User Tools

Site Tools


qu-n-huerfano-colorado-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

qu-n-huerfano-colorado-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML> ​ <​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em;​ line-height:​1.15em;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Quận Huerfano</​span>,​ <span class="​adr"><​span class="​region">​Colorado</​span></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-weight:​bold;"><​b/></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt="​Huerfano County Courthouse và Jail.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Huerfano_County_Courthouse_and_Jail.JPG/​220px-Huerfano_County_Courthouse_and_Jail.JPG"​ width="​220"​ height="​206"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Huerfano_County_Courthouse_and_Jail.JPG/​330px-Huerfano_County_Courthouse_and_Jail.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Huerfano_County_Courthouse_and_Jail.JPG/​440px-Huerfano_County_Courthouse_and_Jail.JPG 2x" data-file-width="​3209"​ data-file-height="​3010"/><​p>​Huerfano County Courthouse and Jail</​p></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt="​Bản đồ Colorado làm nổi bật hạt Huerfano"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​Map_of_Colorado_highlighting_Huerfano_County.svg/​200px-Map_of_Colorado_highlighting_Huerfano_County.svg.png"​ width="​200"​ height="​145"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​Map_of_Colorado_highlighting_Huerfano_County.svg/​300px-Map_of_Colorado_highlighting_Huerfano_County.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​Map_of_Colorado_highlighting_Huerfano_County.svg/​400px-Map_of_Colorado_highlighting_Huerfano_County.svg.png 2x" data-file-width="​6234"​ data-file-height="​4511"/><​br/><​small>​Vị trí ở tiểu bang Colorado của Hoa Kỳ</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt="​Bản đồ của Hoa Kỳ làm nổi bật Colorado"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​55/​Map_of_USA_CO.svg/​200px-Map_of_USA_CO.svg.png"​ width="​200"​ height="​130"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​55/​Map_of_USA_CO.svg/​300px-Map_of_USA_CO.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​55/​Map_of_USA_CO.svg/​400px-Map_of_USA_CO.svg.png 2x" data-file-width="​286"​ data-file-height="​186"/><​br/><​small>​Vị trí của Colorado ở Hoa Kỳ</​small></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành lập</​th><​td>​Ngày 1 tháng 11 năm 1861</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Đặt tên cho</​th><​td>​Huerfano Butte</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ghế</​th><​td>​Walsenburg</​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​Thành phố lớn nhất</​th><​td>​Walsenburg</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Khu vực</​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Toàn bộ</​th><​td>​1.593 dặm vuông (4.126 km<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất đai</​th><​td>​1.591 dặm vuông (4.121 km<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Nước</​th><​td>​2,​2 dặm vuông (6 km<​sup>​2</​sup>​),​ 0,​1%</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Dân số (ước tính)</​th><​td/></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • (2015)</​th><​td>​6.492</​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​th scope="​row">​ • Tỉ trọng</​th><​td>​4,​2 / dặm vuông (1,6 / km<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quận quốc hội</​th><​td>​lần thứ 3</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row"><​span class="​nowrap">​Múi giờ</​span></​th><​td>​Núi:​ UTC − 7 / −6</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Trang mạng</​th><​td><​span class="​url">​www<​wbr/>​.huerfano<​wbr/>​.us</​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Quận Huerfano</​b>​ (<span class="​nowrap"/>;​ <​small>​Phát âm tiếng Tây Ban Nha: </​small><​span title="​Representation in the International Phonetic Alphabet (IPA)" class="​IPA">​[ˈweɾfano]</​span>​) là một trong 64 hạt ở tiểu bang Colorado của Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, dân số là 6.711 người.<​sup id="​cite_ref-QF_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Ghế quận là Walsenburg.<​sup id="​cite_ref-GR6_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​   Quận, có tên đến từ tiếng Tây Ban Nha <​i>​huérfano</​i>​ có nghĩa là &​quot;​trẻ mồ côi&​quot;,​ được đặt tên theo Huerfano Butte, một địa danh địa phương. Khu vực hạt Huerfano bùng nổ vào đầu những năm 1900 với sự phát hiện của các mỏ than lớn. Sau khi nhu cầu than thế giới quy mô lớn kết thúc vào những năm 1940, Walsenburg và Huerfano đã có sự suy giảm kinh tế ổn định trong năm 2015.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Historical">​Lịch sử</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Quận Huerfano là một trong 17 hạt ban đầu được tạo ra bởi Lãnh thổ Colorado vào ngày 1 tháng 11 năm 1861, và ban đầu lớn hơn kích thước hiện tại của nó. Vào ngày 2 tháng 11 năm 1870, Đại hội Colorado đã tạo ra Greenwood County từ vùng đất bộ tộc Cheyenne và Arapaho cũ và phần phía đông của Quận Huerfano. Có vô số báo cáo về kho báu vàng Tây Ban Nha và Thổ dân Mỹ rộng lớn nằm ẩn mình trên những ngọn đồi và núi của Hạt Huerfano, kể cả Kho báu Công chúa Arapahoe. Hai pháo đài Tây Ban Nha được đặt tại Quận Huerfano.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​Môn Địa lý</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Theo Cục điều tra dân Hoa Kỳ, quận có tổng diện tích 1.593 dặm vuông (4.130 km<​sup>​2</​sup>​),​ Trong đó 1.591 dặm vuông (4.120 km<​sup>​2</​sup>​) Là đất và 2.2 dặm vuông (5,7 km<​sup>​2</​sup>​) (0,1%) là nước.<​sup id="​cite_ref-GR1_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Giá bất động sản tăng hơn 10% sau khi lệnh cấm tăng trưởng cần sa thương mại được dỡ bỏ vào tháng 7/2015.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Adjacent_counties">​Các hạt liền kề</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Protected_areas">​Khu vực được bảo vệ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Scenic_byway">​Danh lam thắng cảnh</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Attractions_and_recreation">​Điểm du lịch và giải trí</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Ban du lịch của quận thương hiệu quận này là &​quot;​Vùng đất cao nhất Tây Ban Nha của Nam Colorado&​quot;​.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Du khách bị thu hút bởi Đỉnh núi Tây Ban Nha và nhiều hoạt động liên quan đến núi mà họ cung cấp, chẳng hạn như leo núi, đi bộ đường dài, săn bắn và tham quan. Ngoài ra, phần phía tây của quận cung cấp các đỉnh của dãy Sangre de Cristo, một phạm vi bao gồm một số mười bốn.
