User Tools

Site Tools


qu-n-houghton-michigan-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-houghton-michigan-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em;​ line-height:​1.15em;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​ Quận Houghton </​span><​span class="​adr"><​span class="​region">​ Michigan </​span></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-weight:​bold;"><​b/></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Tòa án Hạt Houghton 2.jpg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Houghton_County_Courthouse_2.jpg/​220px-Houghton_County_Courthouse_2.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Houghton_County_Courthouse_2.jpg/​330px-Houghton_County_Courthouse_2.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Houghton_County_Courthouse_2.jpg/​440px-Houghton_County_Courthouse_2.jpg 2x" data-file-width="​5184"​ data-file-height="​3456"/><​p>​ Tòa án Hạt Houghton </​p></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center"><​table style="​width:​100%;​ background:​none"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​text-align:​center"><​img alt=" Con dấu của Quận Houghton, Michigan " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​0/​0d/​Houghton_County%2C_Michigan_logo.png/​75px-Houghton_County%2C_Michigan_logo.png"​ width="​75"​ height="​71"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​0/​0d/​Houghton_County%2C_Michigan_logo.png/​113px-Houghton_County%2C_Michigan_logo.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​0/​0d/​Houghton_County%2C_Michigan_logo.png/​150px-Houghton_County%2C_Michigan_logo.png 2x" data-file-width="​298"​ data-file-height="​284"/><​br/><​small><​b>​ Con dấu </​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Michigan làm nổi bật Quận Houghton " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Map_of_Michigan_highlighting_Houghton_County.svg/​200px-Map_of_Michigan_highlighting_Houghton_County.svg.png"​ width="​200"​ height="​234"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Map_of_Michigan_highlighting_Houghton_County.svg/​300px-Map_of_Michigan_highlighting_Houghton_County.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Map_of_Michigan_highlighting_Houghton_County.svg/​400px-Map_of_Michigan_highlighting_Houghton_County.svg.png 2x" data-file-width="​6256"​ data-file-height="​7325"/><​br/><​small>​ Vị trí ở tiểu bang Michigan của Hoa Kỳ </​small></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Bản đồ Hoa Kỳ làm nổi bật Michigan " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0b/​Map_of_USA_MI.svg/​200px-Map_of_USA_MI.svg.png"​ width="​200"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0b/​Map_of_USA_MI.svg/​300px-Map_of_USA_MI.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0b/​Map_of_USA_MI.svg/​400px-Map_of_USA_MI.svg.png 2x" data-file-width="​286"​ data-file-height="​186"/><​br/><​small>​ Vị trí của Michigan ở Hoa Kỳ </​small></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Được thành lập </​th><​td>​ 1843 (đặt ra) <br/> 1845 (ranh giới được mô tả) <br/> 1846 (có tổ chức) <br/> 1848 (được sắp xếp lại) <sup id="​cite_ref-clarke_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ Được đặt tên theo </​th><​td>​ Douglass Houghton </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Ghế </​th><​td>​ Houghton </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ Thành phố lớn nhất </​th><​td>​ Houghton </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Area </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng </​th><​td>​ 1,502 dặm vuông (3.890 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất </​th><​td>​ 1.009 dặm vuông (2.613 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Nước </​th><​td>​ 492 sq mi (1.274 km <sup> 2 </​sup>​),​ 33% </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Dân số </​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • (2010) </​th><​td>​ 36.628 </​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ </​th><​td>​ 36 / dặm vuông (14 / km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Khu đại hội </​th><​td>​ 1st </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ <span class="​nowrap">​ Múi giờ </​span>​ </​th><​td>​ Đông </​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Copper-24624.jpg/​220px-Copper-24624.jpg"​ width="​220"​ height="​118"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Copper-24624.jpg/​330px-Copper-24624.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​00/​Copper-24624.jpg/​440px-Copper-24624.jpg 2x" data-file-width="​720"​ data-file-height="​385"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Mẫu cũ của đồng nguyên bản từ hạt Houghton. Quận Houghton đã tổ chức một ngành công nghiệp khai thác đồng lớn vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. </​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​ Quận Houghton </b> là một quận ở bán đảo Thượng ở bang Michigan của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, dân số là 36.628 người. <sup id="​cite_ref-QF_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Quận lỵ là Houghton. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Quận được đặt theo tên địa chất và Thị trưởng Detroit Douglass Houghton.
