartford (dân số) <br/> Glastonbury (khu vực) </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Diện tích </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng </​th><​td>​ 750 dặm vuông (1.942 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất </​th><​td>​ 735 dặm vuông (1.904 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Nước </​th><​td>​ 16 dặm vuông (41 km <sup> 2 </​sup>​),​ 2,1% </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Dân số (est.) </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • (2017) </​th><​td>​ 895,388 [19659013] • Mật độ </​th><​td>​ 1,217 / sq mi (470 / km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Các khu đại hội </​th><​td>​ 1st, 2nd, 5th </​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​mw-kartographer-container thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​ 300px;"><​a class="​mw-kartographer-map"​ mw-data="​interface"​ data-style="​osm-intl"​ data-width="​300"​ data-height="​200"​ data-zoom="​8"​ data-lat="​41.81"​ data-lon="​-72.73"​ data-overlays="​["​_f200e08f4b4a3068d6b0cd83c003dd5bcaf3e9b4"​]"​ style="​background-image:​ url(https://​maps.wikimedia.org/​img/​osm-intl,​8,​41.81,​-72.73,​300x200.png?​lang=en&​domain=en.wikipedia.org&​title=Hartford+County%2C+Connecticut&​groups=_f200e08f4b4a3068d6b0cd83c003dd5bcaf3e9b4);​ height: 200px;"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​Map/​8/​41.81/​-72.73/​en"/><​p>​ Bản đồ tương tác của Hartford County, Connec ticut </​p></​div></​div>​
 +<​p><​b>​ Quận Hartford </b> là một quận nằm ở phần trung tâm phía bắc của tiểu bang Connecticut của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 894.014, <sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ khiến nó trở thành quận đông dân thứ hai ở Connecticut. Quận Hartford chứa thành phố Hartford, thủ phủ bang Connecticut và thành phố đông dân nhất của quận, với ước tính 123.243 cư dân vào năm 2016. <sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Quận Hartford được bao gồm trong Hartford-West Hartford-East Hartford, Khu vực thống kê đô thị CT.
 +</p>
 +
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Hartford County là một trong bốn quận nguyên thủy ở Connecticut được thành lập vào ngày 10 tháng 5 năm 1666, bởi một hành động của Tòa án chung Connecticut. Hành động thiết lập các tiểu bang của quận:
 +</p>
 +<​dl><​dd>​ Tòa án này ra lệnh cho các thị trấn trên sông từ y <sup> ee </​sup></​dd>​
 +<dd> phía bắc của Windsor w <sup> </​sup>​ Farmington đến y <sup> e </​sup>​ phía nam </dd>
 +<dd> y <sup> e </​sup>​ giới hạn của Ba mươi Đảo Miles shalbe &amp; remaine là một </dd>
 +<dd> Quận w <sup> ch </​sup>​ shalbe gọi là Quận Hartford. Và nó </dd>
 +<dd> được lệnh rằng Tòa án Hạt shalbe giữ tại Hartford vào ngày 19 tháng 3 và ngày thứ Năm đầu tiên vào tháng Chín hàng năm. <sup id="​cite_ref-ccr_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​dd></​dl><​p>​ Được thành lập vào năm 1666, Quận Hartford bao gồm các thị trấn Windsor, Wethersfield,​ Hartford, Farmington và Middletown. Các &​quot;​Ba mươi Miles Island&​quot;​ được đề cập trong Luật chiếm được thành lập như thị trấn haddam trong năm 1668. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [[19659043] cần dẫn nguồn [19659044]] </​sup>​ Năm 1670, thị trấn Simsbury được thành lập, mở rộng Hartford Quận đến biên giới Massachusetts. Vào cuối thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 18, một số thị trấn được thành lập và bổ sung vào Quận Hartford: Waterbury vào năm 1686 (chuyển đến Quận New Haven năm 1728), Windham năm 1694 (chuyển đến Windham County năm 1726), Hebron năm 1708 (chuyển đến Tolland County năm 1785), Coventry vào năm 1712 (chuyển đến Windham County năm 1726), và Litchfield năm 1722 (được chuyển đến Litchfield County năm 1751).
 +</​p><​p>​ Năm 1714, tất cả lãnh thổ chưa hợp nhất ở phía bắc các thị trấn Coventry và Windham ở phía đông bắc Connecticut đến biên giới Massachusetts được đặt dưới quyền tài phán của Quận Hartford. Quận Windham được thành lập vào năm 1726, kết quả là Quận Hartford mất các thị trấn Windham, Coventry, Mansfield (được thành lập năm 1702) và Ashford (được thành lập năm 1714). Northwestern Connecticut,​ ban đầu được đặt dưới quyền tài phán của Quận New Haven vào năm 1722, được chuyển đến Quận Hartford vào năm 1738. Tất cả vùng tây bắc Connecticut sau này được thành lập là Hạt Litchfield mới vào năm 1751. Năm 1785, hai hạt khác được thành lập vào bây giờ là tiểu bang Connecticut của Hoa Kỳ: Tolland và Middlesex. Điều này chủ yếu dẫn đến mức độ hiện đại của Quận Hartford. Vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, việc thành lập một số thị trấn khác dẫn đến những điều chỉnh nhỏ trong giới hạn của quận. Điều chỉnh cuối cùng dẫn đến các giới hạn hiện đại xảy ra vào ngày 8 tháng 5 năm 1806, khi thị trấn Canton được thành lập. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 751 dặm vuông (1.950 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 735 dặm vuông (1.900 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 16 dặm vuông (41 km <sup> 2 </​sup>​) (2,1%) là nước. <sup id="​cite_ref-GR1_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ Đây là quận lớn thứ hai ở Connecticut theo vùng đất.