 +</​p><​p>​Các thị trấn La Veta và Cuchara cung cấp phòng trưng bày nghệ thuật và chỗ ở.<sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​Một công viên quận mới - Công viên núi Cuchara - khai trương vào năm 2017, tái định cư tài sản từng là Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Cuchara hiện tại không còn tồn tại.<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p><​p>​Quận Huerfano là thiên đường của một nhà địa chất. Hơn 500 con đê bao quanh đỉnh núi Tây Ban Nha.<sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​Nhiều thành tạo địa chất khác, chẳng hạn như hình thành Dakota, có thể nhìn thấy trong hạt.<​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p>​Lathrop State Park cung cấp đi bộ đường dài, cắm trại, dã ngoại và câu cá.<sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ Nằm cạnh công viên, thành phố Walsenburg có sân gôn 9 lỗ công cộng.<​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​Nhân khẩu học</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​Dân số lịch sử
 +</​th></​tr><​tr style="​font-size:​95%"><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​Điều tra dân số</​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​Pop.</​abbr></​th>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/>​
 +<th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ±</​abbr>​
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1870</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​2.250</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​- -</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1880</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​4,​124</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​83,​3%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1890</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​6,​882</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​66,​9%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1900</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​8.395</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​22,​0%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1910</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​13.320</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​58,​7%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1920</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​16.879</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​26,​7%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1930</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​17.062</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​1,​1%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1940</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​16.088</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​−5,​7%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1950</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​10.549</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​−34,​4%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1960</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​7,​867</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​−25,​4%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1970</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​6.590</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​−16,​2%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1980</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​6.440</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​−2,​3%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​1990</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​6,​009</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​−6,​7%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​2000</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​7,​862</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​30,​8%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​2010</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​6.711</​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​−14,​6%</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​Ước tính 2016</​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​6.677</​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​−0.5%</​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ<sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup><​br/>​1790-1960<​sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup> ​ 1900-1990<​sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup><​br/>​1990-2000<​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup> ​ 2010-2015<​sup id="​cite_ref-QF_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Theo điều tra dân số<sup id="​cite_ref-GR8_16-0"​ class="​reference">​[16]</​sup> ​ năm 2000, đã có 7,862 người, 3.082 hộ gia đình và 1.920 gia đình sống trong quận. Mật độ dân số là 5 người trên mỗi dặm vuông (2 / km²). Có 4,599 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 3 trên một dặm vuông (1 / km²). Trang điểm chủng tộc của quận là 80,96% người da trắng, 2,75% người Mỹ da đen hoặc người Mỹ gốc Phi, 2,70% người Mỹ bản xứ, 0,39% người châu Á, 0,08% người Thái Bình Dương, 9,41% từ các chủng tộc khác và 3,71% từ hai hoặc nhiều chủng tộc. 35,14% dân số là người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh của bất kỳ chủng tộc nào.