 +</​p><​p>​ Quận Houghton là một phần của Khu vực thống kê đô thị Houghton, cũng bao gồm Quận Keweenaw.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, quận có diện tích 1.502 dặm vuông (3.890 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 1009 dặm vuông (2.610 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 492 dặm vuông (1.270 km <sup> 2 </​sup>​) (33%) là nước. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​ [4] </​sup>​ [19659039] Các Cầu nâng Portage đi qua Hồ Portage, nối Hancock và Houghton, Michigan, bằng cách băng qua Hồ Portage, một phần của hệ thống sông và kênh trải dài trên bán đảo. Cầu nâng Portage là cầu nâng đứng hai tầng nặng nhất và rộng nhất thế giới. Trung tâm của nó &​quot;​nâng&​quot;​ để cung cấp 100 feet (30 m) giải phóng mặt bằng cho tàu. Kể từ khi giao thông đường sắt đã được ngưng ở Keweenaw, boong dưới chứa lưu lượng xe trượt tuyết vào mùa đông. Đây là liên kết duy nhất trên đất liền giữa phần phía bắc và phía nam của bán đảo Keweenaw, làm cho nó trở nên quan trọng đối với giao thông địa phương. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Major_highways">​ Đường cao tốc chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Airport">​ Airport </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​ Các quận liền kề </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​National_protected_areas">​ Các khu vực được bảo vệ quốc gia </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Tổng điều tra </th>
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1850 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 708 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1860 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 9,234 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,204.2% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 13,879 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 50,3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 22,473 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 61,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 35,389 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 57,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 66,063 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 86,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 88,098 [19659060] 33,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 71,930 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −18,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1930 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 52,851 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −26,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 47,631 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −9,9% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 39,771 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −16,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 35,654 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −10,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1970 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 34,652 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −2,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 37,872 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 9,3 % </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 35,446 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −6,4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 36,016 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 36,628 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,7% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Giá thầu 2017 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 36,305 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −0.9% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup><​br/>​ 1790-1960 <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​ 1900-1990 <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​br/>​ 1990-2000 <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​ 2010-2013 <sup id="​cite_ref-QF_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010 [19659118] cho biết Quận Houghton có dân số 36.628 người. Con số này tăng 612 người so với năm 2000, tăng 1,7%. Trong năm 2010 có 14.232 hộ gia đình và 8.093 gia đình trong quận. Mật độ dân số là 36 người trên một dặm vuông (14 / km²). Có 18.635 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 18 trên một dặm vuông (7 / km²). 94,5% dân số là người da trắng, 2,9% người châu Á, 0,6% người Mỹ bản xứ, 0,5% người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 0,2% của một số chủng tộc khác và 1,3% của hai hoặc nhiều chủng tộc. 1,1% là người gốc Tây Ban Nha hoặc người La tinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào). 32,5% là người Phần Lan, 14,0% người Đức, 9,4% người Pháp, 6,2% tiếng Anh và 5,1% người gốc Ireland. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​ [12] </​sup>​ </​p><​p>​ Có 14.232 hộ gia đình, trong đó 23,4% có trẻ em dưới độ tuổi 18 sống chung với họ, 45% là các cặp vợ chồng chung sống với nhau, 7,7% có một chủ hộ nữ không có chồng, và 43,1% không phải là gia đình. 32,2% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 12,6% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,38 và kích thước trung bình của gia đình là 3,01 <sup id="​cite_ref-AFF_11-1"​ class="​reference">​ [11] </​sup>​ </​p><​p>​ Dân số của quận có 20,6% dưới 18 tuổi, 20,6% từ 18 đến 24, 20,3% từ 25 đến 44, 23,6% từ 45 đến 64 và 15% từ 65 tuổi trở lên. Độ tuổi trung vị là 33,1 năm. Dân số là 45,9% nữ và 54,1% nam.