 +</​p><​p>​ Quận được chia thành hai phần không bằng nhau của sông Connecticut,​ và được tưới bởi Farmington, Mill, Podunk, Scantic và các con sông khác. Bề mặt rất đa dạng: một phần của thung lũng sông là phù sa và chịu ngập lụt, trong khi các phần khác của quận là đồi núi và thậm chí cả núi. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1790 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 38,149 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1800 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 42,147 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 10.5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1810 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 44,733 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 6,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1820 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 47,264 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1830 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 51,131 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1840 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 55,629 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 8,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 69,967 [19659061] 25,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 89,962 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 28,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 109,007 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 21,2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 125,382 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 15,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 147.180 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 17,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 195,480 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 32,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 250,182 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 28,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 336,027 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 34,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 [19659060] 421,097 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 25,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 450,189 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 6,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 539,661 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 19,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 689,555 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 27,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 816,737 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 18,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 807,766 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −1,1% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 851,783 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 5,4% [19659062] 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 857,183 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 894,014 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 4,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2017 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 895,388 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2017_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 0,2% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ. Tổng điều tra dân số năm 1965 <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup> ​ 2010-2015 <sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ Điều tra dân số năm 2000 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR8_12-0"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ năm 2000, có 857.183 người, 335.098 hộ gia đình, và 222.505 gia đình cư ngụ trong quận. Mật độ dân số là 1.166 người trên một dặm vuông (450 / km²). Có 353.022 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 480 mỗi dặm vuông (185 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 76,90% người da trắng, 11,66% người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,23% người Mỹ bản xứ, 2,42% người châu Á, 0,04% người Thái Bình Dương, 6,43% từ các chủng tộc khác và 2,31% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 11,55% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào. 15,2% là người Ý, 11,2% người Ireland, 9,1% người Ba Lan, 6,5% tiếng Anh, 5,7% người Pháp và 5,3% người Đức gốc. 78,4% nói tiếng Anh, 10,3% tiếng Tây Ban Nha, 2,6% tiếng Ba Lan, 1,9% tiếng Pháp và 1,6% tiếng Ý là ngôn ngữ đầu tiên của họ.
 +</​p><​p>​ Có 335.098 hộ gia đình, trong đó 31,30% có trẻ em dưới 18 tuổi sống với họ, 49,20% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 13,50% có chủ hộ nữ không có chồng và 33,60% không phải là gia đình. 27,90% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 10,70% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,48 và quy mô gia đình trung bình là 3,05.
 +</​p><​p>​ Trong quận, dân số được lan truyền với 24,60% dưới 18 tuổi, 7,80% từ 18 đến 24, 29,80% từ 25 đến 44, 23,20% từ 45 đến 64 và 14,70% là 65 năm tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 38 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 92,70 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 89,00 nam giới.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 50,756, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 62,144. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 43,985 so với $ 33,042 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 26,047. Khoảng 7,10% gia đình và 9,30% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 12,90% những người dưới 18 tuổi và 7,60% trong độ tuổi từ 65 trở lên.