 +</​p><​p>​Có 3.082 hộ gia đình, trong đó 25,00% có trẻ em dưới 18 tuổi sống chung với họ, 48,40% là cặp vợ chồng chung sống với nhau, 10,40% có chủ hộ nữ không có chồng, và 37,70% không phải là gia đình. 32,80% hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 14,10% có người sống một mình 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,25 và quy mô gia đình trung bình là 2,85.
 +</​p><​p>​Trong quận, dân số được trải ra với 20,90% dưới 18 tuổi, 7,30% từ 18 đến 24, 27,40% từ 25 đến 44, 27,40% từ 45 đến 64 và 17,00% người từ 65 tuổi trở lên . Độ tuổi trung bình là 42 năm. Cứ 100 nữ giới thì có 118,80 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 122,80 nam giới.
 +</​p><​p>​Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong quận là $ 25,775, và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 32,664. Nam giới có thu nhập trung bình $ 24,209 so với $ 21,048 đối với nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của quận là $ 15,242. Khoảng 14,10% gia đình và 18,00% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 23,70% những người dưới 18 tuổi và 11,90% của những người 65 tuổi trở lên.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics">​Chính trị</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​mw-collapsible mw-collapsed"​ style="​box-sizing:​border-box;​width:​100%;​font-size:​95%;​padding:​4px;​border:​none;"><​p>​Kết quả bầu cử tổng thống</​p><​div class="​mw-collapsible-content"​ style="​background:​transparent;​text-align:​left;;">​
 +<table class="​toccolours"​ style="​float:​right;​ margin-left:​1em;​ font-size:​95%;"><​caption><​b>​Huerfano County bầu chọn<​br/>​bởi đảng trong cuộc bầu cử tổng thống</​b><​sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup></​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th>​Năm
 +</th>
 +<​th>​Đảng Cộng hòa
 +</th>
 +<​th>​Dân chủ
 +</th>
 +<​th>​Khác
 +</​th></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​2016</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​49,​8%</​b>​ <​i>​1.883</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​43,​2% <​i>​1.633</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​7,​1% <​i>​267</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​2012</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​44,​2% <​i>​1.646</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​52,​5%</​b>​ <​i>​1.953</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​3,​3% <​i>​124</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​2008</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​43,​4% <​i>​1.580</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​54,​6%</​b>​ <​i>​1.989</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​2,​0% <​i>​74</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​2004</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​50,​1%</​b>​ <​i>​1.701</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​48,​8% <​i>​1.656</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​1,​2% <​i>​39</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​2000</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​46,​2% <​i>​1.466</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​47,​1%</​b>​ <​i>​1.495</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​6,​7% <​i>​213</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1996</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​35,​9% <​i>​996</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​53,​4%</​b>​ <​i>​1.483</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​10,​7% <​i>​297</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1992</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​29,​6% <​i>​685</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​52,​9%</​b>​ <​i>​1.224</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​17,​5% <​i>​404</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1988</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​36,​3% <​i>​1.079</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​63,​1%</​b>​ <​i>​1.876</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​5% <​i>​16</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1984</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​49,​0% <​i>​1.581</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​49,​7%</​b>​ <​i>​1.602</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​1,​3% <​i>​41</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1980</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​41,​5% <​i>​1.258</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​51,​9%</​b>​ <​i>​1.574</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​6,​6% <​i>​200</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1976</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​37,​4% <​i>​1.182</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​61,​0%</​b>​ <​i>​1.932</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​1,​6% <​i>​51</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​1972</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​53,​5%</​b>​ <​i>​1.620</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​44,​3% <​i>​1.341</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​2,​2% <​i>​66</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1968</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​35,​1% <​i>​1.133</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​60,​0%</​b>​ <​i>​1.934</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​4,​9% <​i>​157</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1964</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​24,​6% <​i>​895</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​75,​2%</​b>​ <​i>​2.734</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​1% <​i>​5</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1960</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​33,​7% <​i>​1.367</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​66,​0%</​b>​ <​i>​2.673</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​3% <​i>​13</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1956</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​47,​9% <​i>​2.091</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​51,​8%</​b>​ <​i>​2,​262</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​3% <​i>​12</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1952</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​43,​8% <​i>​2.178</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​55,​8%</​b>​ <​i>​2.773</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​3% <​i>​17</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1948</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​34,​0% <​i>​1.841</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​63,​7%</​b>​ <​i>​3,​448</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​2,​2% <​i>​121</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1944</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​39,​1% <​i>​2.119</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​60,​6%</​b>​ <​i>​3.290</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​3% <​i>​18</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1940</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​40,​7% <​i>​2.738</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​59,​0%</​b>​ <​i>​3.974</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​4% <​i>​24</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1936</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​32,​2% <​i>​2.299</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​67,​2%</​b>​ <​i>​4.793</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​6% <​i>​44</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1932</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​36,​9% <​i>​2.490</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​61,​7%</​b>​ <​i>​4,​159</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​1,​4% <​i>​95</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1928</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​49,​2% <​i>​3.260</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​50,​4%</​b>​ <​i>​3.3343</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​0,​5% <​i>​30</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​1924</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​49,​1%</​b>​ <​i>​2.784</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​21,​5% <​i>​1.219</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​29,​4% <​i>​1.669</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​1920</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​51,​4%</​b>​ <​i>​2.539</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​46,​4% <​i>​2.291</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​2,​2% <​i>​108</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​1916</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6">​42,​9% <​i>​2.027</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF"><​b>​55,​7%</​b>​ <​i>​2,​632</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​1,​4% <​i>​68</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​1912</​b>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​FFB6B6"><​b>​63,​3%</​b>​ <​i>​2,​814</​i>​
 +</td>
 +<td style="​background:#​B0CEFF">​28,​7% <​i>​1.277</​i>​
 +</td>
 +<td style="​text-align:​center;​ background:​honeyDew;">​7,​9% <​i>​353</​i>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Communities">​Cộng đồng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Eastern_Sangre_de_Cristo_Range.jpg/​300px-Eastern_Sangre_de_Cristo_Range.jpg"​ width="​300"​ height="​155"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Eastern_Sangre_de_Cristo_Range.jpg/​450px-Eastern_Sangre_de_Cristo_Range.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fe/​Eastern_Sangre_de_Cristo_Range.jpg/​600px-Eastern_Sangre_de_Cristo_Range.jpg 2x" data-file-width="​2816"​ data-file-height="​1452"/> ​ </​div></​div>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​Xem thêm</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​Tài liệu tham khảo</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-QF-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​một</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Tiểu bang &amp; Hạt QuickFacts&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​Ngày 10 tháng 2,</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=State+%26+County+QuickFacts&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Fquickfacts.census.gov%2Fqfd%2Fstates%2F08%2F08055.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuerfano+County%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR6-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Tìm một Quận&​quot;​. Hiệp hội quốc gia các hạt. Bản gốc lưu trữ ngày 2011-05-31<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2011-06-07</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuerfano+County%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR1-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Hồ sơ của Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011-02-12<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2011-04-23</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuerfano+County%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Miền núi Tây Ban Nha của miền Nam Colorado&​quot;​. Quận Huerfano<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2018-05-11</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Southern+Colorado%27s+Spanish+Peaks+Country&​rft.pub=Huerfano+County&​rft_id=https%3A%2F%2Fspanishpeakscountry.com%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuerfano+County%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Phòng trưng bày và nghệ sĩ&​quot;​. Phòng thương mại La Veta Cuchara<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2018-05-11</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Galleries+and+artists&​rft.pub=La+Veta+Cuchara+Chamber+of+Commerce&​rft_id=http%3A%2F%2Flavetacucharachamber.com%2Fbusiness-directory%2Fgalleries-and-artists%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuerfano+County%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​Knowles,​ Bill (2017-09-17). &​quot;​Cuchara Mountain Park ribbon cắt không chính thức và cũng tham dự&​quot;​. <​i>​Tạp chí Thế giới Huerfano</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2018-05-11</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Huerfano+World+Journal&​rft.atitle=Cuchara+Mountain+Park+ribbon+cutting+informal+and+well+attended&​rft.date=2017-09-17&​rft.aulast=Knowles&​rft.aufirst=Bill&​rft_id=https%3A%2F%2Fhuerfanoworldjournal.com%2Fcuchara-mountain-park-ribbon-cutting-informal-and-well-attended%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuerfano+County%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Dikes&​quot;​. <​i>​Khảo sát địa chất Colorado</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2018-05-11</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Colorado+Geological+Survey&​rft.atitle=Dikes&​rft_id=http%3A%2F%2Fcoloradogeologicalsurvey.org%2Fcolorado-geology%2Figneous-rocks%2Fplutonic-rocks%2Fdikes%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuerfano+County%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Johnson,​ Ross B. (1959). <​i>​Địa chất của Khu vực Công viên Huerfano: Hạt Huerfano và Custer, Colorado</​i>​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. Washington: Văn phòng In ấn Chính phủ Hoa Kỳ.