 +</​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 34,625, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 48,506. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 18,556. Khoảng 12,6% gia đình và 22,8% dân số sống dưới mức nghèo khổ, trong đó có 21,7% người dưới 18 tuổi và 9,2% ở độ tuổi 65 trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Năm 1843, Bán đảo Thượng được chia thành các quận Mackinac, Chippewa, Marquette, Schoolcraft,​ Delta và Ontonagon. <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ Năm 1845, Quận Houghton ranh giới đã được xác định, với các khu vực được phân chia từ Marquette và Ontonagon Counties. Quận mới được đặt tên theo Douglass Houghton, Nhà địa chất đầu tiên của bang mới, người đã khám phá rộng rãi khoáng vật học của Upper Peninsula. <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup><​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup> ​ Ranh giới ban đầu của Quận Houghton bao gồm các quận Keweenaw và Baraga trong tương lai. <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup> ​ Năm 1846, quận được tổ chức thành ba thị trấn: Eagle Harbor, Houghton, và L&#​39;​Anse. <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup>​ Quận Keweenaw được khởi hành từ Quận Houghton vào năm 1861 và Quận Baraga được thành lập vào năm 1875. <sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​ [18] </​sup>​ </​p><​p>​ Houghton Lịch sử của quận được đánh dấu rất nhiều bởi nhập cư. Tại một trong những đỉnh của dân số, cuộc điều tra dân số năm 1910 có 40,6% dân số là 88.098 người nước ngoài, với 89,3% dân số sinh ra ở nước ngoài hoặc có một hoặc cả hai cha mẹ họ sinh ra ở nước ngoài. 70,6% cử tri là người nước ngoài sinh ra, và chỉ có 5,1% cử tri là người bản địa sinh ra với cha mẹ bản địa. Sự kết hợp của những người nhập cư từ hàng chục quốc gia đã tạo ra một nền văn hóa độc đáo, đặc biệt là khi sự tăng trưởng dân số dừng lại, và quận đã giảm dân số xuống con số hiện tại của nó. Đại diện nhiều trong số nhiều dân tộc là người Phần Lan. Cuộc điều tra dân số năm 1910 đã liệt kê 13,1% người dân gốc Phần Lan (trong số 32,3% tổng số cư dân được liệt kê là người nước ngoài sinh ra). Tổng điều tra dân số năm 2010 có tỷ lệ tương tự (32,5%) dân số có tổ tiên Phần Lan <sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​ [19] </​sup>​ </​p><​p>​ Vào tháng 6 năm 2018, một trận lũ quét lớn gây ra hố sụt và xả nước ở các thị trấn Chassell, Houghton, Ripley, Lake Linden, và Hubbell <sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​[20]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Government">​ Chính phủ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Cử tri Quận Houghton có khuynh hướng ủng hộ các ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Từ năm 1884, Đảng Cộng hòa đã được chọn trong 76% (26 trong số 34) cuộc bầu cử quốc gia.