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, có 894.014 người, 350,854 hộ gia đình và 227.831 gia đình sống trong quận. <sup id="​cite_ref-census-dp1_13-0"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ Mật độ dân số là 1.216,2 người trên mỗi dặm vuông (469,6 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 374.249 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 509,1 mỗi dặm vuông (196,6 / km <sup> 2 </​sup>​). <sup id="​cite_ref-census-density_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ Trang điểm chủng tộc của quận là 72,4% màu trắng, 13,3% màu đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 4,2% Châu Á, 0,3% người Mỹ da đỏ, 7,1% từ các chủng tộc khác, và 2,7% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. Những người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh chiếm 15,3% dân số <sup id="​cite_ref-census-dp1_13-1"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ Về tổ tiên, 15,9% là người Ý, 15,6% là người Ireland, 10,7% là người Ba Lan, 9,4% là người Anh, 8,8% là người Đức và 2,5% <sup id="​cite_ref-census-dp2_15-0"​ class="​reference">​ [15] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong số 350,854 hộ gia đình, 31,9% có trẻ em dưới 18 tuổi sống với họ, 46,0% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 14,5% có chủ hộ nữ không có chồng hiện tại, 35,1% không phải là gia đình, và 28,7% tổng số hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân. Quy mô hộ trung bình là 2,47 và quy mô gia đình trung bình là 3,06. Tuổi trung bình là 39,9 năm <sup id="​cite_ref-census-dp1_13-2"​ class="​reference">​ [13] </​sup>​ </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là 62.590 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 78.599 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 56,181 so với $ 44,273 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 33,151. Khoảng 8,0% gia đình và 10,7% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 15,3% những người dưới 18 tuổi và 7,7% những người 65 tuổi trở lên. <sup id="​cite_ref-census-dp3_16-0"​ class="​reference">​[16]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographic_breakdown_by_town">​ Phân tích nhân khẩu theo thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Income">​ Thu nhập </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +
 +<p> Dữ liệu từ Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010 và Ước tính 5 năm của Cộng đồng người Mỹ năm 2006-2010 <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup><​sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup></​p>​
 +<table class="​wikitable sortable"><​tbody><​tr valign="​bottom"><​th>​ Xếp hạng
 +</th>
 +<th> Thị trấn
 +</th>
 +<th>
 +</th>
 +<th> Thu nhập bình quân đầu người <br/>
 +</th>
 +<th> Trung bình <br/> thu nhập hộ gia đình <br/>
 +</th>
 +<th> Thu nhập trung bình <br/> cho gia đình <br/>
 +</th>
 +<th> Dân số
 +</th>
 +<th> Số lượng <br/> hộ gia đình
 +</th>
 +<th> Pop. Tỉ trọng
 +</​th></​tr><​tr><​td>​ 1
 +</td>
 +<td> Glastonbury
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> $ 73.020
 +</td>
 +<td> $ 127,237
 +</td>
 +<td> 145.321 đô la
 +</td>
 +<td> 34.427
 +</td>
 +<td> 12.866
 +</td>
 +<td> 670
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 2
 +</td>
 +<td> Avon
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> $ 55,879
 +</td>
 +<td> $ 105,116
 +</td>
 +<td> $ 129,651
 +</td>
 +<td> 18.098
 +</td>
 +<td> 7,009
 +</td>
 +<td> 770
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 3
 +</td>
 +<td> Simsbury
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> $ 54,571
 +</td>
 +<td> $ 113,224
 +</td>
 +<td> $ 135,772
 +</td>
 +<td> 23.511
 +</td>
 +<td> 8.776
 +</td>
 +<td> 685
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 4
 +</td>
 +<td> Farmington
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 50.541 đô la
 +</td>
 +<td> $ 85,417
 +</td>
 +<td> $ 106.885
 +</td>
 +<td> 25.340
 +</td>
 +<td> 10.522
 +</td>
 +<td> 881
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 5
 +</td>
 +<td> Granby
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> $ 46,687
 +</td>
 +<td> 97.500 đô la
 +</td>
 +<td> $ 111,339
 +</td>
 +<td> 11.282
 +</td>
 +<td> 4,194
 +</td>
 +<td> 277
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 6
 +</td>
 +<td> Canton
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> $ 46,401
 +</td>
 +<td> $ 87,643
 +</td>
 +<td> $ 101,793
 +</td>
 +<td> 10,292
 +</td>
 +<td> 4.150
 +</td>
 +<td> 412
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 7
 +</td>
 +<td> Tây Hartford
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> $ 43,534
 +</td>
 +<td> $ 78,530
 +</td>
 +<td> $ 102,547
 +</td>
 +<td> 63,268
 +</td>
 +<td> 25,258
 +</td>
 +<td> 2,837
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 8
 +</td>
 +<td> Burlington
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 43.392 đô la
 +</td>
 +<td> $ 115,341
 +</td>
 +<td> 120.580 đô la
 +</td>
 +<td> 9.301
 +</td>
 +<td> 3,291
 +</td>
 +<td> 306
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 9
 +</td>
 +<td> Vùng Marlborough
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> $ 41,669
 +</td>
 +<td> 108.232 đô la
 +</td>
 +<td> $ 110,527
 +</td>
 +<td> 6,404
 +</td>
 +<td> 2,292
 +</td>
 +<td> 272
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 10
 +</td>
 +<td> Suffield
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> $ 41,098
 +</td>
 +<td> $ 90,023
 +</td>
 +<td> 99.855 đô la
 +</td>
 +<td> 15.735
 +</td>
 +<td> 5.155
 +</td>
 +<td> 366
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 11
 +</td>
 +<td> Đông Granby
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> $ 40,698
 +</td>
 +<td> 77.596 đô la
 +</td>
 +<td> $ 97,174
 +</td>
 +<td> 5.148
 +</td>
 +<td> 2.062
 +</td>
 +<td> 291
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 12
 +</td>
 +<td> Bloomfield
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> $ 39,738
 +</td>
 +<td> $ 68,372
 +</td>
 +<td> $ 84,583
 +</td>
 +<td> 20,486
 +</td>
 +<td> 8,554
 +</td>
 +<td> 779
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 13
 +</td>
 +<td> Nam Windsor
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 38.945 đô la
 +</td>
 +<td> $ 88,350
 +</td>
 +<td> 94,602 đô la
 +</td>
 +<td> 25,709
 +</td>
 +<td> 9,918
 +</td>
 +<td> 896
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 14
 +</td>
 +<td> Berlin
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> $ 38,134
 +</td>
 +<td> $ 86,211
 +</td>
 +<td> $ 98,677
 +</td>
 +<td> 19.866
 +</td>
 +<td> 7,808
 +</td>
 +<td> 736
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 15
 +</td>
 +<td> Wethersfield