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Geology+of+the+Huerfano+Park+Area%3A+Huerfano+and+Custer+Counties%2C+Colorado&​rft.place=Washington&​rft.pub=United+States+Government+Printing+Office&​rft.date=1959&​rft.aulast=Johnson&​rft.aufirst=Ross+B.&​rft_id=https%3A%2F%2Fpubs.usgs.gov%2Fbul%2F1071d%2Freport.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuerfano+County%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Lathrop StatePark&​quot;​. <​i>​Hãy đến với cuộc sống Colorado ™</​i>​. Tiểu bang Colorado<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2018-05-11</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Come+to+Life+Colorado%E2%84%A2&​rft.atitle=Lathrop+StatePark&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.colorado.com%2Fstate-parks%2Flathrop-state-park&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuerfano+County%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Sân gôn Walsenburg&​quot;​. <​i>​Thành phố Walsenburg</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2018-05-11</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=City+of+Walsenburg&​rft.atitle=Walsenburg+Golf+Course&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.cityofwalsenburg.net%2Fwalsenburg-golf-course&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuerfano+County%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-USCensusEst2016-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​9 tháng 6,</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuerfano+County%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Tổng điều tra dân số Hoa Kỳ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 5 năm 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​8 tháng 6,</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=U.S.+Decennial+Census&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuerfano+County%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Trình duyệt điều tra dân số lịch sử&​quot;​. Thư viện Đại học Virginia<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​8 tháng 6,</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Historical+Census+Browser&​rft.pub=University+of+Virginia+Library&​rft_id=http%3A%2F%2Fmapserver.lib.virginia.edu&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuerfano+County%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Dân số theo số liệu của Tổng điều tra dân số từ năm 1900 đến năm 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​8 tháng 6,</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+of+Counties+by+Decennial+Census%3A+1900+to+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fcencounts%2Fco190090.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuerfano+County%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Điều tra dân số 2000 PHC-T-4. Bảng xếp hạng các hạt: 1990 và 2000&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​8 tháng 6,</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+2000+PHC-T-4.+Ranking+Tables+for+Counties%3A+1990+and+2000&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopulation%2Fwww%2Fcen2000%2Fbriefs%2Fphc-t4%2Ftables%2Ftab02.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuerfano+County%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GR8-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​FactFinder của Mỹ&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2011-05-14</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuerfano+County%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Leip,​ David. &​quot;​Bản đồ bầu cử tổng thống Mỹ của Dave Leip&​quot;​. <​i>​uselectionatlas.org</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​26 tháng 5,</​span>​ 2017</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=uselectionatlas.org&​rft.atitle=Dave+Leip%27s+Atlas+of+U.S.+Presidential+Elections&​rft.aulast=Leip&​rft.aufirst=David&​rft_id=http%3A%2F%2Fuselectionatlas.org%2FRESULTS%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuerfano+County%2C+Colorado"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​liện kết ngoại</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Huerfano_County,​_Colorado"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​Các địa điểm liền kề với Quận Huerfano, Colorado</​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div> ​
 +
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​37 ° 41′N</​span>​ <span class="​longitude">​104 ° 58′W</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">/</​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​37,​69 ° N 104,96 ° W</​span><​span style="​display:​none">/​ <span class="​geo">​37,​69;​ -104,​96</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181116144635
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.592 seconds
 +Real time usage: 0.795 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3459/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 109513/​2097152 bytes
 +Template argument size: 11057/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 43462/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.256/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.56 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 600.735 ​     1 -total
 + ​36.82% ​ 221.174 ​     1 Template:​Infobox_U.S._county
 + ​27.91% ​ 167.652 ​     1 Template:​Infobox
 + ​27.32% ​ 164.097 ​     1 Template:​Reflist
 + ​20.95% ​ 125.835 ​    15 Template:​Cite_web
 +  7.15%   ​42.953 ​     6 Template:​Convert
 +  6.94%   ​41.664 ​    16 Template:​Rnd
 +  6.49%   ​38.982 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​densdisp
 +  6.29%   ​37.812 ​     1 Template:​Portalbar
 +  6.23%   ​37.426 ​     1 Template:​Coord
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​96989-0!canonical and timestamp 20181116144634 and revision id 849353486
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
qu-n-huerfano-colorado-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)