 +</p>
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table align="​center"​ border="​2"​ cellpadding="​4"​ cellspacing="​0"​ style="​float:​right;​ margin: 1em 1em 1em 0; border: 1px #aaa solid; border-collapse:​ collapse; font-size: 95%;"><​caption><​b>​ Kết quả bầu cử tổng thống </​b><​sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr bgcolor="​lightgrey"><​th>​ Năm
 +</th>
 +<th> Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<th> Dân chủ
 +</th>
 +<th> Bên thứ ba
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2016 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,8% </b> <i> 8,475 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 38,2% <i> 6,018 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 8,1% <i> 1,268 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2012 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 53,4% </b> <i> 8,196 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 44,3% <i> 6,801 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,4% <i> 364 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2008 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,7% </b> <i> 8,101 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 46,8% <i> 7,476 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 2,5% <i> 395 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2004 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 56,1% </b> <i> 8,889 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 42,5% <i> 6,731 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,5% <i> 231 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 2000 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 55,5% </b> <i> 7,895 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,0% <i> 5,688 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,5 % <i> 633 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1996 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 43,5% <i> 5,941 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 43,6% </b> <i> 5,957 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 13,0% <i> 1,773 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1992 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 36,7% <i> 5.575 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 43,2% </b> <i> 6,558 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 20,0% <i> 3,040 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1988 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,8% </b> <i> 7,098 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 47,5% <i> 6,510 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,6% <i> 86 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1984 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,1% </b> <i> 8,652 [196591143] 42,5% <i> 6,434 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 55 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1980 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 47,9% </b> <i> 7,926 [19659143] 41,5% <i> 6,858 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 10,6% <i> 1,750 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1976 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,6% </b> <i> 8,049 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 47,1% <i> 7,352 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,3% <i> 199 [19659145] 1972 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,1% </b> <i> 9,053 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,1% <i> 6,402 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,9% <i> 135 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1968 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 46,9% <i> 6,639 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 49,4% </b> <i> 6,988 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,6% <i> 516 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1964 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 34,0% <i> 5,024 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 66,0% </b> <i> 9,761 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,0% <i> 6 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1960 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 49,1% <i> 7.767 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 50,7% </b> <i> 8,021 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 34 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1956 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 58,3% </b> <i> 9,620 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,6% <i> 6,866 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,2% <i> 25 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1952 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,6% </b> <i> 10,563 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 40,0% <i> 7,100 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 70 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1948 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 54,6% </b> <i> 9,541 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 39,6% <i> 6,925 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,8% <i> 1,005 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1944 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 47,4% <i> 9,110 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 52,3% </b> <i> 10,066 [19659144] 0,3% <i> 62 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1940 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 50,3% </b> <i> 11,030 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 49,3% <i> 10,815 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 0,4% <i> 81 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​ 1936 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 44,1% [194591019345</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ <b> 54,9% </b> <i> 11,642 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 219 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1932 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 59,2% </b> <i> 12,308 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 37,7% <i> 7,838 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,1% <i> 634 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1928 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 62,3% </b> <i> 11,240 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,4% <i> 6,573 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,3% <i> 229 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1924 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 83,0% </b> <i> 13,833 [19659143] 6,3% <i> 1,045 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 10,7% <i> 1,784 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1920 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 80,2% </b> <i> 14,938 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 16,6% <i> 3,088 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,2% <i> 599 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1916 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 60,2% </b> <i> 8,013 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 34,7% <i> 4,615 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 5,2% <i> 688 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​00A550"><​b>​ 1912 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​ 29,2% <i> 3,571 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 19,5% <i> 2,385 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ <b> 51,3% </b> <i> 6,282 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1908 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 73,0% </b> <i> 9,352 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 18,9% <i> 2,424 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 8,0% <i> 1,028 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1904 [1 9659141] 78,4% </b> <i> 8,857 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 13,0% <i> 1,471 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 8,6% <i> 965 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1900 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 73,4% </b> <i> 8,019 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 22,2% <i> 2,422 [19659144] 4.5% <i> 486 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1896 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 71,9% <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​ 7114 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 23,4% <i> 1,996 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 4,8% <i> 410 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1892 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 45,8% </b> <i> 3.316 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 36,0% <i> 2,607 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 18,1% <i> 1,311 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1888 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 51,1% </b> <i> 3,012 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 45,8% <i> 2,696 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 3,1% <i> 184 </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 1884 </b>
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​ 57,9% </b> <i> 2,383 </i>
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​ 41,2% <i> 1,694 </i>
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​ 1,0% <i> 39 </i>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<p> Chính quyền quận vận hành nhà tù, duy trì đường giao thông nông thôn, điều hành các tòa án địa phương lớn , hồ sơ hành động, thế chấp, và hồ sơ quan trọng, quản lý các quy định y tế công cộng, và tham gia với nhà nước trong việc cung cấp các dịch vụ xã hội. Hội đồng quản trị quận ủy kiểm soát ngân sách và có thẩm quyền hạn chế để đưa ra luật hoặc pháp lệnh. Ở Michigan, hầu hết các chức năng của chính quyền địa phương — cảnh sát và hỏa hoạn, xây dựng và phân vùng, đánh giá thuế, bảo trì đường phố, v.v. — là trách nhiệm của các thành phố và thị trấn riêng lẻ.