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> $ 37,329
 +</td>
 +<td> $ 71,284
 +</td>
 +<td> $ 91,563
 +</td>
 +<td> 26,668
 +</td>
 +<td> 11,204
 +</td>
 +<td> 2.036
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 16
 +</td>
 +<td> Hartland
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> $ 36,874
 +</td>
 +<td> $ 85,956
 +</td>
 +<td> 91.188 đô la
 +</td>
 +<td> 2,114
 +</td>
 +<td> 789
 +</td>
 +<td> 61
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 17
 +</td>
 +<td> Southington
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> $ 36,053
 +</td>
 +<td> $ 77,673
 +</td>
 +<td> $ 102,186
 +</td>
 +<td> 43.069
 +</td>
 +<td> 16,814
 +</td>
 +<td> 1,177
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 18
 +</td>
 +<td> Đồi Rocky
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> $ 36,021
 +</td>
 +<td> $ 72,417
 +</td>
 +<td> $ 88,750
 +</td>
 +<td> 19,709
 +</td>
 +<td> 8,307
 +</td>
 +<td> 1,426
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 19
 +</td>
 +<td> Windsor
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 35.780 đô la
 +</td>
 +<td> $ 78,695
 +</td>
 +<td> $ 90,856
 +</td>
 +<td> 29.044
 +</td>
 +<td> 11.233
 +</td>
 +<td> 937
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 20
 +</td>
 +<td> Manchester
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> $ 32,752
 +</td>
 +<td> 61.571 đô la
 +</td>
 +<td> 77,018 đô la
 +</td>
 +<td> 58.241
 +</td>
 +<td> 24.689
 +</td>
 +<td> 2,103
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 21
 +</td>
 +<td> Newington
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> $ 32,561
 +</td>
 +<td> 69.085 đô la
 +</td>
 +<td> $ 80,597
 +</td>
 +<td> 30.562
 +</td>
 +<td> 12.550
 +</td>
 +<td> 2,333
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 22
 +</td>
 +<td> Đông Windsor
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> $ 31,162
 +</td>
 +<td> 64.301 đô la
 +</td>
 +<td> $ 76,502
 +</td>
 +<td> 11.162
 +</td>
 +<td> 4.750
 +</td>
 +<td> 416
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 23
 +</td>
 +<td> Plainville
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> $ 31.000
 +</td>
 +<td> $ 63,447
 +</td>
 +<td> $ 80,205
 +</td>
 +<td> 17.716
 +</td>
 +<td> 7.580
 +</td>
 +<td> 1,814
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 24
 +</td>
 +<td> Khóa Windsor
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> $ 30,436
 +</td>
 +<td> $ 59,369
 +</td>
 +<td> 70.439 đô la
 +</td>
 +<td> 12.498
 +</td>
 +<td> 5,223
 +</td>
 +<td> 1.330
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 25
 +</td>
 +<td> Bristol
 +</td>
 +<td> Thành phố
 +</td>
 +<td> 29.629 đô la
 +</td>
 +<td> $ 58,537
 +</td>
 +<td> $ 72.038
 +</td>
 +<td> 60,477
 +</td>
 +<td> 25.320
 +</td>
 +<td> 2,257
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 26
 +</td>
 +<td> Enfield
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 29.340 đô la
 +</td>
 +<td> $ 67,402
 +</td>
 +<td> 77.554 đô la
 +</td>
 +<td> 44.654
 +</td>
 +<td> 16.794
 +</td>
 +<td> 1,306
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 27
 +</td>
 +<td> Đông Hartford
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> $ 24.373
 +</td>
 +<td> $ 48,613
 +</td>
 +<td> $ 57,848
 +</td>
 +<td> 51.252
 +</td>
 +<td> 20.195
 +</td>
 +<td> 2.741
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 28
 +</td>
 +<td> New Britain
 +</td>
 +<td> Thành phố
 +</td>
 +<td> $ 21.056
 +</td>
 +<td> $ 39,706
 +</td>
 +<td> $ 45,990
 +</td>
 +<td> 73.206
 +</td>
 +<td> 28.158
 +</td>
 +<td> 5,463
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 29
 +</td>
 +<td> Hartford
 +</td>
 +<td> Thành phố
 +</td>
 +<td> $ 16,798
 +</td>
 +<td> 28.970 đô la
 +</td>
 +<td> 32.820 đô la
 +</td>
 +<td> 124.775
 +</td>
 +<td> 45.124
 +</td>
 +<td> 6.932
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Race">​ Race </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<p> Dữ liệu từ ước tính 5 năm của Khảo sát cộng đồng người Mỹ năm 2007, Ước tính nhân khẩu học và nhà ở của ACS, &​quot;​Đua một mình hoặc kết hợp với một hoặc nhiều các chủng tộc khác. &​quot;<​sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup></​p>​
 +<table class="​wikitable sortable"><​tbody><​tr valign="​bottom"><​th>​ Thứ hạng
 +</th>
 +<th> Thị trấn
 +</th>
 +<th>
 +</th>
 +<th> Dân số
 +</th>
 +<th> Trắng
 +</th>
 +<th> Đen
 +</th>
 +<th> Châu Á
 +</th>
 +<th> Người Mỹ <br/> người Ấn Độ
 +</th>
 +<th> Khác
 +</th>
 +<th> Tiếng Tây Ban Nha
 +</​th></​tr><​tr><​td>​ 1
 +</td>
 +<td> Hartford
 +</td>
 +<td> Thành phố
 +</td>
 +<td> 124,817
 +</td>
 +<td> 35,1%
 +</td>
 +<td> 39,8%
 +</td>
 +<td> 2,9%
 +</td>
 +<td> 1,5%
 +</td>
 +<td> 25,1%
 +</td>
 +<td> 42,4%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 2
 +</td>
 +<td> New Britain
 +</td>
 +<td> Thành phố
 +</td>
 +<td> 73.055
 +</td>
 +<td> 68,2%
 +</td>
 +<td> 15,3%
 +</td>
 +<td> 2,7%
 +</td>
 +<td> 0,5%
 +</td>
 +<td> 17,2%
 +</td>
 +<td> 34,8%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 3
 +</td>
 +<td> Tây Hartford
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 63.066
 +</td>
 +<td> 84,6%
 +</td>
 +<td> 7,4%
 +</td>
 +<td> 8,2%
 +</td>
 +<td> 0,7%
 +</td>
 +<td> 2,3%
 +</td>
 +<td> 9,1%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 4
 +</td>
 +<td> Bristol
 +</td>
 +<td> Thành phố
 +</td>
 +<td> 60.473
 +</td>
 +<td> 90,0%
 +</td>
 +<td> 5,1%
 +</td>
 +<td> 2,3%
 +</td>
 +<td> 0,8%
 +</td>
 +<td> 4,9%
 +</td>
 +<td> 9,5%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 5
 +</td>
 +<td> Manchester
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 57.897
 +</td>
 +<td> 77,0%
 +</td>
 +<td> 11,7%
 +</td>
 +<td> 7,8%
 +</td>
 +<td> 0,6%
 +</td>
 +<td> 5,6%
 +</td>
 +<td> 12,5%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 6
 +</td>
 +<td> Đông Hartford
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 51.091
 +</td>
 +<td> 54,4%
 +</td>
 +<td> 25,4%
 +</td>
 +<td> 7,3%
 +</td>
 +<td> 0,9%
 +</td>
 +<td> 15,5%
 +</td>
 +<td> 25,7%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 7
 +</td>
 +<td> Enfield
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 44,747
 +</td>
 +<td> 88,5%
 +</td>
 +<td> 7,4%
 +</td>
 +<td> 2,1%