 +</​p><​p>​ Tòa án quận Houghton &​quot;​.. đã đạt mức cao khi có sự phẫn nộ trên Làng Houghton đối diện với miền Bắc và vui vẻ nhìn ra Hồ Portage.&​quot;,​ <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (June 2018)">​ trích dẫn cần thiết </​span></​i>​] </​sup>​ và đã được giới thiệu trong Cục Đăng ký Lịch sử Hoa Kỳ và các Tòa nhà của Bán đảo Thượng. Việc xây dựng bắt đầu vào mùa xuân năm 1886. Tòa nhà có bổ sung đầu tiên vào cánh phía bắc, bổ sung một cánh tù lớn hơn, vào năm 1910, và đó là cải tạo duy nhất cho đến khi cánh tù bị kết án vào năm 1961. Một nhà tù mới được xây dựng trong vị trí hiện tại, tiếp giáp với bản gốc. Theo <i> Công báo khai thác mỏ, </i> &​quot;​Các vật liệu được sử dụng với ngoại lệ của viên gạch phải đối mặt là sản phẩm của bán đảo Thượng&​quot;​ (25 tháng 7 năm 1886, trang 3). Kathryn Eckert, trong <i> Tòa nhà Michigan </i> của cô, đã viết:
 +</p>
 +<​dl><​dd>​ &​quot;​Tòa án bao gồm cấu trúc nguyên thủy, một khối hình chữ nhật, từ đó các gian hàng trung tâm của dự án với các căn hộ ngủ tập thể, một tòa tháp bốn tầng, và các bổ sung cánh phía bắc và phía tây. Mái nhà được kết nối với gỗ, màu đỏ, màu nâu phong phú, và gạch sàn màu vàng nhạt màu nâu nhạt, trang trí nội thất. thạch cao; cầu thang bằng gỗ sồi; và lò sưởi bằng đá. &quot; (p. 464) </​dd></​dl><​p>​ Phần xây dựng đã từng là cánh tù hiện đang được sử dụng cho không gian văn phòng.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Elected_officials">​ Các quan chức được bầu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​p><​small>​ (thông tin tính đến tháng 9 năm 2018) </​small><​sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​[22]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​ Cộng đồng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cities">​ Cities </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Villages">​ Làng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Census-designated_places">​ Địa điểm được điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_unincorporated_communities">​ Các cộng đồng chưa hợp nhất khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Townships">​ Thị trấn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo [19659041] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-clarke-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Thư mục trên Quận Houghton&​quot;​. Thư viện lịch sử Clarke, Đại học Central Michigan <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 12 tháng 9, </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Bibliography+on+Houghton+County&​rft.pub=Clarke+Historical+Library%2C+Central+Michigan+University&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.cmich.edu%2Flibrary%2Fclarke%2FAccessMaterials%2FBibliographies%2FMichiganLocalHistory%2FPages%2Fhoughton.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoughton+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QF-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 27 tháng 8, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=US+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F26%2F26061.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoughton+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một hạt&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 7 tháng 6 năm 1945 </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoughton+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin công khai điều tra dân số năm 2010&​quot;​. Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ. Ngày 22 tháng 8 năm 2012 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 25 tháng 9 năm 1945 </​span>​ </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2010+Census+Gazetteer+Files&​rft.pub=US+Census+Bureau&​rft.date=2012-08-22&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fmaps-data%2Fdata%2Fdocs%2Fgazetteer%2Fcounties_list_26.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoughton+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Chuyến đi thực địa ở Keweenaw Michigan&​quot;​. <i> minsocam.org </i>. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=minsocam.org&​rft.atitle=Keweenaw+Michigan+field+trip&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.minsocam.org%2Fmsa%2Fcollectors_corner%2Fvft%2Fmi1.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoughton+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6 năm 1945 </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoughton+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số thập niên Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ ngày 25 tháng 9, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Decennial+Census&​rft.pub=US+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoughton+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 25 tháng 9, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoughton+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Dân số theo các điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ Ngày 25 tháng 9, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=US+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fmi190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoughton+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng cho các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​ Ngày 25 tháng 9, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=US+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoughton+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-AFF-11"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số 2010 American Fact Finder&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 6 tháng 7, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2010+American+Fact+Finder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoughton+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Truy cập dữ liệu và hệ thống phổ biến (DADS). &​quot;​FactFinder của Mỹ&​quot;​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.au=Data+Access+and+Dissemination+Systems+%28DADS%29&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml%23%23%23&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoughton+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Sawyer, trang. 466 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Cưa, p. 466 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Thư mục hạt Houghton&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. Thư viện của Michigan </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Houghton+County+Bibliography&​rft.pub=Library+of+Michigan&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.michigan.gov%2Fdocuments%2Flibraryofmichigan%2FLM_2018_NGS_Houghton_620046_7.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoughton+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Sawyer, trang. 467 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Sawyer, trang. 467 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Cưa, p. 468 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-19"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 21 tháng 2, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Decennial+Census&​rft.pub=US+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoughton+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-20"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation news">​ Powell, Mariah (ngày 17 tháng 6 năm 2018). &​quot;​Lũ lụt tàn phá Quận kinh doanh Houghton&​quot;​. <i> Thượng nguồn của Michigan </i>. Negaunee MI: WLUC-TV. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Upper+Michigan%27s+Source&​rft.atitle=Floods+Devastate+Houghton+Business+District&​rft.date=2018-06-17&​rft.aulast=Powell&​rft.aufirst=Mariah&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.uppermichiganssource.com%2Fcontent%2Fnews%2FFloods-devastate-Houghton-business-district-485779171.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoughton+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-21"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ Leip, David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​ </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoughton+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-22"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Thư mục hạt Houghton&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 12 tháng 9, </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Houghton+County+Directory&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.houghtoncounty.net%2Fdirectory.shtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHoughton+County%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Houghton_County,​_Michigan"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​ Địa điểm lân cận Houghton County, Michigan </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +
 +<p>
 +<span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 46 ° 59′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 88 ° 39′W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 46,98 ° N 88,65 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 46,98; -88,65 </​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181110032134
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.748 seconds
 +Real time usage: 0.932 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4294/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 139994/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14853/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 8/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 46808/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.321/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 7.84 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 713.093 ​     1 -total
 + ​31.88% ​ 227.348 ​     1 Template:​Infobox_U.S._County
 + ​24.87% ​ 177.349 ​     1 Template:​Infobox
 + ​22.22% ​ 158.471 ​     1 Template:​Reflist
 + ​18.52% ​ 132.093 ​    16 Template:​Cite_web
 +  9.13%   ​65.103 ​     7 Template:​Convert
 +  7.39%   ​52.730 ​     1 Template:​Coord
 +  7.34%   ​52.371 ​     1 Template:​US_Census_population
 +  6.40%   ​45.652 ​    18 Template:​Rnd
 +  5.45%   ​38.846 ​     5 Template:​Jct
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​95092-0!canonical and timestamp 20181110032133 and revision id 860066135
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
qu-n-houghton-michigan-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)