 +</td>
 +<td> 0,4%
 +</td>
 +<td> 3,5%
 +</td>
 +<td> 7,2%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 8
 +</td>
 +<td> Southington
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 42.731
 +</td>
 +<td> 96,3%
 +</td>
 +<td> 1,2%
 +</td>
 +<td> 1,8%
 +</td>
 +<td> 0,2%
 +</td>
 +<td> 1,0%
 +</td>
 +<td> 3,4%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 9
 +</td>
 +<td> Glastonbury
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 34.171
 +</td>
 +<td> 87,7%
 +</td>
 +<td> 4,1%
 +</td>
 +<td> 7,0%
 +</td>
 +<td> 0,4%
 +</td>
 +<td> 2,2%
 +</td>
 +<td> 4,6%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 10
 +</td>
 +<td> Newington
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 30,441
 +</td>
 +<td> 86,9%
 +</td>
 +<td> 6,0%
 +</td>
 +<td> 6,3%
 +</td>
 +<td> 0,6%
 +</td>
 +<td> 2,5%
 +</td>
 +<td> 7,2%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 11
 +</td>
 +<td> Windsor
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 28.962
 +</td>
 +<td> 56,4%
 +</td>
 +<td> 37,6%
 +</td>
 +<td> 5,0%
 +</td>
 +<td> 0,5%
 +</td>
 +<td> 3,7%
 +</td>
 +<td> 8,4%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 12
 +</td>
 +<td> Wethersfield
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 26.641
 +</td>
 +<td> 92,4%
 +</td>
 +<td> 3,4%
 +</td>
 +<td> 1,8%
 +</td>
 +<td> 0,5%
 +</td>
 +<td> 3,3%
 +</td>
 +<td> 8,8%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 13
 +</td>
 +<td> Nam Windsor
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 25.577
 +</td>
 +<td> 84,7%
 +</td>
 +<td> 5,2%
 +</td>
 +<td> 8,4%
 +</td>
 +<td> 0,4%
 +</td>
 +<td> 2,9%
 +</td>
 +<td> 5,3%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 14
 +</td>
 +<td> Farmington
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 25,186
 +</td>
 +<td> 90,0%
 +</td>
 +<td> 3,0%
 +</td>
 +<td> 7,8%
 +</td>
 +<td> 0,4%
 +</td>
 +<td> 0,3%
 +</td>
 +<td> 1,3%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 15
 +</td>
 +<td> Simsbury
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 23.498
 +</td>
 +<td> 94,3%
 +</td>
 +<td> 2,3%
 +</td>
 +<td> 4,0%
 +</td>
 +<td> 0,5%
 +</td>
 +<td> 0,4%
 +</td>
 +<td> 2,3%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 16
 +</td>
 +<td> Bloomfield
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 20,406
 +</td>
 +<td> 40,1%
 +</td>
 +<td> 59,0%
 +</td>
 +<td> 1,7%
 +</td>
 +<td> 2,6%
 +</td>
 +<td> 1,4%
 +</td>
 +<td> 3,7%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 17
 +</td>
 +<td> Berlin
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 19.694
 +</td>
 +<td> 94,3%
 +</td>
 +<td> 1,5%
 +</td>
 +<td> 2,7%
 +</td>
 +<td> 0,4%
 +</td>
 +<td> 1,9%
 +</td>
 +<td> 2,7%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 18
 +</td>
 +<td> Đồi Rocky
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 19.533
 +</td>
 +<td> 78,7%
 +</td>
 +<td> 4,9%
 +</td>
 +<td> 13,9%
 +</td>
 +<td> 1,6%
 +</td>
 +<td> 3,2%
 +</td>
 +<td> 6,5%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 19
 +</td>
 +<td> Avon
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 17.859
 +</td>
 +<td> 90,5%
 +</td>
 +<td> 2,3%
 +</td>
 +<td> 8,0%
 +</td>
 +<td> 0,5%
 +</td>
 +<td> 1,0%
 +</td>
 +<td> 4,2%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 20
 +</td>
 +<td> Plainville
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 17.670
 +</td>
 +<td> 95,7%
 +</td>
 +<td> 2,9%
 +</td>
 +<td> 2,3%
 +</td>
 +<td> 0,3%
 +</td>
 +<td> 1,0%
 +</td>
 +<td> 4,7%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 21
 +</td>
 +<td> Suffield
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 15.513
 +</td>
 +<td> 86,3%
 +</td>
 +<td> 9,6%
 +</td>
 +<td> 1,5%
 +</td>
 +<td> 1,5%
 +</td>
 +<td> 4,0%
 +</td>
 +<td> 5,8%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 22
 +</td>
 +<td> Khóa Windsor
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 12.466
 +</td>
 +<td> 89,1%
 +</td>
 +<td> 4,2%
 +</td>
 +<td> 6,0%
 +</td>
 +<td> 1,1%
 +</td>
 +<td> 1,2%
 +</td>
 +<td> 3,6%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 23
 +</td>
 +<td> Granby
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 11,192
 +</td>
 +<td> 96,1%
 +</td>
 +<td> 2,7%
 +</td>
 +<td> 1,2%
 +</td>
 +<td> 0,1%
 +</td>
 +<td> 1,3%
 +</td>
 +<td> 4,0%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 24
 +</td>
 +<td> Đông Windsor
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 11.024
 +</td>
 +<td> 83,2%
 +</td>
 +<td> 10,2%
 +</td>
 +<td> 6,9%
 +</td>
 +<td> 0,6%
 +</td>
 +<td> 0,9%
 +</td>
 +<td> 5,5%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 25
 +</td>
 +<td> Canton
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 10.139
 +</td>
 +<td> 99,0%
 +</td>
 +<td> 0,6%
 +</td>
 +<td> 1,1%
 +</td>
 +<td> 0,5%
 +</td>
 +<td> 0,4%
 +</td>
 +<td> 2,6%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 26
 +</td>
 +<td> Burlington
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 9,191
 +</td>
 +<td> 97,8%
 +</td>
 +<td> 1,1%
 +</td>
 +<td> 1,5%
 +</td>
 +<td> 0,1%
 +</td>
 +<td> 0,3%
 +</td>
 +<td> 2,5%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 27
 +</td>
 +<td> Vùng Marlborough
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 6.3335
 +</td>
 +<td> 98,8%
 +</td>
 +<td> 1,0%
 +</td>
 +<td> 0,5%
 +</td>
 +<td> 0,7%
 +</td>
 +<td> 0,5%
 +</td>
 +<td> 1,6%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 28
 +</td>
 +<td> Đông Granby
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 5.055
 +</td>
 +<td> 89,9%
 +</td>
 +<td> 2,4%
 +</td>
 +<td> 6,9%
 +</td>
 +<td> 0,2%
 +</td>
 +<td> 1,3%
 +</td>
 +<td> 4,3%
 +</​td></​tr><​tr><​td>​ 29
 +</td>
 +<td> Hartland
 +</td>
 +<td> Thị trấn
 +</td>
 +<td> 2,158
 +</td>
 +<td> 97,5%
 +</td>
 +<td> 0,9%
 +</td>
 +<td> 2,1%
 +</td>
 +<td> 0,4%
 +</td>
 +<td> 0,2%
 +</td>
 +<td> 0,3%
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Transportation">​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Public_Transportation">​ Giao thông công cộng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​ Chính trị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Tổng thống bầu cử kết quả </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table class="​wikitable"​ style="​font-size:​95%;"><​caption><​b>​ Hartford County bỏ phiếu <br/> bởi đảng trong cuộc bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​[20]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr style="​background:​lightgrey;"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> GOP
 +</th>
 +<th> DEM
 +</th>
 +<th> Thứ khác
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 36,4% <i> 148,173 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 59,1% </b> <i> 240,403 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,5% <i> 18,288 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 36,5% <i> 143,238 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 62,4% [19659744] 244,639 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,1% <i> 4,363 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 33,7% <i> 138,984 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 65,1% </b> <i> 268,721 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,2% <i> 5,023 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 39,5% <i> 154,919 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 58,7% </b> <i> 229,902 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,8% <i> 6,987 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 34,7% <i> 127,468 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 60,2% </b> <i> 221,167 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,2 % <i> 18.921 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 31,3% <i> 111,566 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 57,0% </b> <i> 203,549 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 11,7% <i> 41,726 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 32,0% <i> 132,591 [19659743] 47.1% </b> <i> 195.495 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 20,9% <i> 86,718 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 46,0% <i> 173,031 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 53,1% </b> <i> 199,857 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 3,648 [19659781] 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 55,0% </b> <i> 208,210 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,6% <i> 168,609 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 1,586 [19659746] 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 40,5% <i> 150,265 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 44,3% </b> <i> 164,643 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 15,2% <i> 56,472 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 47,5% <i> 175,064 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 51,9% [19659744191257</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 2,173 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 52,1% </b> <i> 194,095 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,9% <i> 174,837 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 3,654 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1968 [19659742] 38,8% <i> 131,740 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 56,2% </b> <i> 190,865 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,0% <i> 17,096 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 27,0% <i> 88,811 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 72,9% </b> <i> 240,071 [19659745] 0,2% <i> 622 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 41,1% <i> 136,459 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 58,9% </b> <i> 195,403 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,0% <i> 2 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 58,1% </b> <i> 175,894 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,9% <i> 126,923 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,0% <i> 0 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 50,5% </b> <i> 150,332 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 49,2% <i> 146,551 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,3% <i> 831 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 44,7% <i> 105,262 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 53,1% </b> <i> 124,874 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,2% <i> 5,157 [1 9659746] 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 42,224 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 57,0% </b> <i> 127,841 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,5% <i> 1,153 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 43,4% <i> 88,155 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 56,3% [19659744] 114,336 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 462 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 37,2% <i> 65,652 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 58,7% </b> <i> 103,450 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,1% <i> 7,216 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 48,4% </b> <i> 72,611 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 48,2% <i> 72,322 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,5% <i> 5,220 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 53,2% </b> <i> 75,997 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,0% <i> 65,789 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,8% <i> 1,169 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 61,9% </b> <i> 61,381 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 28,4% <i> 28,139 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 9,7% <i> 9.591 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 [19659742] <b> 60,7% </b> <i> 54,046 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,0% <i> 30,287 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,2% <i> 4,646 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 46,8% <i> 23,265 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 49,0% </b> <i> 24,398 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,2% <i> 2,102 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 39,1% </b> <i> 16,961 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,6% <i> 16,756 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 22,3% [1 9459052] 9,674 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 61,4% </b> <i> 24,781 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 32,1% <i> 12,967 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 6,5% <i> 2,637 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1904 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 57,7% [19659744] 38,7% [19456552] 16,004 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,7% <i> 1,513 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 59,3% </b> <i> 22,425 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,3% <i> 14,490 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,5 % <i> 931 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ <b> 57,9% </b> <i> 30,261 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,7% <i> 20,212 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,5% <i> 1,813 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1892 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 43,5% <i> 20,038 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 53,5% </b> <i> 24,633 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,0% <i> 1,387 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1888 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 45,0% <i> 19,003 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 52,4% </b> <i> 22,113 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,5% <i> 1.073 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1884 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 44,5% <i> 16,317 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 52,7% </b> <i> 19,324 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,9% <i> 1,046 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659913] Ở Connecticut,​ không có chính quyền cấp quận hoặc chính quyền lập pháp; các quận xác định ranh giới của tòa án, dân sự và hình sự, nhưng ít hơn. Mỗi thành phố hoặc thị trấn chịu trách nhiệm cho các dịch vụ địa phương như trường học, dọn tuyết, cống rãnh, sở cứu hỏa và sở cảnh sát. Tại Connecticut,​ các thành phố và thị trấn có thể đồng ý cùng nhau cung cấp dịch vụ hoặc thiết lập một hệ thống trường học khu vực.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Towns">​ Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659920] Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ ngày 11 tháng 6, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F09%2F09003.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHartford+County%2C+Connecticut"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 22 tháng 12, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHartford+County%2C+Connecticut"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-ccr-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​CCR:​ Tập 02, Trang 39&​quot;​. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2007-04-28 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2008-06-17 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=CCR%3A+Volume+02%2C+Page+39&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.colonialct.uconn.edu%2FViewPageBySequentialID.cfm%3Fv%3D02%26p%3D39%26c%3D4%26StartVolume%3D1%26StartPage%3D1&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHartford+County%2C+Connecticut"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Thư viện Newberry - Bản đồ Connecticut của các Ranh giới Hạt Lịch sử Đã lưu trữ ngày 10 tháng 11 năm 2013, tại Máy Wayback. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Công báo Hoa Kỳ tệp: 2010, 2000 và 1990 &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHartford+County%2C+Connecticut"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <img alt=" Wikisource &​quot;​src =&quot; http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Wikisource- logo.svg / 12px-Wikisource-logo.svg.png &​quot;​width =&quot; 12 &​quot;​height =&quot; 13 &​quot;​srcset =&quot; // upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Wikisource-logo.svg /​18px-Wikisource-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4c/​Wikisource-logo.svg/​24px-Wikisource-logo.svg.png 2x &​quot;​dữ liệu- file-width = &​quot;​410&​quot;​ dữ liệu-file-height = &​quot;​430&​quot;​ /&gt; <cite class="​citation encyclopaedia">​ Ripley, George; Dana, Charles A., biên tập (1879). &​quot;​Hartford,​ một hạt N. của Connecticut&​quot;​. <i> Cyclopædia của Mỹ </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=bookitem&​rft.atitle=Hartford%2C+a+N.+county+of+Connecticut&​rft.btitle=The+American+Cyclop%C3%A6dia&​rft.date=1879&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHartford+County%2C+Connecticut"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2017-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​ Lấy <span class="​nowrap">​ 8 tháng tư, </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2017.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHartford+County%2C+Connecticut"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hoa Kỳ Điều tra dân số Hoa Kỳ &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. <span class="​nowrap">​ Ngày 11 tháng 6, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHartford+County%2C+Connecticut"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​ Trình duyệt Tổng điều tra lịch sử &quot;. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​ Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 11 tháng 6, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHartford+County%2C+Connecticut"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo số liệu thống kê dân số thập niên 50: 1900 đến 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​ Lấy <span class="​nowrap">​ ngày 11 tháng 6, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fct190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHartford+County%2C+Connecticut"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000 &​quot;<​span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ ngày 11 tháng 6, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHartford+County%2C+Connecticut"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR8-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​ Mỹ FactFinder &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ 2011-05-14 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHartford+County%2C+Connecticut"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp1-13"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ DP-1 về đặc điểm dân số và nhà ở chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. <span class="​nowrap">​ 2016-01-12 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP-1+Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FDPDP1%2F0500000US09003&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHartford+County%2C+Connecticut"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-density-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số, đơn vị nhà ở, khu vực và mật độ: 2010 - Quận&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. <span class="​nowrap">​ 2016-01- 12 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population%2C+Housing+Units%2C+Area%2C+and+Density%3A+2010+-+County&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FGCTPH1.CY07%2F0500000US09003&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHartford+County%2C+Connecticut"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp2-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP02 CHỌN ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI Ở HOA K - - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. <span class="​nowrap">​ 2016-0 1-12 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP02+SELECTED+SOCIAL+CHARACTERISTICS+IN+THE+UNITED+STATES+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP02%2F0500000US09003&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHartford+County%2C+Connecticut"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-census-dp3-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​DP03 CHỌN ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2016-01-12 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=DP03+SELECTED+ECONOMIC+CHARACTERISTICS+%E2%80%93+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FACS%2F10_5YR%2FDP03%2F0500000US09003&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHartford+County%2C+Connecticut"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ ĐƯỢC CHỌN 2006-2010 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2012-11-25 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=SELECTED+ECONOMIC+CHARACTERISTICS+2006-2010+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Ftableservices%2Fjsf%2Fpages%2Fproductview.xhtml%3Fpid%3DACS_10_5YR_DP03%26prodType%3Dtable&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHartford+County%2C+Connecticut"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hồ sơ về đặc điểm dân số và nhà ở chung: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học năm 2010&​quot;​. Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 3 năm 2014 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 2012-11-25 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Profile+of+General+Population+and+Housing+Characteristics%3A+2010+Demographic+Profile+Data&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Ftableservices%2Fjsf%2Fpages%2Fproductview.xhtml%3Fpid%3DDEC_10_DP_DPDP1%26prodType%3Dtable&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHartford+County%2C+Connecticut"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-19"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​ACS DEMOGRAPHIC VÀ HOUSING ESTIMATES 2007-2011 Khảo sát cộng đồng Mỹ 5 năm ước tính&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Đã truy cập <span class="​nowrap">​ 2013-01-08 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=ACS+DEMOGRAPHIC+AND+HOUSING+ESTIMATES+2007-2011+American+Community+Survey+5-Year+Estimates&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Ftableservices%2Fjsf%2Fpages%2Fproductview.xhtml%3Fpid%3DACS_11_5YR_DP05%26prodType%3Dtable&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHartford+County%2C+Connecticut"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-20"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <i> uselectionatlas.org </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 26 tháng 5, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHartford+County%2C+Connecticut"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Hartford_County,​_Connecticut"​ style="​padding:​3px">​ <table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit">​ <​tbody>​ <tr> <th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2">​ <p> Địa điểm kế cận hạt Hartford, Connecticut </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div> ​
 +
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 41 ° 49′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 72 ° 44′W </​span></​span>​ </​span>​ <span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 41,81 ° N 72,73 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 41,81; -72,73 </​span></​span>​ </​span></​span>​ </​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181114203536
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.752 seconds
 +Real time usage: 1.011 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4616/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 189373/​2097152 bytes
 +Template argument size: 21682/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 18/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 52273/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.300/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.9 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 734.223 ​     1 -total
 + ​24.37% ​ 178.909 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​22.34% ​ 164.014 ​     1 Template:​Reflist
 + ​19.03% ​ 139.729 ​     1 Template:​Infobox
 + ​15.71% ​ 115.380 ​    18 Template:​Cite_web
 +  9.20%   ​67.579 ​    16 Template:​Jct
 +  7.74%   ​56.834 ​     8 Template:​Convert
 +  7.34%   ​53.856 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  6.66%   ​48.880 ​     1 Template:​About
 +  5.82%   ​42.727 ​    24 Template:​Rnd
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​87970-0!canonical and timestamp 20181114203535 and revision id 866669745
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
qu-n-hartford-connecticut-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)